Bild: Flickr/lethe00/Thereshedances

7 000 elever står med oklar framtid efter JB Educations nedläggning. Än så länge har endast två nya huvudmän godkänts.

Den 11 juni ansökte friskolekoncernen JB Education om konkurs. I koncernen ingick ett trettiotal gymnasieskolor och fem grundskolor.

Det finns huvudmän som visat intresse för att ta över större delen av skolorna och övriga elever har placerats ut på andra skolor. Men endast två av de nya huvudmännen har hittills godkänts av Skolinspektionen – resten utreds fortfarande.
– Jag vill försäkra mig om att budgeten går runt med det elevantalet de har innan jag skriver på, säger Malin Jern på Skolinspektionens tillståndsprövning till Svenska Dagbladet.

Hon menar att Skolinspektionen kan ge svar till de nya huvudmännen i början av juli, vilket innebär att höstterminen fortfarande är oklar för de närmare 7 000 elever som berörs, enligt de beräkningar Svenska Dagbladet gjort utifrån de elevprognoser de nya huvudmännen skickat till Skolinspektionen.

De elever som berörs är garanterade en utbildningsplats i hemkommunen, men det finns ingen skyldighet för kommunen att bereda plats för eleverna på det program de sökt. Om de nya huvudmännen inte godkänns kan eleverna tvingas vänta till nästa läsår för att få gå det program de valt.
– I värsta fall kan det tyvärr bli så att elever får vänta till nästa höst innan de får plats på det program de önskat. Det är oerhört tragiskt för de elever som eventuellt drabbas, säger Frida Ericmats Rutgersson på Skolverket till Svenska Dagbladet.