Till vänster: Marcus Strömberg, vd Academedia Mitten: Vittra Lambohov Till höger: Johan Enfeldt, skolutredare på LO Foto: Academedia/Wikimedia/Helena Eitrem

Skolan Friskolekoncernen kommer att dela ut 185 miljoner till aktieägarna. Men beslutet får kritik av Johan Enfeldt, utredare på LO, som menar att pengar hade kunnat användas till elever och lärare i stället. 

Det fortsätter att gå bra för Sveriges största skolkoncern Academedia. På onsdagsmorgonen kom beskedet att bolaget redovisar en vinst före skatt på 279 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. En ökning med 56 miljoner jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår dessutom att aktieägarna får dela på 185 miljoner kronor för det gångna räkenskapsåret. 

– Resultatet bygger på att det finns ett stort intresse för våra verksamheter, fler elever, vårdnadshavare och vuxenstuderande väljer oss. Det är viktigt att ha en stabil ekonomi där vi går med vinst, det skapar en långsiktigt hållbar verksamhet, svarar Academedias vd Marcus Strömberg via mejl. 

”Mycket skolpeng som går till vinst”

Johan Enfeldt är välfärdsutredare på LO och har följt frågan om vinster inom skolan i många år. Han är kritisk till Academedias vinstnivåer och beslut om vinstutdelning.

– Tittar man på nyckeltalen är det mycket skolpeng som går till vinst. På en av Academedias grundskolor med 250 elever går ungefär 18 skolpengar till vinst och på en av deras gymnasieskolor med cirka 300 elever handlar det om 26 skolpengar.

Pengarna som ska delas ut till aktieägarna hade enligt Johan Enfeldt kunnat användas på ett mycket bättre sätt.

– 185 miljoner kronor är skola för ganska många elever, om man räknar med att en vanlig skolpeng för en elev ligger på ungefär 110 000 kronor per år. Man skulle också kunna använda pengarna till att anställa många fler lärare eller ge mer resurser till elever som är i behov av särskilt stöd.

Men Academedias vd Marcus Strömberg menar att aktieutdelningen är motiverad. 

– Det är samma förslag till utdelning som förra året, styrelsen har uppenbarligen tyckt att det är rätt nivå. Vi ser utdelningen som en ränta på den investering ägarna gjort i oss.

Varför delar ni ut de här pengarna i stället för att återinvestera i verksamheten? 

– Vi gör både och. Vi investerar oerhört stora belopp i bland annat lokaler, både på nya lokaler och på att rusta upp dem vi har. Ägarna har investerat i oss, och är ju garanten för en långsiktig verksamhet.

Översyn av friskolan dröjer

Frågan om regleringen av friskolorna och deras vinster har åter kommit upp på dagordningen sedan regeringen med skolminister Lotta Edholm i spetsen föreslagit vad man kallar ”en helrenovering av det svenska friskolesystemet”. Åtgärder som bland annat innebär skarpare regler kring vinstuttag och en översyn av den fria etableringsrätten. Något Academedias vd Marcus Strömberg inte har något emot.

– Friskolesystemet har 30 år på nacken och jag tycker det är hög tid att det ses över. Vi behöver renovera systemet. Vi får se vad utredningarna kommer fram till, innan dess är det svårt att ha åsikter om deras innehåll. För mig är det viktigaste att alla skolor ska vara bra skolor, vilken driftsform de har spelar mindre roll.

Johan Enfeldt menar dock att regeringen hade kunnat skynda på den här processen om man velat. 

– I retoriken är det mycket som låter ganska bra men hade regeringspartierna menat allvar med ett seriöst friskoleförslag hade man kunnat rösta igenom de förändringar som redan finns föreslagna.  Nu ska de här förslagen utredas vilket innebär att det kommer att det flera år innan de behandlas i riksdagen. Genom att göra på det här sättet så tappar vi 3–4 år.