En majoritet av yrkesarbetande vill se arbetstidsförkortning enligt en ny undersökning. Foto: Pixabay

Arbetstidsförkortning 64 procent av  yrkesverksamma svenskar vill se 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Det visar en ny opinionsundersökning beställd av fackförbundet DIK.

Undersökningen talar sitt tydliga språk, enligt Anna Troberg, förbundsordförande för DIK.

– Resultatet visar att frågan om arbetstidsförkortning i allra högsta grad är levande. Norge, Danmark och Island har redan sänkt arbetstiden utan att produktivitet och samhällsekonomi tagit skada. Vetenskapliga studier pekar åt samma håll, säger Anna Troberg i ett pressmeddelande.

Ökat intresse för arbetstidsförkortning

Det är över 50 år sedan som lagen om 40 timmars arbetsvecka infördes. Nu är det dags att ta nästa steg enligt Anna Troberg.

– En generell arbetstidsförkortning borde vara en självklar väg framåt för Sverige. Det är vad svenskarna vill ha och behöver. Utan den kommer ohälsa oundvikligen att hindra många från att jobba ända fram till pensionen.

Anna Troberg, förbundsordförande iför DIK Foto: Anna-Lena Ahlström

Vill modernisera arbetslivet

Enligt undersökningen har intresset för att sänka arbetstiden ökat de senaste två åren. Det gäller inte minst unga som blivit allt mer positiva till förkortad arbetstid. Minskad stress, bättre balans mellan arbete och privatliv och ökad livskvalitet är de vanligaste skälen till att vilja sänka arbetstiden, enligt undersökningen.

– Det är dags att modernisera arbetslivet. Teknikutvecklingen har skapat fantastiska möjligheter för att gå vidare med en arbetstidsförkortning. Sjuktalen på grund av stress är högre än någonsin, särskilt bland kvinnor. Dessutom förväntas vi arbeta allt högre upp i ålder. Utan tid för återhämtning genom hela arbetslivet är det en omöjlig ekvation. Därför vill DIK se en reformering av arbetstidslagen som ger alla rätt till sänkt arbetstid med bibehållen lön, säger Anna Troberg.

DIK är långtifrån det enda fackförbundet som vill se sänkt arbetstid. Flera LO-förbund, däribland Kommunal och Transport, har skrivit motioner om förkortad arbetstid till LO-kongressen i maj. Vårdförbundet driver frågan om förkortad arbetstid hårt i de pågående avtalsförhandlingarna.