Foto: Fredrik Sandin Carlson

Arbetstidsförkortning Att kortare arbetstid skulle vara kostsamt saknar empiriskt stöd. Det hävdar Kommunal i en ny rapport. 

I en ny rapport har fackförbundet gått igenom forskningen på området och kommit fram till att arbetstidsförkortning inte leder till negativa effekter för varken samhällsekonomin eller löneutvecklingen.

– Kommunal kräver arbetstidsförkortning. Från högersidan och arbetsgivarsidan får vi ofta höra att detta är för kostsamt, nu kan vi belägga att det är en gammal seglivad myt. Tvärtom indikerar forskningen att generella arbetstidsminskningar ofta kan kopplas till högre tillväxt och ökade skatteintäkter men även minskad stress och bättre balans mellan arbete och privatliv för den enskilde, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande för Kommunal.

Viktigt för Kommunal

Fackförbundet vill nu använda resultaten i rapporten för att skapa opinion i frågan. Man hoppas att motståndarna kan övertygas av den empiri som finns på området.

– Frågan om arbetstidsförkortning är en viktig fråga för medlemmarna i Kommunal. Vi har sedan vår kongress 2022 verkat för en arbetstidsförkortning till 30 timmar per vecka med bibehållen lön. Det är för mig både en jämlikhetsfråga och en jämställdhetsfråga. Kan man sänka arbetstiden i andra länder så borde även vi i Sverige klara av det, säger Malin Ragnegård.