Arbetsförmedlingen förlänger tiden för att lämna in aktivitetsrapporter med två dagar. Orsaken är att datorsystemet har legat nere under ett par timmar på måndagen. 

I dag, måndag, var sista dagen för arbetslösa som har eller söker a-kassa att lämna in sina aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Men myndighetens datorsystem låg nere ett par timmar på måndagen och inlämningstiden har därför förlängts till midnatt på onsdag. Den som lämnar in rapporten för sent riskerar att varnas och mista sin a-kassa.

Dagens Arena har tidigare berättat om problemen som har kantat den nya aktivitetsrapporteringen. Arbetsförmedlingen ska framöver hantera 500 000 aktivitetsrapporter per månad, utan att några extra resurser har tillskjutits myndigheten. Det har ökat arbetsbelastningen på Arbetsförmedlingen och personal från huvudkontoret har fått rycka in och hjälpa till med rapporterna.

– Den faran vi ser är att man lägger allt mer tid på uppföljning och kontroll, i stället för att hjälpa den arbetssökande framåt, sa fackförbundet ST:s representant på Arbetsförmedlingen, Lars-Erik Backström, i en kommentar till Dagens Arena.

Tidigare har även 6 000 arbetslösa fått fel information på sina rapporter.  På grund av ett tekniskt fel har sista datum för rapporten felaktigt flyttats fram från oktober till november. Det har ökat risken för att de drabbade ska bli varnade och i värsta fall få sin ersättning indragen.