Bild: Arbetsförmedlingen

6 000 arbetslösa har fått felaktig information om sina aktivitetsrapporter på grund av ett tekniskt fel hos Arbetsförmedlingen. De riskerar nu varning om indragen ersättning.

Den här veckan måste 150 000 arbetslösa med a-kassa redovisa sitt jobbsökande i en så kallad aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Om rapporten inte kommer in i tid eller om den innehåller felaktigheter går ärendet vidare till a-kassan som ska utreda om det ska påverka ersättningen för personen.

Nu visar det sig att 6 000 arbetslösa har fått fel information när de loggat in för att lämna sin aktivitetsrapport på Arbetsförmedlingens webb. På grund av ett tekniskt fel har sista datum för rapporten felaktigt flyttats fram till nästa månad.

Arbetsförmedlingen har beslutat att inte ändra tillbaka datumet för dessa personer. Men det finns en risk att varningar om indragen ersättning går ut ändå, eftersom det ser ut som om de arbetssökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.

För att förhindra det skickade Arbetsförmedlingens ledning den 4 oktober ut med ett mejl med högsta prioritet till samtliga chefer inom myndigheten:

”Vi har haft ett fel i applikationen för aktivitetsrapportering som gjorde att första inlämningsdatum flyttades fram från oktober till november för många arbetssökande.”

”Cirka 6 000 arbetssökande drabbades av felet.”

”Det kommer inte att skickas något automatiskt meddelande till a-kassan om utebliven aktivitetsrapport för dessa personer. Naturligtvis ska vi heller inte skicka något manuellt meddelande om detta.”

Enligt Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation, är det viktigt att Arbetsförmedlingen når ut med den här informationen till alla sina handläggare.
– Det finns flera tusen personer som jobbar på Arbetsförmedlingen. De har en stor utmaning i att få fram den här informationen till alla handläggare, säger hon.

Annars kan underrättelser av misstag gå vidare till a-kassorna.
– Då gör a-kassan en bedömning utifrån den information som finns. Förhoppningsvis kommer det då att framgå att den arbetssökande inte har gjort något fel. Annars finns risken att den arbetssökande drabbas av en sanktion. Första steget i sanktionstrappan är en varning, säger hon.

Göran Åhman, som ansvarar för aktivitetsrapporterna på Arbetsförmedlingen, tror inte att någon kommer att drabbas.
– Nej vi ska se till att kunden inte påverkas. De som drabbats riskerar inga sanktioner eller varningar, säger han.

Även om de automatiska underrättelserna har stoppats, erkänner Göran Åhman att det finns en risk att handläggare skickar underrättelser manuellt. Men han menar att mejlet som gått ut kommer att förhindra det.
– Det skulle kunna finnas en risk att en handläggare skickar en underrättelse manuellt, trots att det inte ska göra det. Därför har gått ut med det här mejlet för att säkerställa att det inte händer, säger han.

Fotnot: Dagens Arena avslöjade i går att Arbetsförmedlingen blivit tvungen att skicka ut personal från huvudkontoret för att hantera den ökade administrationen med aktivitetsrapporterna. På grund av den stora belastningen har datum också skjutits upp för stora grupper arbetslösa. Myndigheten har inte fått några nya pengar för hanteringen. Enligt regeringen ska förändringen minska administrationen.