Bild: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen får inga nya pengar för att hantera hundratusentals aktivitetsrapporter. Nu tvingas personal från huvudkontoret rycka ut för att hjälpa till. Enligt regeringen skulle systemet spara administration.

Under den kommande veckan ska 150 000 arbetslösa med a-kassa lämna in en så kallad aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen där jobbsökandet den senaste månaden ska redovisas. Efter årsskiftet är tanken att systemet ska omfatta samtliga uppemot 500 000 arbetslösa.

Aktivitetsrapporterna ersätter tidigare sätt för arbetslösa att redovisa sitt jobbsökande – genom e-post, telefonsvarare eller i direktkontakt med handläggare. Den som gör fel eller inte lämnar in någon rapport riskerar att förlora sin ersättning.

Enligt förre arbetsmarknadsministern Hillevi Engström är tanken med förändringen att förenkla uppföljning och minska administrationen för arbetsförmedlare. Några nya pengar för att hantera och granska en halv miljon aktivitetsrapporter varje månad har myndigheten inte fått.

Nu visar interna dokument att Arbetsförmedlingen har mycket svårt att klara av sitt uppdrag. Den 30 september meddelade den tillförordnade generaldirektören Clas Olsson i en artikel på myndighetens intranät att starten för stora grupper arbetslösa kommer att skjutas upp:

”Jag vet att aktivitetsrapporterna initialt blir en stor belastning på kontoren. Vi måste hitta sätt att jobba med granskning och uppföljning av rapporterna. Därför skjuter vi på starten för arbetslösa som inte har ersättning från a-kassan.”

Myndighetsledningen har också beslutat att skicka ut personal från huvudkontoret till de lokala kontoren för att hjälpa till. Det framgår av ett mejl som sektionschef Carolina Silfversparre skickade till alla avdelnings- och stabschefer den 23 september:

”För att underlätta för våra kunder och medarbetare på lokala arbetsförmedlingar har myndighetsledningen beslutat att medarbetare på huvudkontoret ska hjälpa till och finnas som en resurs för lokala arbetsförmedlingar.”

Göran Åhman, som är ansvarig för aktivitetsrapporterna på Arbetsförmedlingen, bekräftar att datum ska skjutas upp och att personal från huvudkontoret skickas ut i landet.
– Vi har bedömt att vi behöver extra tid för att klara av det här på ett bra sätt. Personal från huvudkontoret kan hjälpa till i kommunikationen med kunderna. Det är en engångsinsats för den extra belastning vi kommer att ha initialt, säger han.

Kommer ni klara av det här med befintliga resurser?
– Det måste vi, säger han.

Fackförbundet ST:s representant på Arbetsförmedlingen, Lars-Erik Backström, tycker att myndighetens åtgärder är bra. Men han är kritisk till den ursprungliga planen.
– Det hade blivit kaos, säger han.

Enligt honom kommer det nya systemet leda till att arbetsförmedlare nu får ägna ännu mer tid åt administration och kontroll.
– Den faran vi ser är att man lägger allt mer tid på uppföljning och kontroll, i stället för att hjälpa den arbetssökande framåt, säger han.

Göran Åhman bedömer att den extra tid myndigheten får lägga på administration kommer sparas in på annat håll.
– Jag tror att det på sikt blir ett nollsummespel. De fem–tio minuter det tar att granska en rapport spar vi in på att vi inte behöver sitta och fråga vad de arbetssökande gjort den senaste månaden eftersom det redan kommit in till oss, säger han.