Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish
Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish

Sedan regeringen införde det nya sjukförsäkringssystemet år 2008 har mer än 86 000 personer utförsäkrats.

Fram till april i år har 86 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen. Det motsvarar lika många som bor i Växjö kommun. Sjukförsäkringen är en av den borgerliga regeringens mest kritiserade reformer.

När alliansregeringen införde de nya sjukreglerna var tanken att personerna skulle ha rehabiliterats och fått jobb innan de nådde den bortre tidsgränsen. Så blev nu inte fallet. Många av de sjuka som utförsäkras har komplexa diagnoser. Tidigare siffror har också visat att många av de som utförsäkras fallit helt utanför systemet efter sjukförsäkringen.

Regeringen slog sig länge för bröstet för att man skulle lyckas sänka sjuktalen med den nya sjukförsäkringen. Men siffrorna är numera uppe i samma nivå som innan reformen infördes.

Som sjukförsäkringen ser ut utförsäkras man efter 941 dagar med sjukpenning och ska då gå över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion.

I juli i år fanns 355 732 personer i sjuk- eller aktivitetsersättning. Alla mellan 30 och 64 år som troligtvis aldrig kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, har rätt till sjukersättning. Personer mellan 16 och 24 år får aktivitetsersättning om de förmodligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättningen stod i juli 2014 för runt 10 procent i sjukförsäkringen och sjukersättningen för resterande 90 procent.

Sjukersättningen grundas på personens tidigare inkomst, med ett tak på drygt 213 000 kronor per år. Den grupp som finns i sjukförsäkringen är relativt homogen och majoriteten har länge stått utanför arbetsmarknaden, enligt Inspektionen för socialförsäkringen. För de personer som har haft väldigt låg eller ingen inkomst finns en garantiersättning på 106 560 kronor per år, alltså 8 880 kronor per månad.

I Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, som följer när en person uppnått max antal dagar i sjukförsäkringen, är ersättningen 223 kronor per dag för de som inte har rätt till arbetslöshetsförsäkring. Denna insats pågår under tre månader med syftet att avgöra om deltagaren ska gå ut i arbetslivet, till andra insatser eller tillbaka till sjukförsäkringen.