Bild: Socialdemokraterna/Privat.

Nyhet SD har växt sig stora bland arbetslösa och de med sjukersättning. Anna Quarnström, socialdemokrat och förbundsjurist i Synskadades Riksförbund, menar att regeringen misslyckats med att lyfta och åtgärda gruppernas problem.

– Folk är inte rasister, man är i behov av hopp, säger hon.

Sverigedemokraterna är största parti bland arbetslösa och näst störst bland väljare med sjuk- eller aktivitetsersättning. Grupper som enligt statsvetare Olle Folke fått det sämre sedan Alliansens jobbpolitik. Där bland annat jobbskatteavdraget för de som arbetar skulle öka inkomstskillnaderna mellan dem och de som inte jobbar. En reform som inte tagits tillbaka efter åtta år med Socialdemokraterna vid makten.

Men urholkningen av socialförsäkringssystemet har pågått mycket längre än så. I våras kom en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som visar att socialförsäkringen har urholkats under nästan tre decennier, mellan 1992–2018. 

Trots att flera bidragsnivåer, till exempel sjukpenningen, har höjts på senare år har ändå värdet minskat under perioden då inga politiska beslut för att höja togs.

Värdeminskningen på socialförsäkringarna har också föranlett större inkomstskillnader mellan förvärvsarbetare och bidragstagare. Enligt ISF kan urholkningen både minska köpkraften hos hushåll som tar del av bidragen och skada förtroendet för socialförsäkringen bland de med låg inkomst. 

Många som får sjuk- och aktivitetsersättning har någon form av funktionsnedsättning. Anna Quarnström är förbundsjurist i Synskadades Riksförbund, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad och sitter i styrelsen i Socialdemokratiska föreningen Funktionshinder och Jämlikhet. Hon är kritisk mot att Socialdemokraterna, trots åtta år i regeringen, inte gjort mer för att adressera problemen inom välfärden som blivit alltmer kännbara för vissa grupper.

– Vi har sett en urholkning av välfärdssystemen som finns och fått en ny form av underklass som bygger på funktionsförmåga. Människor som tidigare omfamnades av välfärdssamhället, jobbade så långt de kunde, gavs plats och bidrog. Men som inte längre erhåller dessa möjligheter. Det är många som fått det sämre trots, om än ej på grund av den, åtta år av socialdemokratisk regering, säger Anna Quarnström.

Anna Quarnström. Foto: Privat/insänt.

 

Hon berättar att hon i sitt uppdrag som förbundsjurist pratar med människor över hela landet som har det svårt. Då och då hör Anna Quarnström enskilda i jobbet säga ”hur kan ensamkommande flyktingbarnen få kosta så mycket pengar men jag kan inte ens få en extra resurs till mitt barn”.

– Det är förstås en ogörlig jämförelse. Men något har gått förlorat i välfärden och det har inte fångats upp av regeringen eller av socialdemokratin. Jag kan resonera kring svårigheterna att tackla dessa utmaningar med borgerlig budget, januariöverenskommelse och kompromisser. Men regeringen har misslyckats med att säga att det finns problem. Att det finns en gräns för hur långt new public management och sparande på kostnader kan dras. Att vanliga människors sociala trygghet är överordnat, säger hon.

Hon framhäver också att det kunde pratas mer om vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet, vilka som blir utförsäkrade och inte kan jobba. I stället är det Moderaterna och Sverigedemokraterna som tagit taktpinnen i detta och utmålat arbetslösa som bidragsberoende, och med annan etnisk bakgrund än svensk. Och regeringen kommer med förslag om att arbetslösa ska ha stärkt aktivitetsplikt.

– Då vill jag bara skrika att den finns redan. Var finns förslagen som faktiskt kan göra något åt arbetslösheten? säger Anna Quarnström.

Enligt henne har det bildats ett vakuum som oppositionen utnyttjat. Att Socialdemokraterna inte lyckats göra mer under sin tid vid makten, och att de inte lyft frågorna på agendan, kan ha gjort att de som upplever försämringarna vänder sig mot andra alternativ.

– Det är mycket som är trasigt. Det är många som upplever sig maktlösa. Och i viss mån övergivna. Och SD har, lokalt och på riksnivå, tvärtom S varit framgångsrika i att kanalisera missnöjet. Då känner somliga att det finns något nytt med SD, som adresserar problemen och ändå ser en. Folk är inte rasister man är i behov av hopp.

Tror du att det på något sätt kommer bli bättre nu med en borgerlig regering stödd av SD?

– Nej. Försämringarna inom till exempel LSS och i socialförsäkringsbanken, som reglerar sjukförsäkringen, startade under regeringen Reinfeldt. Prion var minskade utgifter för det allmänna och skattesänkningar. De enda som tjänade på den politiken var företagen som kunde tjäna pengar på välfärden. Samtidigt som det blev svårare för den enskilde. Nu kommer vi få mer av det, säger Anna Quarnström.

Hon tillägger att hon inte litar på att SD kommer att vara en bromskloss mot detta.

– SD lovar guld och gröna skogar men har samtidigt inte lagt många strån i kors för att förklara hur det ska åstadkommas. De är mer ambitiösa i att utmåla människor som belastande och välfärden som en tävling i vem som är mest värd att ta del av den. Och det kommer vi få se mer av de kommande åren. Men det är en välfärd som har försvunnit och SD har blivit det nya svaret, säger Anna Quarnström.