Bild: Dagens Arena

Socialdemokraterna vill skrota rutavdrag för läxhjälp och i stället satsa ytterligare 100 miljoner kronor på allmän läxhjälp.
– Om alla ska vara med och betala ska alla barn ha möjlighet att delta, säger Stefan Löfven till DN.

Rutavdraget för läxhjälp drevs igenom av alliansregeringen trots att kritiken var omfattande. Ekonomistyrningsverket, Skatteverket och Skolverket var eniga i sitt motstånd mot förslaget.

Skolverket ansåg i sitt remissvar att man inte kan se att avdraget skulle komma alla elever till del. Skattemyndigheten menade att regeringen i stället borde ta tag i de problem som redan finns: att utförare missbrukar regelverket för rutavdrag. Ekonomistyrningsverkets invändning var att de inte trodde att det skulle räcka med de 30 miljoner kronor per år som finansdepartementet räknat med att avdraget ska kosta skattebetalarna.

Även olika experter på området har varnat för att utvecklingen ökar klyftorna i skolan. Och i en undersökning som Dagens Samhälle gjort framgick det att fler politiker var mot än för ”läxrut”.

Nu vill Socialdemokraterna ta bort möjligheten till rutavdrag för läxhjälp i hemmet för enskilda barn. I stället vill de satsa 100 miljoner kronor på allmän läxhjälp. Det är pengar som går utöver de 16 miljoner kronor som regeringen har lagt. Pengarna är tänkta att gå till kommuner eller ideella organisationer som bedriver läxhjälp.
– Det är glasklart att om alla ska vara med och betala ska alla barn ha möjlighet att delta. Det är en väldigt tydlig ideologisk princip, säger Stefan Löfven till Dagens Nyheter.