Thomas Selig

Stort motstånd mot läxrut bland skolpolitiker i Sverige. Majoritet av folkpartister ratar rutavdrag för läxhjälp.

Rutavdrag för läxhjälp ratas inte enbart av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På lokal nivå finns även ett motstånd från borgerliga partier.

Nära varannan folkpartistisk skolpolitiker tycker inte att rutavdraget för läxhjälp är en bra idé. Det framkommer i en enkätundersökning som Dagens Samhälle har genomfört. Det trots att Folkpartiet i regeringsställning har varit med och drivit igenom avdraget.

Även i Centerpartiet finns motstånd. En tredjedel i C tycker inte att läxrut är en bra reform.

Läxrut röstades i förra veckan igenom i riksdagen med Sverigedemokraternas stöd.