Bild: stock.xchng

”Ger fler barn hopp om att klara skolan” anser branschen. Tunga myndigheter eniga mot förslaget. Det visar genomgång av remissvaren till förslaget om rutavdrag för läxhjälp.

Ekonomistyrningsverket, Skatteverket och Skolverket är eniga i sin kritik mot förslaget att införa rutavdrag för läxhjälp. De tunga myndigheterna avstyrker samtliga förslaget i sina remissvar till finansdepartementet.

Redan i går rapporterade Dagens Arena om Skolverkets kritik. I remissvaret skriver Skolverket ”Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och elevers resultat är väl belagda. Skolverket befarar att insatsen inte kommer att nå de elever som inte har resursstarka föräldrar.”

Skatteverket menar att förslaget inte kommer att innebära färre kontroll- och gränsdragningsproblem. Myndigheten anser att regeringen borde inrikta sig på att ”komma till rätta med den osunda konkurrens” som har uppstått på arbetsmarknaden i samband med att utförare missbrukar regelverket för rot- och rutavdrag.

Ekonomistyrningsverket påpekar sin tur att förslaget riskerar att bli dyrare än de 30 miljoner kronor per år finansdepartementet har räknat med att avdraget ska kosta staten.

Jubel från industrin
Till skillnad från myndigheterna är branschen betydligt mer positiv. My Academy, som bara de senaste fyra åren har ökat omsättningen med 1 900 procent, välkomnar förslaget. Företaget menar att den svarta marknaden på detta område har en omsättning på över 100 miljoner kronor per år och att rutavdraget för läxhjälp ”snabbt” kommer att göra denna marknad vit. Vad de har för fog för dessa siffror framgår inte av remissvaret.

Intresseföreningen för hushållsnära tjänster (IFHT) menar att avdraget ”ger fler barn hopp om att klara skolan” och att det kommer ge tusentals grundskole- och gymnasiestudenter ”möjlighet till bättre självförtroende”.

Inga fackförbund har tillfrågats om remissvar på förslaget.