Bild: Flickr/Physicians for Human Rights - Israel

“En sjukvård präglad av godtycke och rättsosäkerhet”. Det blir resultatet av lagförslaget om vård för papperslösa, skriver fem vårdorganisationer på SvD Brännpunkt.

Regeringen och Miljöpartiets förslag om vård till papperslösa får på nytt allvarlig kritik. Fem vårdorganisationer skriver i en debattartikel att lagen “systematiskt kommer att diskriminera vissa människor med behov av vård”. Det inför att riksdagen på onsdag ska debattera förslaget.

Redan i remissrundan fick lagförslaget allvarlig kritik. Då underkände 60 organisationer innehållet i förslaget – men utan gehör från regeringen och MP.
– Vård som inte kan anstå är ett begrepp som saknar tydlig definition. Man skapar ett godtyckligt system för rätten till vård. Man kräver att vårdpersonalen ska diskriminera vuxna patienter, sa Thomas Flodin, ordförande för Sveriges Läkarförbund, till Dagens Arena då.

Tidigare har Läkare i världen varnat för att många papperslösa inte kommer att våga söka vård – även om det är allvarligt – eftersom lagen inte ger tillräcklig information om vilken vård som inte kan anstå.