Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Det är omöjligt för papperslösa om det är värt risken att söka vård, skriver Läkare i Världens generalsekreterare Carolina Falk.

Bli inte allvarligt sjuk innan den första juli. Det kan vi inte råda våra patienter. Men sanningen är att från och med i sommar får  papperslösa större chans att få vård. De får då rätt till vård som inte kan anstå.

Men vi på Läkare i Världen befarar att den grundläggande rättsprincipen som innebär att människor på förhand ska förstå innebörden av lagar och att det inte ska finnas godtycklighet åsidosätts. Det saknas regler för hur den praktiska tillämpningen av formuleringen ”vård som inte kan anstå” ska se ut.

Vi på Läkare i Världen välkomnar papperslösa till mottagningen som vår förening drivit sedan 1995. En kväll i veckan har vi öppet och fungerar som närakut. Ingen tidsbokning behövs och patienterna som kommer från hela Stockholmsområdet får kostnadsfri vård av våra läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som jobbar på sin fritid. Vi ser fram emot att kunna skicka många av patienterna vidare till den vanliga vården när lagen träder i kraft. Men vi behöver förstå vem vården kommer att ta emot.

Många patienter förstår vi att vi kan skicka vidare från 1 juli. Den nya lagen ger patienter med akuta åkommor möjlighet att söka sig till akutmottagningen på ett sjukhus och få vård utan att personen behöver betala en faktura på tusentals kronor. Med lagen kan alla kvinnor som behöver mödravård få träffa barnmorska och få förlösas på ett sjukhus utan att behöva betala tiotusentals kronor. Alla allvarligt sjuka patienter med cancer, njursvikt och liknande kan få vård. Men vi behöver mer klarhet än så.

Vi måste kunna förklara den nya lagen för våra patienter. Papperslösa personer lever ett utsatt liv. De söker sig till oss när de är sjuka och känner smärta. Vi känner ett stort ansvar och om vi ska skicka vidare någon till vården i sommar måste vi veta vilka som kommer att tas emot och på vilka villkor det sker.

Patienterna hos oss upplever mycket stor oro och stress. Vi vill inte skicka vidare patienter till vården som sedan ger besked till patienten att det de söker för inte är tillräckligt allvarligt för att det ska omfattas av den nya lagen. Förutsägbarhet är viktigt. Vi vill kunna förklara vilken bedömning som vården kommer att göra så att patienten själv kan bedöma om det är värt risken att gå till vården. Varje tunnelbaneresa och varje kontakt med det offentliga Sverige är en risk för den papperslösa personen att bli avslöjad och avvisad.

Den nya lagen möjliggör att många sjukdomar kan botas och mycket lidande kan minska. Stora förbättringar är möjliga. Men allt kan falla på att papperslösa inte på förhand har möjlighet att få reda på vilken vård som lagen ger rätt till. En lag som ger vård men som patienter inte vågar utnyttja vore en förlust på alla sätt.

Med den nya lagstiftningen kan man tydligt läsa att en gravid kvinna ska få hjälp och att barnet som föds ska få hjälp. Men när kvinnan en vecka senare kommer tillbaka med ett hälsoproblem som inte är kopplat direkt till förlossningen är det oklart vad som gäller. Lagen lägger ansvaret för denna gränsdragning på den enskilda läkaren. Och ännu allvarligare, den lämnar den papperslösa personen utan möjlighet att på förhand kunna förutse om de kommer att få vård.

Carolina Falk, generalsekreterare Läkare i Världen.