Bild: Flickr/Physicians for Human Rights - Israel

”Fortsatt diskriminering av vuxna papperslösa”. Tunga organisationer kritiserar i remissvar regeringens och MP:s förslag om vård till papperslösa.

Regeringens och Miljöpartiets förslag till vård för papperslösa får hård kritik i ett samlat remissvar från 60 tunga organisationer.

LO, TCO och Röda Korset är några av de organisationer som i det gemensamma Rätt till vård-initiativet riktar skarp kritik mot regeringens och MP:s förslag.
– Konsekvensen av regeringens förslag är en fortsatt diskriminering av vuxna papperslösa och i viss mån även asylsökande, säger Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och samordnare av initiativet.

I förslaget från regeringen och Miljöpartiet ska papperslösa under 18 år få samma vård som alla andra. Vård för vuxna ska däremot begränsas till när vård ”inte kan anstå”.
– Vård som inte kan anstå är ett begrepp som saknar tydlig definition. Man skapar ett godtyckligt system för rätten till vård. Man kräver att vårdpersonalen ska diskriminera vuxna patienter, säger Thomas Flodin.

I remissvaret från organisationerna påpekas att när vård bara får ges när det inte går att vänta längre kommer det innebära högre vårdkostnader. Det eftersom personer kommer att få vård först när de blivit sjukare. Man menar att det också kan innebära att smittsamma sjukdomar upptäcks först i ett senare skede.
– Man riskerar folkhälsan genom att inte kunna kartlägga och förhindra epidemier. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det här leda till fördyringar, säger Thomas Flodin.

Remissvaret ska i dag överlämnas till socialdepartementet. Departementet har dock meddelat att man inte har möjlighet att träffa en representant för initiativet för överlämnande av remissvaret.

Migrationsminister Tobias Billström (M) har avböjt att kommentera den kritik som framförs i remissvaret.