Kungafamiljen Systemet för hur kungahuset arbetar och hur mycket statligt stöd de får måste ses över skriver representanter för sex riksdagspartier i Konstitutionsutskottet.

I en debattartikel i SvD skriver representanter från alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att anslaget till kungafamiljen måste begränsas i takt med att familjen ökar i storlek.

De sex partierna vill att en särskild utredning ska överväga om man kan begränsa antalet medlemmar i kungahuset »som förväntas utföra officiella uppdrag och som därmed kan göra anspråk på att få tillgång till åtgärder finansierade via statsbudgeten«. Detta menar partierna eftersom det stora antalet medlemmar, 15 kungligheter där 11 har arvsrätt till tronen, riskerar att undergräva kungahusets förtroende och legitimitet.

Representanterna från Konstitutionsutskottet vill också att det finansiella stödet kungafamiljen får, apanaget, inte ska öka i takt med att familjen växer. Även att belöningssystemet med medaljer, ordnar och andra utmärkelser som reformerades på 70-talet återigen ska ses över lyfter de fram som ett område utredningen ska undersöka. De vill bland annat att svenska soldater ska kunna få utmärkelser utöver de man kan få inom Försvarsmakten och att utmärkelser inom Vasaorden och Svärdsorden ska återupptas.

»Sammantaget utgör detta ett reformpaket som kan stärka vår samhällsgemenskap«, menar representanterna i sin debattartikel.