Pressbild/Ninni Andersson/ Regeringskansliet

På torsdagen förhördes statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i riksdagens konstitutionsutskottt (KU) med anledning av den så kallade Saudiaffären och kritik mot bristande öppenhet.

Utfrågningen i KU handlade dels om hur mycket regeringen visste om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bildat ett så kallat bulvanföretag (SSTI) för att dölja Svenska myndigheters inblandning i planerna att i hemlighet hjälpa Saudiarabien med en vapenfabrik, dels om den kritik regeringskansliet fått för bristande insyn och hantering av allmänna handlingar. Så här svarade statsminister Fredrik Reinfeldt på kritiken.

– Det har blivit allt mer aktuellt att bedöma vilka uppgifter som om de blir offentliga skulle kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Regeringskansliet är inte till alla delar lik en myndighet som andra. Säkerhetsläget i omvärlden får betydelse för den sekretessprövning som alltid skall göras.

– Många till synes harmlösa uppgifter som finns i regeringskansliet kan om man lägger samman dem ligga till grund för en kartläggning av den centrala statsledningen. En sådan kartläggning kan sedan användas av sådana personer eller organisationer som kan utgöra ett hot mot vår säkerhet. Mot den bakgrunden har regeringskansliet har regeringskansliet ofta att göra noggranna och svåra sekretessprövningar.

På frågan om huruvida regeringen kände till bulvanföretaget SSTI före Ekots avslöjande nekar Fredrik Reinfeldt.

Kritiken kring regeringskansliets hantering av allmänna handlingar har kommit från KU, men också justitieombudsman Hans-Gunnar Axberger.

– Attityden i regeringskansliet är väldigt illavarslande. Jag vill fråga statsministern vad han tänker göra för att regeringen ska följa svensk lag, sade KU-ordförande Peter Eriksson (MP) till Dagens Nyheter inför utfrågningen av Reinfeldt.