Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet/Pixabay

Yttrandefriheten i Sverige har satts på prov de senaste veckorna, det menar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke i veckans avsnitt av Magasinet. Han är förvånad över att vare sig statsminister Ulf Kristersson eller utrikesminister Tobias Billström KU-anmälts för sina uttalanden kring koranbränningen och Erdoğandockan. 

Nils Funcke ser mycket allvarligt på de första reaktionerna som kom från regeringsföreträdare och talmannen  kring dockan och koranbränningen.

– Det som var bekymmersamt med den här första reaktionen var att vare sig statsministern, utrikesministern eller talmannen tog ordet yttrandefrihet i sin mun samtidigt,  utan de fördömde bara det här agerandet, säger Nils Funcke i podden.   

Nils Funcke menar att det är problematiskt när myndighetspersoner agerar på det sättet och pekar ut en enskild aktion som olämplig. 

– Det sänder en signal till alla om att det är bäst att vi passar oss annars får vi en bannbulla från hela regeringen om att det här inte är lämpligt. En myndighetsföreträdare får inte göra på det viset. Det kan inte uppfattas som annat än en påtryckning. Det är ett sätt att strypa yttrandefriheten, säger han. 

Nils Funcke menar att det går att dra  paralleller med utrikesminister Laila Freivalds agerande 2006, då hon såg till att SD-kurirens hemsida stängdes ner efter att man publicerat karikatyrteckningar som föreställde profeten Muhammed. Det slutade med att Freivalds anmäldes till KU och att hon sen avgick.

Men vare sig utrikesminister Tobias Billström eller statsminister Ulf Kristersson har KU-anmälts  för sitt agerande kring Erdoğandockan och koranbränningen. Något Nils Funcke reagerar på. 

– Jag är förvånad över att Kristersson och Billström inte blivit KU-anmälda när det gäller yttrandefrihetsperspektivet, säger han. 

Men det är inte bara de senaste uttalandena kring koranbränningen och Erdoğandockan som bekymrar Nils Funcke ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Han menar att utvecklingen just nu går bakåt i Sverige, när det gäller yttrandefriheten. 

– De goda förslagen för att vidga och stärka yttrandefriheten har ratats av den tidigare regeringen och expedieras av den nya. 

Ni kan lyssna på hela podden här eller på andra ställen där poddar finns.