Bild: Riksbanken/Wikipedia.
Bild: Riksbanken/Wikipedia.

vinster i välfärden Kommuner och landsting köpte i fjol privat välfärd för 124 miljarder kronor, skriver Dagens Samhälle.

Aldrig någonsin har kommuner och landsting köpt privat välfärd till så stora summor som i fjol. Hela 124 miljarder kronor la de på privata aktörer inom vård, omsorg och på välfärdstjänster kopplade till flyktingmottagande, skriver Dagens Samhälle.

Inom flyktingmottagandet har köpen ökat mest. Köpen av tjänster växte med 164 procent, från 4 miljarder kronor år 2015 till 11 miljarder kronor i fjol. Skolan är fortfarande bransch som kommuner och landsting lägger mest pengar på.

Köpen av pedagogiska tjänster ökade under 2016 med 2 procent och branschen är nu värd 43 miljarder kronor.