Bild: Nya Karolinska Sjukhuset

Gigantiska sjukhusbygget får hård kritik från Timbro. Färre vårdplatser och bristfällig upphandling.

Vårdkrisen i Stockholm kommer inte att motverkas av att ett nytt storsjukhus står klart om tre år. Det konstaterar högertankesmedjan Timbro i en ny rapport som SvD rapporterar om.

I stället för att satsa på att renovera befintliga lokaler valde ansvariga politiker att satsa på ett nytt sjukhus till en kostnad på 52 miljarder kronor. Men med det nya sjukhuset blir vårdplatserna drygt 30 procent färre.
– Man har experimenterat med 52 miljarder som insats och tyvärr kastat väldigt mycket av pengarna i sjön, säger rapportförfattaren Anders Lundberg till SvD.

Upphandlingen av det företag som skulle få bygga Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) skedde dessutom genom OPS, så kallad offentlig-privat-samverkan. Det är en modell som har omhuldats av moderata politiker men som i praktiken använts i mycket liten utsträckning i Sverige. När upphandlingen var klar avslöjades det att enbart ett företag deltagit och att den borgerliga majoriteten valt att köra på trots att så var fallet.

Det är också användningen av OPS-modellen som har fått Timbro att granska projektet:
– Att […] experimentera med ett så här komplext och stort projekt är naturligtvis en chansning som man inte borde ha gjort. Förmodligen hade det varit bättre med en traditionell upphandling i det här fallet, säger Anders Lundberg till SvD.

När Dagens Arena tidigare i februari intervjuade Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, underströk även han att vårdkrisen kommer förvärras i och med byggandet av NKS:
– Den nuvarande situationen kommer att förvärras. Det beror dels på vårdplatsbortfallet, men också på att man inrättar en så kallad remissakut med lägre kapacitet än på dagens akutmottagning. Min bedömning är att det behövs ungefär 400 nya vårdplatser för att komma tillrätta med grundproblemet. Plus att man måste kompensera för det bortfall på 200 vårdplatser som uppstår då NKS öppnar, sa Thomas Flodin till Dagens Arena.

Det har varit många turer kring bygget av det nya sjukhuset, något som Dagens Arena sammanställde i maj 2012.

Dagens Arena har tidigare skrivit om Nya Karolinska:
Läkarförening: Vårdkrisen är politikernas fel

Många turer i NKS-affären

Riskkapitalister kan ta över Nya Karolinska

Dyr affär för stockholmarna

Utan konkurrens