En rejäl vinst blir det för Skanska som efter beslutet i Stockholms landstingsfullmäktige under gårdagen fick i uppdrag att bygga Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Desto dyrare blir det däremot för stockholmarna som får stå för notan.

Finansieringen av NKS menade de borgerliga politikerna bäst skulle skötas genom samverkan mellan offentliga och privata intressen. Lösningen skulle i slutändan visa sig dyrare, men som Moderatpolitikern Catharina Elmsäter-Svärd beskriver det hela “Vi betalar mer för att lägga risken på någon annan.”.

Enligt den borgerliga majoriteten kommer bygget av själva sjukhuset att kosta 14,5 miljarder kronor. Oppositionen påpekar att slutsiffran snarare kommer att hamna på 22 miljarder kronor. Till det kommer utgifter för drift och skötsel av sjukhuset, totalkostnaden blir 52 miljarder kronor, och med oppositionsberäkningarna tjugo miljarder högre.

Men för att det inte ska komma ut hur mycket pengar det faktiskt är fråga om har räntekostanden på de borgerliga partiernas begäran sekretessbelagts. Därmed kan inte ens oppositionen berätta hur finansieringen ser ut.

Journalisten Anna Creutzer på E24 har dock räknat på siffrorna och kommit fram till en rad intressanta slutsatser. Som att de privata intressen som skjuter till 1,3 miljarder kronor kommer att få en ränta på 13,5 procent (!) och att lånet från diverse olika storbanker har ett påslag som är tre till fyra gånger högre än vad som är rimligt. Efter att ha räknat på budgeten ställer hon sig också frågan om politikerna redan från början räknat med att Skanska ska spräcka budgeten.

Till på köpet har det visat sig att den enda budgivaren var just Skanska – trots att landstingsfullmäktige villkorat upphandlingen med att det måste vara tillräcklig konkurrens.

Upphandlingen av nya Karolinska brister på många plan. Stockholmarna borde ställa sig själva frågan om de inte har rätt att få veta vart de egna skattepengarna går.