Foto: Göran Segeholm

Den ohållbara vårdsituationen i Stockholm är en följd av flera års politisk försummelse, menar Stockholms läkarförening.

För att komma till rätta med problemen behövs minst 400 nya vårdplatser, enligt Thomas Flodin, ordförande i  Stockholms läkarförening.
– Den kritiska situation vi sett de senaste veckorna beror på att det finns för få vårdplatser i Stockholm. Vi har en för hög beläggning och det finns inga extra platser att ta till vid en extrem situation som till exempel en influensaepidemi, säger Flodin till Dagens Arena och fortsätter:
– Bristen på vårdplatser är något som varit känt under en lång tid, men som man valt att inte göra något åt. Nu har vi nått en gräns som inte bör passeras.

Han lägger ansvaret på politikerna och hävdar att man både från sjukhusens och Stockholms läkarförenings håll upprepade gånger försökt peka på problemen.
– Det har funnits signaler om att läget är ohållbart sedan 2006 ungefär. I rapporter återkommer man gång på gång till att det behövs en expansion av antalet vårdplatser, något man ignorerat. I första hand är det ett politiskt ansvar att se till att det finns resurser avsatta.

Thomas Flodin hävdar att läget är mest akut för de tre stora sjukhusen i Stockholmsområdet.
– Framför allt är det Danderyds sjukhus, Karolinska och Södersjukhuset som är hårdast drabbat. Där finns ett för litet antal vårdplatser i förhållande till efterfrågan.

Och att antalet vårdplatser skulle ha ökat med 200 stycken sedan Filippa Reinfeldt (M) tillträdde är inget han känner igen sig i. Inte heller har han hört talas om de 500 nya vårdplatser som Filippa Reinfeldt lovat att öppna upp under en femårsperiod.
– Det är siffror jag aldrig hört nämnas tidigare och som jag skulle vilja ha styrkta. Det vore bra att få reda på vart de 500 vårdplatserna skall förläggas, så att det inte bara är en siffra tagen ur luften, säger Thomas Flodin

Han pekar på att de investeringar som görs bland annat i form av byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, snarare minskar än ökar antalet vårdplatser. Han efterlyser en omprioritering och anser att vissa satsningar kanske borde stå tillbaka till förmån för en utbyggnad av antalet vårdplatser.
– Den nuvarande situationen och de bekymmer vi har i dag kommer att förvärras i och med byggandet av NKS. Det beror dels på vårdplatsbortfallet, men också på att man inrättar en så kallad remissakut med lägre kapacitet än på dagens akutmottagning. Min bedömning är att det behövs ungefär 400 nya vårdplatser för att komma tillrätta med grundproblemet. Plus att man måste kompensera för det bortfall på 200 vårdplatser som uppstår då NKS öppnar.

– Man skulle behöva se över sina prioriteringar, det kanske finns behov som skulle kunna stå tillbaka, avslutar Thomas Flodin.