Susanna Gideonsson, Handels. Bild: David Bicho
Susanna Gideonsson, Handels. Bild: David Bicho

Flexibla anställningar blir allt vanligare inom handeln. En flexibilitet som i praktiken innebär att anställningar är tidsbegränsade, på deltid och ofta via ett bemanningsföretag.

En rapport från Handels visar att mer än var tredje Handelsmedlem med tidsbegränsad anställning inom detaljhandeln har haft det i mer än fyra år.

  • Hela 88 procent av kvinnorna arbetar fortfarande på en deltidstjänst trots att de varit fem år i branschen.
  • Nära 40 procent av dem som jobbar på lager är anställda via bemanningsföretag.

I rapporten ”Otrygghet och flexibilitet” från Handels talas om flexibilitet, men en flexibilitet som är helt på arbetsgivarens sida.
– Våra medlemmar vill ha trygga jobb. Inte ens 1 procent vill ha tidsbegränsad anställning. Vi vill stoppa missbruket med olika osäkra anställningsformer och avskaffa den värsta formen, allmän visstid, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.

Bara 40 procent av de behovsanställda anser att jobbet ger dem trygghet. Oron för att förlora jobbet ökar också ju mindre chans till kompetensutveckling den anställda har – bland Handels medlemmar är det cirka 60 procent som säger att de helt saknar kompetensutveckling i sitt arbete.
– För en flexibel arbetsmarknad i verklig mening krävs att arbetare har en bra utbildning och fortsätter att tillgodogöra sig kunskaper, och får nya erfarenheter som gör att de kan ta nya jobb. Det krävs också en arbetslöshetsförsäkring värd namnet, som ger ett verkligt skydd, säger Susanna Gideonsson.