Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet.

Corona Kommunals yrkesgrupper inom äldrevården och hemtjänsten stod under våren många gånger helt utan skyddsutrustning och upplevde inte att de blev lyssnade på av varken myndigheter eller den socialdemokratiska regeringen. Nu svarar ansvarig minister Lena Hallengren på kritiken. 

Redan i mars slog fackförbundet Kommunal larm om brist på skyddsutrustning i äldreomsorgen. Sedan följde ett halvår av otydlighet, skyddsstopp, motstridiga budskap och en känsla hos Kommunals arbetsgrupper av att vara övergivna. Av myndigheterna och av den socialdemokratiska regeringen.

– Det är det som är det sorgligaste nästan. Vi visste precis hur det såg ut ute på arbetsplatserna. Vi försökte framföra bilden till såväl socialministern som till Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket och det är fullständigt beklämmande hur lite man lyssnade, säger Peter Larsson, central ombudsman och ansvarig för Kommunals arbetsmiljöarbete.

Hallengren delar inte bilden

Socialminister Lena Hallengren (S) skriver inte under på att Kommunals rop på hjälp inte lyssnades till. Hennes bild är att samarbetet mellan fackförbundet och regeringen fungerade bra och tar som exempel Äldreomsorgslyftet.

»Jag upplever att regeringen har haft en god dialog med förbudet. En viktigt resultat av det var ju Äldreomsorgslyftet genom vilket nu tusentals vårdbiträden och undersköterskor får utbilda sig på betald arbetstid med en fast tjänst. Det är en satsning som vi utarbetat tillsammans och som jag tycker verkar fungera väl hittills. Under nästa år ska vi bredda den satsningen ytterligare.«

Men Peter Larsson är kritisk.

– Det var ingen som tog kontakt med oss för att höra hur det såg ut ute på arbetsplatserna, ingen som ställde frågan: Vad är det vi behöver göra? Istället såg man mellan fingrarna på att det tillverkades munskydd utav dammsugarpåsar.

Under våren rapporterar Kommunals skyddsombud att arbetsgivare försett sina anställda med engångsregnponchos och munskydd gjorda av servetter, kaffefilter och gasbindor. Den skyddsutrustning som fanns, trots stor brist, i kommuner fick inte användas av personalen inom äldrevården. Eller var inlåst på sjuksköterskeexpeditioner. I en del fall var riktlinjen helt enkelt att munskydd inte ska användas.

– Det är otroligt att ett virus som anses varar livshotande i en kommun inte klassas som lika allvarligt och farligt i en annan, säger Peter Larsson.

Läs mer: Varför lyssnade ingen på Kommunals varningar?

Problemet: Olika budskap

Lena Hallengren skriver till Dagens Arena att hon lyft frågan om Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens olika budskap vad gäller användningen av skyddsutrustning. Men tillägger att det dock inte är politikens uppgift att avgöra, att bedöma åt någondera hållet.

»Min uppfattning är fortfarande att bedömningen av vilken utrustning som ska användas när och av vem är en fråga för experter på smittskydd, inte för politiker. Jag är dock självkritisk till att vi inte från regeringens sida såg till att Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten var mer samstämmiga i sin kommunikation. Det skapade väldigt stor osäkerhet och oro när det upplevdes som att myndigheterna sa olika saker. Det var inte bra.«

Enligt Peter Larsson så hade en tydligare kommunikation inte skadat, men tillägger:

– Vi har redan en lagstiftning, arbetsmiljölagen, och den är jättetydlig och den ska gälla. Ingen ska behöva råka ut för skada, den innehåller till och med författningssamling om smittorisker, där det beskrivs hur arbetsgivaren ska arbeta med smittorisker. Men det tummades på den lagen hela tiden. Man blir förbannad. Varken myndigheter eller regering tog tag i det.

Saknade fortlöpande dialog

Han hade velat se att regeringen hade haft en fortlöpande samverkan med förbundet kring de här frågorna, men även ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och parterna.

– Inte bara med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som det var nu.

På frågan vad Lena Hallengren tycker borde ha gjorts annorlunda svarar hon vad som är viktigt framöver.

»I grunden är det viktiga nu att vi tar oss an det strukturella frågorna. Vi måste bygga en starkare äldreomsorger och vi ska nu ta avstamp i det här året och i Coronakommissionens rapport för att framåt stärka och förbättra äldreomsorgen. Vi ska till exempel som vi berättade om i tisdags ta fram en helt ny lagstiftning på området.«

Läs mer: Sverige misslyckades med att skydda äldre