corona Irene Svenonius, regionråd i Stockholm, säger att regionen tar sitt ansvar för att testa prioriterade grupper. Men hur utbredd testningen är bland vård- och omsorgspersonal finns det olika uppfattningar om. Enligt Kommunal har det varit svårt även för sjuka anställda att få testa sig.

Stockholms regionråd, Irene Svenonius (M), slår tillbaka mot regeringens kritik om att regionerna inte har gjort tillräckligt för att få igång coronatester i stor skala. I en intervju i SvD säger hon att regeringen skyller ifrån sig när det gäller ansvar för såväl skyddsutrustning, läkemedel och provtagning:

»Man pekar finger mot Sveriges 21 regioner«, säger Irene Svenonius.

Samtidigt intygar hon att Region Stockholm har uppfyllt sitt ansvar när det gäller att testa priogrupperna ett och två, det vill säga riskgrupper, patienter som ska läggas in, boende på särskilda boenden samt personal inom sjukvård och omsorg.

Oppositionsrådet Talla Alkurdi (S) reagerar på vad hon tycker är ett »högt tonläge« från Svenonius i intervjun. Hon säger att hon och Socialdemokraterna fått flera reaktioner från anställda inom vården som uppger att vårdpersonal har nekats tester, trots symtom på corona, och att det finns en godtycklighet kring vem som får testas.

– Vad jag förstår från vårdpersonal beror det på var man arbetar, vilken avdelning och chef man har, för det krävs en remiss för att få testa sig. Det innebär att det finns ett arbete att göra och Irene Svenonius borde först och främst se till att det blir gjort, och inte hålla på med den här sortens politiska kampanjarbete, säger Talla Alkurdi.

Under en presskonferens på tisdagen sa Björn Erikson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Stockholm, att regionen i dag har en testkapacitet som är uppe i 40 000 tester i veckan, vilket är 15 000 fler än vad som krävs för att regionen ska nå sin del av regeringens nationella mål. Han redogjorde också för vilka grupper som regionen, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, genomför tester på. Priogrupp ett, det vill säga patienter som ska läggas in på sjukhus, har man testat ända sedan mars, enligt Björn Eriksson.

– Prioriteringsgrupp två har vi också kunnat provta under några veckor, och det är personal inom sjukvård och omsorg, där vi har först prioriterat de särskilda boenden där vi har våra äldre och de medarbetare som arbetar där. Vi har därefter kunnat utöka det till akutsjukhusen och övriga sjukvårdsinrättningars medarbetare så att de också har kunnat ta prover, sa Björn Eriksson.

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning vid provtagning för covid-19.

Men enligt Elisabeth Antfolk, facklig ombudsman på Kommunal i Stockholm som företräder nästan 4 000 anställda inom privata äldreboenden och hemtjänst i Stockholm, har ingen information nått varken henne eller någon av hennes sju fackliga kolleger om utökad testning – förrän i dag.

– Vi fick ett mejl från Kommunal idag om att det finns en möjlighet för våra medarbetare att testa sig inom Region Stockholm, jag har hittills bara uppfattat att det handlar om sjuka medarbetare, t ex gällande drive in-stationerna, säger Elisabeth Antfolk.

För några veckor sedan sa Elisabeth Antfolk till Dagens Arena att personal i äldreomsorgen i vissa fall erbjöds tester, men att syftet med testerna var oklart, och ibland även vem som var avsändare till testerna. Nu säger hon att det finns så kallade drive in-stationer för testning och att vissa får hemtester skickade till sig. Men hennes uppfattning är att även sjuka medarbetare har fått vänta i flera veckor på att kunna testa sig.

– Det vi vet är att enstaka medarbetare erbjuds testas, jag har medarbetare som har varit hemma sjuka i veckor och då har man efter mycket kontakt med arbetsgivaren i flera veckor  erbjudits test. Min sambo, som är undersköterska, fick erbjudande om test under sjunde veckan av sjukdom och då har de vetat om hela tiden att han var hemma sjuk, säger Elisabeth Antfolk.

Vad hon känner till är det endast personal med sjukdomssymtom som har erbjudits tester.

– Jag har fått uppfattningen att det bara gäller de som är sjuka. Jag tror att hade man testat vårdpersonal i högre utsträckning hade man också haft en möjlighet att identifiera de av oss som hade viruset men var symtomfria, och då hade man kunnat ringa in smittbärare mycket tidigare.

Gunilla George från Vårdförbundet Stockholm säger att vårdpersonalen på Karolinska och Danderyd i hög grad erbjudits att testa sig för covid-19 – både odling under pågående sjukdom och blodprov för att upptäcka antikroppar – oavsett om man har haft sjukdomssymtom eller inte.

– Jag uppfattar nog att på sjukhus odlar man i hög grad för att få reda på covid-19-smitta. Inom primärvård odlar man nog i huvudsak de som har förkylningssymtom. Ur ett fackligt perspektiv tänker jag att det skulle underlätta att testa fler för antikroppar, säger Gunilla George.

Hon tror att det finns flera orsaker till att målet om antal tester som presenterats hittills inte har uppnåtts.

– I början vad det brist på material och det fanns inte tillräckligt med personal att köra proverna. Nu har man utvecklat andra analysmetoder och arbetat upp kapaciteten, med två sorters labb som kan köra proverna. Så jag uppfattar att man har jobbat på att skapa möjligheter att analysera prover men det kommer inte in så många som man tänker det ska göra. Då är frågan: hur kommer det sig att fler inte odlas på? säger Gunilla George.

Beskedet från Region Stockholm på tisdagen var också att även patienter som söker sig till primärvården framöver ska kunna testas, samt också de inom prioriteringsgrupp tre, det vill säga personal inom »övrig samhällsviktig verksamhet«.

– Där pågår ett arbete så att vi kan säkerställa att provta de som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter, sa hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.