Ylva Johansson. Bild: Socialdemokraterna

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons (M) styrning av arbetsförmedlingen är ryckig och motvillig till utbildning, säger Ylva Johansson (S), efter Dagens Arenas avslöjande om nytt stopp för Fas 3-utbildningar.

I dag har Dagens Arena kunnat avslöja att Arbetsförmedlingen sätter stopp för nya utbildningsinsatser för de tusentals människor som befinner sig i sysselsättningsasen, mer känd som fas 3. Trots att Arbetsförmedlingen fick 18 miljoner kronor extra så sent som för en månad sedan har utbildningspengarna redan tagit slut. Inte förrän nästa år kommer fas 3-deltagare återigen att få möjlighet att påbörja en utbildning.

– Det ger bilden av en havererad arbetsmarknadspolitik och att man tar beslut från dag till dag i viktiga frågor som handlar om utbildning för de som står längst från arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons (M) pressekreterare säger till Dagens Arena att ansvaret för utbildningsstoppet i fas 3 ligger på Arbetsförmedlingen, som inte har kunnat hålla sin budget. Ylva Johansson menar att det är ett sätt att skylla ifrån sig från ministerns sida.

– Regeringen har det yttersta ansvaret för politiken, och vi vet att regeringen från början har varit motståndare till att ge utbildning till de som befinner sig i fas 3. Att deltagarna nu erbjuds utbildning kom till efter att riksdagen tvingade regeringen att ändra policy.

Får Arbetsförmedlingen i dag tillräckligt med resurser för arbetsmarknadsutbildning som du ser det?
– Uppenbarligen inte. Det här visar också på en ryckighet. Man säger att fas 3-deltagarna ska få utbildning, men inte förrän nästa år. Den här regeringen har satt i system att införa väldigt många vänteperioder i arbetsmarknadspolitiken och hos Arbetsförmedlingen. Det är kontraproduktivt. För varje månad och år utan ett arbete kommer människor längre och längre bort från arbetsmarknaden – och vägen tillbaka blir allt längre. Det är helt fel politik.

Enligt den aktuella LO-rapporten “Ekonomiska utsikter” är kunskapsskillnaderna mellan sysselsatta och arbetssökande störst  i Sverige jämfört med 22 OECD-länder. Vad bör göras för att minska kunskapsgapet i Sverige?
– Det är att satsa stort på utbildning. Den stora vattendelaren mellan vår arbetsmarknadspolitik och regeringens är att regeringen konsekvent har skurit ned på arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och nu även på högskoleutbildning. Vi vill gå exakt motsatt väg – och satsa betydligt mer på utbildning. Både i det reguljära systemet och på arbetsmarknadsutbildning.

Under onsdagen kommer Ylva Johansson att ta upp frågan om varför utbildningspengarna i fas 3 redan har tagit slut i riksdagen, berättar hon.
– När pengarna till utbildning tog slut sist ställde jag en interpellation till arbetsmarknadsministern om de här pengarna. Då lovade hon att Arbetsförmedlingen skulle få pengar till fas 3-deltagarnas utbildningar. Efter dagens artikel i Dagens Arena kommer jag att lägga in en ny interpellation i riksdagen om varför pengarna kan ta slut så snabbt.