Bild: Storstockholms lokaltrafik
Bild: Storstockholms lokaltrafik

Var sjätte kommun i Stockholms län har överlämnat den kommunala personliga assistansen till ett privat företag. I Tyresö kommun har alliansen beslutat att upphandla assistansen eftersom det blir för dyrt med kommunens kollektivavtal.

Som Dagens Arena tidigare rapporterat har den privat utförda assistansen ökat kraftigt. I dag har privata assistansföretag 65 procent av marknaden och kommunerna runt 25 procent.

I själva verket har dock assistansbolagen en större marknadsandel än så. Allt fler kommuner väljer nämligen att överlämna driften till privata utförare i stället för att bedriva assistansen i egen regi.

Enligt SKL, som utrett varför kommunerna valt att upphandla assistansen, blir det mindre kostsamt för kommunerna att låta ett bolag ta över driften. En viktig orsak är att de privatanställda personliga assistenterna har sämre anställningsvillkor än de kommunanställda.

När lagen som reglerar personlig assistans, LSS, utformades på 90-talet, förhandlade man dels fram ett kommunalt avtal och dels ett för anhöriga personliga assistenter – som inte omfattas av samma lagar och regler. Och kollektivavtalen som tog sikte på anhöriga assistenter har blivit normerade för den snabbt växande privata branschen.

Avtalen skiljer sig åt på flera punkter. Visstidsanställda i privata assistansföretag har exempelvis bara 14 dagars uppsägningstid, de arbetar fler timmar och har färre semesterdagar och något lägre lägstalöner. Det finns heller inget förbud mot uppsägning utan saklig grund.

– De sämre avtalsvillkoren har helt enkelt gynnat utvecklingen för privata företag, säger Oskar Taxén, jurist på Kommunal.

Inom Stockholms län har fyra av 25 kommuner valt att överlämna driften till privata utförare. Och i Stockholms stad har 2 av 14 stadsdelar valt att upphandla assistansen. Det visar Dagens Arenas kartläggning.

I januari i år beslutade exempelvis allianspartierna i Tyresö kommun att lägga ut hela den kommunala assistansen på entreprenad på grund av att kommunen inte fick ekonomin att gå ihop.

»På grund av utformningen av kommunens kollektivavtal kostar personlig assistans i egen regi mer än om den skulle utföras i privat regi.« motiverar nämnden sitt beslut.

Just nu håller kommunen på att arbeta fram upphandlingsunderlaget. Men några krav på anställningsvillkor för assistenterna kommer man inte ställa.

– Vi anser att det är något mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, säger Andreas Jonsson (M), ordförande för socialnämnden i Tyresö kommun.

Carl-Johan Karlson (S), andre vice ordförande i socialnämnden är kritisk till beslutet.

– Syftet med upphandlingen är att försämra villkoren för assistenterna för att uppnå en osäker kostnadsbesparing. Det är helt fel väg att gå. Dessutom innebär det ett ingrepp i valfriheten som allianspartierna säger sig vurma för. Nu kan man inte längre välja kommunen som utförare.