Assistansbranschen domineras alltmer av privata storföretag som ofta har betydligt sämre arbetsvillkor än kommunerna.

Assistansbranschen domineras huvudsakligen av större företag, visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal. Hela 80 procent av anordnarna har fler än 100 anställda och 40 procent av ersättningen betalas ut till 14 assistansbolag med över 500 anställda, visar fackförbundets genomgång av Försäkringskassans statistik.

– Det sägs ofta att personlig assistans är en småföretagarbransch som har svårt att ta ett större arbetsgivaransvar. Men nu ser vi – svart på vitt – att så inte är fallet, säger Oskar Taxén, jurist på Kommunal och författare till rapporten.

Därmed, menar Oskar Taxén, borde de privatanställda assistenterna erbjudas samma arbetsvillkor som kommunanställda.

Anställningsvillkoren skiljer sig nämligen åt mellan de två grupperna. När lagen som reglerar personlig assistans, LSS, utformades på 90-talet, förhandlade man dels fram ett kommunalt avtal och dels ett för anhöriga personliga assistenter – som inte omfattas av samma lagar och regler. Sedan dess har dock branschen förändrats kraftigt. På den tiden fanns knappt några privata företag inom assistansbranschen. I dag står de privata företagen för 65 procent av assistansmarknaden medan kommunerna står för drygt 25 procent.

– De kollektivavtalen som tog sikte på anhöriga assistenter har blivit normerade för den privata branschen. Har man 500 anställda borde man också ta fullt arbetsgivaransvar.

Avtalen skiljer sig åt på flera punkter. Visstidsanställda i privata assistansföretag har exempelvis bara 14 dagars uppsägningstid, de arbetar fler timmar och har färre semesterdagar.

– De sämre avtalsvillkoren gör det billigare för kommunerna att anlita privata anordnare vilket gynnat utvecklingen för privata företag.

Kommunal vill därför att LSS skrivs om så att de privata assistansanordnarna har samma arbetsgivaransvar som på övriga arbetsmarknaden.

Fackförbundet anser också att det ska införas krav på utbildning för personliga assistenter för att säkerställa kvaliteten.