Bild: Flickr/Steve Johnson poch Riksbanken.
Bild: Flickr/Steve Johnson poch Riksbanken.

Kostnaderna för personlig assistans skenar medan assistansbolagen går med hundratals miljoner kronor i vinst. Och lönsamheten är god. Det finns bolag som har en vinstmarginal på över 15 procent.

Kostnaderna för assistansersättning har ökat drastiskt det senaste årtiondet – från 7,5 miljarder år 2002 till 29, 8 miljarder år 2015.

Samtidigt har den privat utförda assistansen tagit över en allt större del av marknaden. I dag har assistansföretagen 65 procent av marknaden och kommunerna runt 25 procent. 2002 var siffrorna näst intill omvända – då hade kommunerna nära 70 procent av marknaden och de privata strax under 20 procent.

Enligt Försäkringskassans statistik utförde cirka 450 företag statligt beslutad assistans 2015. Och det är de stora bolagen som dominerar i branschen, visar en rapport från fackförbundet Kommunal. Av den statligt beslutade assistansersättningen som utförs av privata anordnare, utförs cirka 80 procent av företag med fler än 100 anställda 
och 40 procent av ersättningen betalas ut till de 14 assistansbolag med över 500 anställda.

Bild: Kommunal.
Bild: Kommunal

Och det visar sig vara en lönsam bransch. Dagens Arena har granskat årsredovisningarna hos de 20 största aktörerna* på marknaden. Störst är riskkapitalägda Humana group och Frösunda omsorg som enligt sina senast publicerade årsredovisningar gjorde vinster på 176 respektive 213 miljoner kronor.

Bland de övriga 18 bolagen gör 14 vinster på tiotals miljoner kronor vardera. Två företag visade visserligen minusresultat förra året, men då på grund av investeringar i nya lokaler.

Även vinstmarginalerna är goda. Bland de 20 största aktörerna finns bolag som har en vinstmarginal på över 15 procent.

– Det är en hög vinstmarginal oavsett bransch. Men den är särskilt hög om man verkar inom en servicebransch och har låga tillgångar, säger finansanalytikern Peter Malmqvist.

*De 20 största bolagen sett till antalet brukare.