ASSISTANSKONFLIKT Efter att Kommunal varslade om konflikt för personliga assistenter förra veckan fortsätter debatten mellan fack och arbetsgivare om hur assistansbranschens vinst ska tolkas.

Fackförbundet Kommunal varslade i förra veckan om blockad för nyanställningar och inhyrning av personal, efter att Vårdföretagarna inte velat teckna löneavtal motsvarande märket i avtalsrörelsen. Varslet berör de 40 000 anställda i privat sektor, som arbetar i assistansföretag med kollektivavtal.

Vårdföretagarna å sin sida menar att branschen går för dåligt ekonomiskt för att kunna höja lönerna motsvarande märket på 2,2 procent årligen.

» Illojalt och oseriöst« tycker Kommunal om att Vårdföretagarna i motsats till övriga branscher vill lägga sig under märket i förhandlingarna. Enligt Kommunal motsvarar den löneökning de vill se 535 kronor i månaden, medan Vårdföretagarna stannat på 249 kronor i månaden för ett sexmånaders avtal. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna vill inte kommentera vilken exakt nivå de har legat på i sina bud.

Vårdföretagarna anser att uppräkningen av assistansersättningen måste öka för att de ska kunna betala löner enligt märket, det vill säga 6,5 procent över tre år. Uppräkningen av assistansersättningen motsvarar bara 4,05 procent under samma period, enligt dem. Men Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund kallar Vårdföretagarnas beräkningar ett »siffertrixande« och syftar på att regeringen beslutat om ett extra tillskott till assistansersättningen på 4,40 kronor i timmen nästa år.

Kommunal och Vårdföretagarna har gemensamt låtit ta fram en beräkning över hur assistansbranschens ekonomi ser ut med hjälp av revisionsföretaget KPMG. Men de bägge parterna tolkar siffrorna på olika sätt, och själva rapporten vill ingen av dem lämna ut.

Enligt Kommunal gör assistansföretagen ett rörelseresultat på 4,4 procent, vilket motsvarar 13 kronor per timme, enligt fackförbundet. Det här menar de ska jämföras med deras lönekrav på 3 kronor i timmen.

Men Vårdföretagarna menar att 13 kronor är en irrelevant siffra, då rörelseresultatet motsvarar vinsten före skatt och räntor har betalats. Då försvinner minst hälften av beloppet, menar de.

Är sex kronor i vinst inte tillräckligt för att höja lönen med hälften, alltså tre kronor?

– När KPMG gjorde rapporten för oss i våras tittade de på årsredovisningarna för 2015, och sedan dess har det hänt mycket som är negativt för branschen. Ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften har tagits bort, och betalningsmodellen från Försäkringskassan har ändrats så att de betalar ut ersättningen retroaktivt, vilket gjort att vissa företag tvingats ta lån, säger Inga-Kari Fryklund.

Därför menar Vårdföretagarna att KPMG:s rapport som bygger på 2015 års resultat inte längre är relevant. Enligt Vårdföretagarnas egen sammanställning av bokslutsinformation från UC för assistansföretag för 2016, har vinsten sjunkit till 2,3 procent för hela branschen – att jämföra med 3,7 procent 2015 – och till 1,5 procent för Vårdföretagarnas medlemmar.

Konfliktvarslet gäller från den 8 september kl. 11.00 om inte parterna lyckas komma överens innan dess. LO offentliggjorde under måndagen sitt stöd till Kommunals varsel.