Christina Olsson, Sveriges makalösa föräldrar. Bild t v: Krister Vikström.

vräkningar Vräkningarna har minskat sedan coronautbrottet, jämfört med samma period förra året. Men samtidigt vräktes fler barnfamiljer. Ensamstående föräldrar är extra utsatta.

 Som Dagens Arena tidigare har berättat har antalet vräkningar hittills inte ökat, till följd av de ekonomiska svårigheterna som många upplever sedan coronautbrottet i mars. Tvärtom har vräkningarna minskat något. Enligt nya siffror från Kronofogden minskade antalet genomförda vräkningar med 8 procent, sedan mitten av mars och fram till slutet av september, jämfört med samma period 2019.

– Det kan tyda på att det vräkningsförebyggande arbetet har intensifierats till följd av pandemin. Ganska många hyresvärdar agerar mindre offensivt vid hyresförseningar nu; man försöker hitta andra tillfälliga lösningar så att människor inte ska drabbas, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Men Kronofogden tror att effekter som kan leda till fler vräkningar kan komma senare under året, då uppskov med hyran innebär skulder som så småningom måste betalas.

Samtidigt som vräkningarna totalt sett har minskat något, vräktes fler barnfamiljer under första halvåret i år, än under samma period förra året. Det handlar om 136 vräkningar av barnfamiljer jan-juli i år och 127 förra året.

– Ensamstående föräldrar har ofta små ekonomiska marginaler. Nu löper många även en stor risk att drabbas av pandemins effekter. Det är viktigt att samhället fångar signaler tidigt för att kunna motverka ett ökat antal vräkningar i den här gruppen, säger Johan Krantz.

Bilden delas av Christina Olsson, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar, vars medlemmar är ensamstående föräldrar som även i vanliga fall ofta lever med små ekonomiska marginaler.

– Jag väntar mig att det kommer komma en boom med vräkningar. De flesta av våra medlemmar har en månadsinkomst på mellan 15 000 och 25 000 kronor och då tål inte ekonomin att man behöver vabba mycket mer än vanligt, som många har gjort under corona. Jag har pratat med flera som fortfarande vänta på a-kassa efter att ha blivit arbetslösa. Så även om hyresvärdarna är snälla just nu, och ger uppskov med hyran, så tål inte våra medlemmar att problemen ackumuleras. Jag pratar med föräldrar som inte har betalat hyran på tre månader. Till sist tröttnar ju hyresvärdarna såklart – och det förstår jag, säger Christina Olsson.

Kan ni hjälpa de medlemmar som är i ekonomisk knipa?

– Nej, man ska ju söka hjälp hos socialförvaltningen, men jag hör historier om att de ibland mer eller mindre hotar genom att säga ”blir du bostadslös måste vi starta en utredning om att ditt föräldraskap”. Lite för att bli av med problemet, så att de inte ska söka försörjningsstöd.

Sveriges makalösa föräldrar driver frågan om ett höjt tak för maxhyra som berättigar till bostadsbidrag, från 5 900 till 10 000 kronor, så att fler omfattas.

Enligt Hyresgästföreningen hade i juli 16 stycken OECD-länder infört nationella stopp för vräkningar med anledning av coronaviruset, bland andra Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Men i Sverige finns inga sådana planer.

– Vi befinner oss i en alldeles särskild situation och människors möjlighet att kunna bo kvar i sina hem är avgörande för att förhindra vidare smittspridning samt skydda riskgrupper. Ingen borde vräkas under pågående pandemi, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i ett uttalande.