T v: Förorten Rågsved. Bild: Daniel Mott/Flickr Bild t h: Krister Vikström/Kronofogden.

corona Sedan coronautbrottet i mars har kampanjer förts för att ge hyresgäster uppskov med att betala hyran. Efter ett halvår av pandemi har antalet begäran om vräkning av hyresgäster snarast minskat. Men läget kan ändras under hösten, menar Kronofogden.

Hyresgästföreningen har sedan corona bröt ut vädjat till fastighetsägare om att inte säga upp hyresgäster som inte kan betala. Vänsterpartiet har velat sätta stopp för vräkningar och inrätta en fond krisfond för hyresgäster. Kampanjen Flagga gult krävde tre hyresfria månader.

Efter coronautbrottet lade Kronofogden om sitt arbetssätt och minskade antalet hembesök. Ärenden och vräkningar hos personer över 70 år sköts upp helt. Men trots krav från bland andra Vänsterpartiet, ansåg regeringen det inte nödvändigt att ge Kronofogden i direktiv att helt skjuta vräkningar på framtiden.

Vid augustis slut kan man på Kronofogden konstatera att begäran om vräkningar minskade i början av corona, och ännu inte har återvänt till samma nivåer som förra året.

– Vi såg en markant nedgång i mars, april och maj av begäran om vräkning. Sedan såg vi en något högre nivå än i vanliga fall under juni-juli, men det kan bero på att många hyresvärdar låg på bromsen i början av pandemin, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Sammantaget är begäran om vräkningar runt hundra färre under januari–juli i år jämfört med samma period förra året. Inte heller ansökningar om betalningsförelägganden har ökat sedan coronautbrottet. Men Kronofogden utesluter inte att effekter av försämrad ekonomi får större effekter i höst, i form av exempelvis skuldsättning, då det ofta finns en stor eftersläpning.

Under början av pandemin gjorde Hyresgästföreningen en enkät bland hyresgäster, även de som inte är medlemmar, där 4 av 10 uppgav att deras privatekonomi försämrats sedan corona. Trots det har Hyresgästföreningen inte hittills upplevt någon stor ökning av uppsägningar. För närvarande hanterar man 575 ärenden om uppsägningar av kontrakt, men antalet liknande ärenden som kommit in under perioden april till juli är inte högre än samma månader förra året. Intrycket är att flera hyresvärdar har lättat på sina betalningskrav, och på andra sätt stöttat sina hyresgäster så att de inte ska riskera att bli av med lägenheten på grund av corona.

Exempelvis har Göteborgs allmännytta tillfälligt stoppat alla vräkningar sedan april. I Stockholm har det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder ändrat sina rutiner vid uteblivna hyresinbetalningar.

– I vanliga fall går det automatiskt till inkasso om man inte betalar; nu får man först en påminnelse, och vi uppmuntrar hyresgäster att höra av sig till oss om de har problem med att betala hyran, säger Lott Jansson, kommunikationschef på Familjebostäder.

Runt 250 hyresgäster har hittills hört av sig och fått hjälp, vilket i de flesta fall innebär att de har fått skjuta fram sin hyresinbetalning och ibland att man fått en plan för avbetalning. Siffran är högre än i vanliga fall, men ska ses med bakgrund av att Familjebostäder har 20 000 hyresrätter och 42 000 hyresgäster. Ingen har hittills behövt lämna sin lägenhet på grund av corona, säger Lott Jansson.

Varför har det inte blivit värre än det blivit tror du?

– Staten har ju gått in med ganska kraftiga insatser, som höjd a-kassa, stöd vid korttidspermitteringar och höjt bostadsbidrag för barnfamiljer och det tror jag säkert har haft betydelse, både för människors oro, och på förmågan att betala hyra. Men sen är det klart: om folk i förlängningen blir av med jobbet eller inte, det tror jag vi får vänta och se, säger Lott Jansson.

Även om de tre allmännyttiga bolagen i Stockholm är separata bolag, är Lott Janssons uppfattning att övriga två också agerat genom att ge uppskov med hyran och erbjuda stöd. Det gäller i alla fall allmännyttiga Stockholmshem, som hanterat runt 300 ärenden om hyresinbetalning sedan coronas start, för både privata– och affärshyresgäster.

– Vi vill såklart att hyresgästerna i möjligaste mån kan bo kvar i sin lägenhet, säger Hanna Grön som är kommunikatör på Stockholmshem.

Malmös allmännyttiga bolag, MKB, har liknande rutiner där hyresgäster erbjuds uppskov med att betala hyran vid behov, och bolaget uppger att man anpassar sig till förlängda handläggningstider på Försäkringskassan och andra myndigheter:

»Vi genomför inga vräkningar på grund av effekter av Covid-19« skriver kommunikationschef Margaretha Söderström i ett sms.

Dessutom har MKB avsatt 10 miljoner kronor för trygghetsskapanade insatser som kulturevenemang och motion på gårdarna, stöd till äldre och andra riskgrupper och tre gånger så många sommarjobb för unga som vanligt.

Dagens Arena har även varit i kontakt med hyresnämnderna i de tre största städerna. Här hamnar konflikter mellan hyresvärd och hyresgäst som man inte lyckas lösa själva; ofta relaterat till uppsägning, underhåll eller planerade hyreshöjningar. Alla tre nämnder uppger att de på det stora hela kunnat jobba på som vanligt.

– Vi har under våren sett en liten minskning av inkomna ärenden, efter en ganska lång period av ökat antal ärenden. Det är svårt att säga vad det beror på, men vår verksamhet är konjunkturberoende till viss del. Coronan har gjort att ärenden stannat av, men det kan också bero på förseningar om de som lämnar in ärenden har haft andra problem relaterade till corona att ta tag i, säger Johan Rosén, hyresråd och myndighetschef på Hyresnämnden i Stockholm.

Trots att nämnden under perioder haft medarbetare som varit sjuka har man i stort arbetat på som vanligt. Det som har fått vänta är ärenden som kräver hembesök för att inspektera lägenheter, till exempel i tvister om att hyresvärden vill höja hyror eller att en hyresgäst vill få något åtgärdat eller renoverat.

– Vi har inte heller kunnat genomföra sammanträden i ärenden med ett stort antal parter. Till exempel kan vi ha upp emot hundra eller fler hyresgäster som motparter i ärenden där hyresvärdar begär tillstånd att genomföra förbättrings- och ändringsarbeten i samband med stambyten, säger Johan Rosén.

Konsekvensen kan bli att åtgärder skjuts på framtiden och att hyresgäster så småningom kan få betala en retroaktiv hyreshöjning under en längre tid än vanligt.