Bild t v: Magdalena Andersson/Ninni Andersson Bild t h: Jonas Sjöstedt i Almedalen 2018.

corona Krav kommer nu från flera håll om att hyresgäster ska få hyresfria månader och att vräkningar helt stoppas på grund av coronakrisen. Men regeringen ser ingen anledning att ändra Kronofogdens uppdrag.

Vänsterpartiet krävde på onsdagen stopp för vräkningar av hyresgäster under pågående pandemi. Genom att inrätta en krisfond ska de hyresgäster som på grund av coronakrisen inte kan betala sin hyra, få hjälp med upp till 75 procent av hyreskostnaden för att undvika vräkning. 500 miljoner kronor föreslås avsättas till fonden till att börja med.

 –  Ingen människa ska kastas ut i hemlöshet på grund av att de förlorat jobbet. Den ensamstående mamman, som tills nyligen kanske jobbade på en restaurang, ska inte tvingas välja mellan att sätta mat på bordet till sina barn eller betala hyran, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare i ett uttalande.

Kampanjen »Flagga gult«, startad av organisationen Ort till ort, kräver tre hyresfria månader, under maj till juli, och organisationen Skiftet samlar in namnunderskrifter för kravet som ska överlämnas till regeringen. »Vi som bor i hyresrätt och som i åratal har finansierat våra hyresvärdars vinster förväntas betala våra hyror som vanligt« skriver Skiftet om kampanjen.

Läs också: Trots kris – inget stopp för vräkningar

Hyresgästföreningen har tidigare gått ut med en vädjan till fastighetsägare om att ha överseende med att vissa hyresgäster kan få svårt att betala hyran i tid och med uppmaningen: »Sätt inte människor på gatan«.

I början av veckan berättade Dagens Arena att Kronofogden arbetar på enligt vanliga rutiner när det gäller vräkningar, med undantag för personer över 70 år och att särskild försiktighet vidtas för att undvika smitta. Kronofogden uppgav också att de sätter sin förhoppning till att hyresvärdar visar större hänsyn, på grund av situationen.

– Men vill sökande att det ska genomföras en vräkning så har vi ingen möjlighet att säga nej. I ett så här utsatt ekonomiskt läge kan man bara hoppas att hyresvärdar tänker en gång extra och till exempel inte vräker en barnfamilj, sa Max Wallenberg, pressekreterare på Kronofogden.

Men regeringen har inga planer på att förändra Kronofogdens uppdrag under krisen, för att undvika vräkningar. Det uppger finansdepartementet, där Magdalena Andersson ansvarar för frågorna, i svar på mejl till Dagens Arena:

»Kronofogdemyndigheten har flera viktiga uppgifter som måste fungera för att vårt samhälle ska fungera. Att hantera ansökningar om betalningsförelägganden och handräckning är en av dem. Andra uppgifter är bland annat att hjälpa dem som har rätt att få betalt att också få det och att de som är överskuldsatta och inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid kan befrias från sin betalningsskyldighet genom att få skuldsanering« uppger departementet.

Finansdepartementet uppger att av 5 700 ansökningar om avhysning under 2019, genomfördes knappt hälften: 2 500. I övriga fall hittade man en annan lösning.

»En ansökan om avhysning har normalt mycket stor inverkan på den som ska avhysas och bör därför göras bara i fall när ingen annan lösning finns. Här vilar ett stort ansvar på hyresvärdarna« skriver departementet.

De påpekar också att det finns långt fler skäl än coronaepidemin till att vissa hyresgäster inte kan betala sin hyra. Samtidigt berömmer man initiativ för att skjuta på vräkningar:

»Det finns vissa möjligheter att få anstånd med en avhysning, men om fler hyresvärdar tittar på möjligheter att till exempel erbjuda avbetalning på hyran, eller som det kommunala bostadsbolaget i Göteborg, tillfälligt avvakta med avhysning kan det vara ett bra sätt att hantera situationen.«