Foto: Skärmdump från SVT

Regeringen har nått en överenskommelse med alliansen som gör det möjligt att regera vidare. Därmed ställs extravalet in.

De båda regeringspartierna och alliansen är överens om att underlätta minoritetsstyre i Sverige. De största blocket ska få utse statsminister och en minoritetsregerings budget ska gå igenom riksdagen. I den så kallade “decemberöverenskommelsen” ingår även fortsatta breda överenskommelser inom tre politiska områden: Försvaret, pensioner och energipolitiken. Överenskommelsen är långsiktig och ska sträcka sig till och med valdagen år 2022.
– I och med den här överenskommelsen så kommer regeringen inte att utlysa något extra val. Det är inte längre aktuellt, helt enkelt, sa statsminister Stefan Löfven på en extrainkallad pressträff under lördagen.

I decemberöverenskommelsen ingår följande fyra huvudpunkter:

1) Den statsministerkandidat som samlar störst stöd i riksdagen ska även utses till statsminister.
2) “Ett handslag” mellan de sex partierna ska säkerställa att minoritetsregeringar får igenom sin budget i riksdagen.
3) Det ska inte längre vara möjligt för oppositionen att bryta ut och stoppa delar av budgeten.
4) Regeringen och alliansen ska eftersträva långsiktiga samtal och samarbeten inom försvarspolitiken, pensionerna och energipolitiken.

Överenskommelsen innebär att alliansen kommer att att lägga ner sina röster till våren och därmed säkra att regeringen får igenom sin vårändringsbudget. Statens ekonomiska ramar för 2015 kommer dock fortsatt utgå från den alliansbudget som röstades igenom i höstas med stöd av Sverigedemokraterna.

Inga fler detaljer om uppgörelser inom de tre politikområdena presenterades under lördagens pressträff.