Marie Linder, Ardalan Shekarabi och Stina Kelly von Essen.

corona Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer under pandemin löpte ut vid årsskiftet – och kommer till skillnad från många andra tillfälliga  stödåtgärder inte att förlängas. Beskedet förvånar och upprör.

I mitten av maj kallade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till presskonferens och gav besked om en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Från 1 juli till årsskiftet skulle alla barnfamiljer som omfattas automatiskt få ett påslag motsvarande 25 procent av bidragsbeloppet.

– För många barnfamiljer som lever på små marginaler är boendekostnaden den enskilt största utgiftsposten. Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaviruset har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) då.

Höjningen av bostadsbidraget har omfattat 139 000 barnfamiljer som har kunnat få som mest 1 325 kronor extra i månaden. 6 av 10 av de hushållen består av ensamstående kvinnor med barn.

Bidraget har löpt ut som planerat vid årsskiftet, utan planer på förlängning. Det här kan jämföras med flera andra av regeringens coronaåtgärder som har förlängts in på 2021, som exempelvis permitteringsstödet till företag, den höjda a-kassan och tillfälliga regler för föräldra- och sjukpenning.

»Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget var ett resultat av budgetförhandlingarna där det enades om att göra en tillfällig höjning fram till utgången av 2020« skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i en mejlkommentar till Dagens Arena.

Läs också: Barnfamiljer snuvade på höjda bostadsbidraget

Ministern kommenterar inte huruvida behovet av stöd hos barnfamiljerna har ändrats, utan hänvisar också till en pågående utredning av bostadsbidraget som är tänkt att göra det mer träffsäkert.

Reaktionen hos Stockholms stadsmission på att bidragshöjningen inte förlängs är förvåning.

–Vi vet att den här formen av bidrag är enormt viktig för personer som lever på marginalen. Det förvånar oss att inte stödet förlängts eftersom pandemin, i allra högsta grad, fortfarande pågår, säger Stina Kelly von Essen, socialchef på Stockholms stadsmission.

 Vad har förstärkningen av bostadsbidraget betytt för barnfamiljer?

– Alla lättnader för våra målgrupper gör skillnad. Vi möter till exempel människor som tidigare har levt på marginalen och som nu tappat ett av sina extrajobb på grund av pandemin. För dem blir situationen ohållbar direkt – då är en bidragsförstärkning som den här jätteviktig.

Hyresgästföreningen beklagar att höjningen av bostadsbidraget inte förlängs.

– Det finns grupper som hamnar i ett svårt läge med permitteringar och minskade timmar, så det är ett tillskott som har varit väldigt viktigt och bra. Det är en insats som verkligen går till barnfamiljer som behöver det, så jag hade gärna sett att man förlängt det under pandemin, säger Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.

Generalsekreteraren för Sveriges makalösa föräldrar, en intresseorganisation för ensamstående föräldrar, hade gärna sett en förstärkning av stödet till utsatta barnfamiljer – och har försökt påverka regeringen i frågan. Att stödet inte ens förlängs var de helt oförberedda på.

– Vi tycker att det är helt förfärligt! Vi var helt säkra på att det skulle fortsätta, säger Christina Olsson, ordförande för Sveriges makalösa föräldrar.

Situationen är snarast värre nu för ensamstående föräldrar, säger hon, eftersom de små ekonomiska marginaler man hade i våras nu är uttömda, säger hon.

– Det blir bara värre för våra medlemmar: jag hänvisar dem till Giving people för att de ska få mat. Vi är ju alla överens om att vi har en kämpig vår framför oss, så varför det här inte förlängs, det förstår jag inte, säger Christina Olsson.

Det handlar inte bara om att föräldrar blir av med sina jobb, utan det kan vara extra många vab-dagar som gör att man inte går runt.

– Det har kommit frågor från medlemmar om det extra stödet fortsätter och vi har svarat att vi försöker ligga på om det här. Jag ser också att frågan är uppe i Facebook-grupper för ensamstående föräldrar.

Har ni förhoppningar om att regeringen ska ändra sig?

– Ja, det har vi.