Bilder: Alexas Fotos / Pixabay och Försäkringskassan.

bostadsbidrag Regeringen har tillfälligt höjt bostadsbidraget för barnfamiljer på grund av corona. Men för de som har försörjningsstöd räknas de extra pengarna som inkomst och dras bort – i stället kan kommunen behålla pengarna.

Knappt 165 000 hushåll i Sverige får bostadsbidrag varje månad. Av dem är majoriteten, nästan 138 000, hushåll med barn. Det var de här barnfamiljernas ekonomi som regeringen ville stärka när man i maj annonserade en tillfällig höjning av bostadsbidraget med 25 procent, eller som mest 1 325 kronor.

Det extra bostadsbidraget ska betalas ut juli till december, och kommer automatiskt de familjer till del som får bostadsbidrag. Utom en grupp: barnfamiljer med försörjningsstöd.

När det gäller hushåll med försörjningsstöd räknas nämligen det extra bidraget som en inkomst, och därför räknas motsvarande summa bort från försörjningsstödet. Det gör att månadsinkomsten blir exakt densamma som den skulle varit utan ett extra bostadsbidrag.

Eftersom Försäkringskassan betalar ut bostadsbidraget, som nu är högre än vanligt, och kommunerna betalar försörjningsstöd, blir det kommunerna som kan behålla mellanskillnaden.

Det här märks i plånboken för 24-åriga Zara Jonsson i Vänersborg, som är ensamstående med 4-årige sonen Billy. Hon har levt på försörjningsstöd i ett år i väntan på beslut om aktivitetsersättning från Försäkringskassan, då hon lider av psykisk ohälsa. När hyra, el, bredband och försäkringar är betalda har hon 2000 – 3000 kronor kvar som ska räcka till mat och annat som hon och sonen behöver.

– Det är jättetråkigt att inte kunna köpa bra mat till sitt barn och inte kunna göra något som alla hans kompisar gör och pratar om på dagis. Att man ska behöva vända och vrida på varenda öre för att kunna få fram lördagsgodis, för det är liksom höjdpunkten på veckan, säger Zara Jonsson.

Den senaste månaden fick hon hjälp av Giving people, då socialtjänsten nekat henne matkuponger.

– Jag har inte bett om hjälp en enda gång, men nu behövde jag pengar till mat och höstkläder till min son.

Hon har sett på sitt kontoutdrag att hon har fått 250 kronor extra i bostadsbidrag som kommunen sedan dragit av från försörjningsstödet.

– Jag har inte så mycket att säga till om, men det är 250 kronor som kunde ha gått till något annat som vi hade behövt.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är det här inga konstigheter, utan i linje med att andra statliga bidrag, exempelvis barnbidrag, också räknas som en inkomst och därmed räknas av mot enskildas försörjningsstöd.

– I början fick jag en del frågor om det här, men i regeringens förslag är det tydligt att det här inte syftar till att vara en inkomstförstärkning för den som har försörjningsstöd. Det extra bidraget, liksom alla inkomster, räknas av från försörjningsstödet. Annars skulle man kunna säga att kommunerna snuvar enskilda även på barnbidrag och andra statliga bidrag, eftersom de också räknas som inkomst, säger Ulrica Runemar, utredare på SKR.

På frågan till regeringen om det är någon form av miss som gjort att kommunerna kan behålla pengar som skulle ha gått till barnfamiljer, hänvisar ministern bara till de huvudregler som gäller vid försörjningsstöd:

»Regelverket för bostadsbidrag, liksom andra socialförsäkringsförmåner, minskar det eventuella ekonomiska bistånd en person har då personer med försörjningsstöd får sin bostadskostnad helt täckt av ekonomiskt bistånd genom försörjningsstödet« skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i en skriftlig kommentar.

Men det finns ett fåtal kommuner som har valt att kringgå huvudregeln för att låta alla barnfamiljer behålla det extra bostadsbidraget. En av dem är Kramfors kommun.

– Bakgrunden är just att man från regeringens sida gav det här bidraget för att underlätta för barnfamiljerna och då kan inte vi sitta och behålla de pengarna, tycker vi. Som socialdemokrat känns det fel att ge med ena handen och ta med den andra, säger Gudrun Sjödin (S), ordförande för välfärdsnämnden i Kramfors kommun.

Gudrun Sjödin (S), Kramfors kommun.

Av totalt knappt 300 hushåll med bostadsbidrag, är 56 barnfamiljer, så nämnden har räknat ut att det extra tillskottet till familjerna – eller förlusten för kommunen – blir maximalt 74 200 kronor (vilket utgår från att alla får maxbeloppet 1 325 kronor). Troligen kommer Kramfors kommun ändå att försöka återsöka de pengar från staten, som man nu låter enskilda behålla, men Gudrun Sjödin är inte säker på att de kommer få några pengar.

Kramfors har gått med miljonunderskott senaste åren och har därför ingen ekonomisk anledning till att vara extra generösa mot barnfamiljer. Ändå var alla politiska partier eniga om att införa ett undantag från huvudregeln.

– Reglerna är som de är och många kommuner lutar sig mot dem, och säger att ”vi kommer inte införa det här för det kommer kosta oss mer”. Men det är ju samma regler för oss – ändå har vi tagit ett beslut om att låta familjerna behålla pengarna, säger Gudrun Sjödin.

Även Timrå kommun, som liksom Kramfors tillhör Västernorrlands län, har med politisk enhällighet klubbat igenom förslaget (från S och V, som styr kommunen) om att låta barnfamiljer med försörjningsstöd behålla det extra bostadsbidraget.

– Det här var i maj och juni, och vårt mål var att ta oss igenom pandemin i sammanhållning och medmänsklighet, med utsatta familjer och med barnperspektivet i åtanke. Vi resonerar som att ”det här är pengar som ska gagna barnfamiljer” och vi har tolkat regeringens intentioner som att bidraget ska gå direkt till barnfamiljerna. Dessutom var sommaren på väg och vi ville att familjer skulle kunna göra något roligt hemma, utan att resa, säger socialnämndens ordförande Maritza Villanueva Contreras (V).

Även om relativt många hushåll – 230–240 – har försörjningsstödsnivån i kommunen har försörjningsstödet, tvärtemot vad man väntat sig, minskat något under pandemin.

– Flera hushåll med försörjningsstöd fick under maj och juni ”enkla jobb”. För att uttrycka det lite slarvigt, så det är jättebra.

Christina Olsson, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar, drar sig inte för att kalla kommunernas agerande för »stöld« från fattiga barnfamiljer. Hon menar att man inte kan jämföra med vanliga bidrag till hushåll från staten, eftersom det här extra bostadsbidraget kom till i en speciell situation med särskilda regler.

– Det extra tillägget på 25 procent av bostadsbidraget har helt egna regler än det vanliga bostadsbidraget, till exempel kommer du aldrig att kunna bli återbetalningsskyldig för de pengarna. Tanken var just att kompensera för extra kostnader på grund av corona, och man har behövt vabba och vara hemma mer. Så de här pengarna kan inte räknas som ett vanligt statligt bidrag, säger Christina Olsson.

För många familjer med försörjningsstöd räcker det att barnen är hemma mer än vanligt från skolan, för att ekonomin ska kollapsa av ökade matkostnader.

– De kunde ha reglerat det här från regeringens håll, så att kommunerna inte kunde behålla pengarna. Men allt var så bråttom, säger hon.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tycks också diskret uppmuntra kommuner som fattar aktiva beslut i linje med vad Kramfors och Timrå har gjort:

»Vi välkomnar alla initiativ kommuner tar för att förbättra ekonomin för ekonomiskt utsatta barnfamiljer«.