Christine Lagarde, ränta, ECB, centralbanker
Christine Lagarde och ECB:s huvudkontor. Bilder: Europaparlamentet och Norbert Nagel/Wikimedia commons

inflation Imorgon spås Riksbanken höja räntan igen. Även Europeiska centralbanken (ECB) tycks övertygade om att fortsätta hålla räntan hög – trots att företagsvinster drivit den största delen av inflationen.

ECB bör behålla räntan på en hög nivå för att förhindra en pris-lönespiral, sa Christine Lagarde, chef för Europeiska centralbanken (ECB) under en konferens i Sintra, Portugal igår, skriver Financial Times.

Samtidigt slår hon fast att företagens vinster har två tredjedelar av den nuvarande inflationen i Europa under 2022, skriver The Guardian. Det kan jämföras med att vinsterna stod för en tredjedel av inflationen under de tidigare 20 åren, enligt Lagarde.

Lagarde sa i sitt tal att den initiala fasen av inflationen, där ökande kostnader till följd av utbudsproblem lades över på konsumenterna, nu är över. Nu har istället en andra fas inletts där löntagarna i eurozonen väntas kräva kompensation för de ökande priserna, motsvarande lönehöjningar på 14 procent över de kommande två åren.

Oro för att företag fortsätter höja priser

Christine Lagarde uttryckte samtidigt oro för att företagen kan komma att ”testa” konsumenterna igen genom att höja sina priser ytterligare. Om inte företagen slutar höja sina priser kommer vinsterna fortsätta vara den främsta inflationsdrivande faktorn även under 2023.

För att behålla inflationen låg ”behöver vi försäkra oss om att företag absorberar de ökande lönekostnaderna.”

Internationella valutafonden (IMF) delar ECB:s bedömningen och har tidigare uttalat att: ”Ökande företagsvinster står för nästan hälften av inflationen i Europa under de senaste två åren, då företag har ökat sina priser mer än vad som motsvaras av ökande kostnader för energiimport”, skriver The Guardian.