Representanter för KD och C vill se diskussioner med Sverigedemokraterna om migrationspolitiken.

I dagens DN har tre kristdemokrater och en centerpartist skrivit ett debattinlägg som vill öppna upp till samtal med Sverigedemokraterna om migrationspolitiken.

Moderaternas motion om att begränsa anhöriginvandringen lyfts som konstruktiv, men övriga partier kritiseras för att tala om humanitär plikt, men utan att se problemen med flyktingpolitiken.

Rasmus Rasmusson, ambassadör (KD), Staffan Danielsson (C), Annelie Enochson (KD) och Rolf Åbjörnsson (KD) anser det vara dags att börja samtala med Sverigedemokraterna och föreslår diskussion på fyra reformområden.

Kvotflyktingar ska tas emot i större utsträckning än i dag. Debattörerna menar att de flyktingströmmar vi nu tar emot tränger undan människor vars flyktingstatus är dokumenterad.

Flyktingar från säkra länder ska inte tas emot, och Sverige ska därmed följa Norge och Tyskland.

Personer med falska asylskäl som missbrukar Sveriges flyktingmottagning ska avvisas. Trycket på att hitta lagliga asylvägar till EU ska öka.

Anhöriginvandring får inte ske förrän försörjningskravet är uppfyllt. På så sätt kan en något senare återförening ske med bättre framtidsförutsättningar.