Ida Gabrielsson (V)

corona Vid årsskiftet avslutades det extra bostadsbidrag för barnfamiljer, som regeringen skjutit till på grund av pandemin. Vid dagens möte i socialförsäkringsutskottet ville Vänsterpartiet få igenom ett initiativ för att återinföra det höjda bidraget – men inget annat parti stödde förslaget.

Som Dagens Arena tidigare har berättat slopades det tillfälligt höjda bostadsbidraget för barnfamiljer vid årsskiftet, till skillnad från de flesta andra stödinsatser till näringsliv och enskilda som har förlängts. Beslutet fick hård kritik av organisationer som Stadsmissionen och Sveriges makalösa föräldrar, som menade att stödet om något behövs än mer nu när många levt upp de besparingar man kanske tvingats ta av.

Inför dagens möte i riksdagens socialförsäkringsutskott hade Vänsterpartiet lagt fram ett initiativ som de hoppades få igenom för att kunna förmå regeringen att återinföra bostadsbidraget. Men inget annat parti stödde initiativet.

– Det var det som var märkligt, jag fick ingen respons alls i princip, säger Ida Gabrielsson, socialförsäkringspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Till skillnad från exempelvis beslutet om att mjuka upp 180-dagarsgränsen i sjukförsäkringen, som Moderaterna reserverade sig emot, väckte det höjda bostadsbidraget inte något politiskt motstånd när den aktuella budgeten röstades igenom, säger Ida Gabrielsson.

– Sist var det inget parti som reserverade sig mot förslaget i riksdagen. Därför tycker jag att det är anmärkningsvärt dels att regeringen inte har förlängt bidraget, dels att inget parti stöttade vårt initiativ, säger Ida Gabrielsson.

Förslaget lades först fram på förra veckans utskottsmöte, så det fanns med i handlingarna inför dagens sammanträde. Förutom att yrka på att bidraget återinförs som det tidigare var utformat, föreslog Vänsterpartiet också att det skulle breddas till att även omfatta personer mellan 18 och 29 år utan barn, samt att personer med bostadstillägg för sjuk- och aktivitetsersättning och försörjningsstöd skulle få tillgodogöra sig pengarna.

Som Dagens Arena tidigare har rapporterat blev summan plus minus noll för hushåll med försörjningsstöd av det förhöjda bostadsbidraget, eftersom alla inkomster räknas av mot bidraget. Därför hamnade det extra bidraget i kommunernas fickor.

Men Ida Gabrielsson säger att de i första hand försökte få igenom en förlängning av bostadsbidraget enligt samma modell som regeringen införde; förslaget formulerades som två olika att-satser.

– Vi har varit väldigt tydliga på förra veckans möte att det är den första delen av förslaget vi i första hand ville få stöd för, säger hon.

Ida Gabrielsson säger att det höjda bostadsbidraget både är träffsäkert, då det gynnar utsatta ekonomiska grupper som har det extra tufft under pandemin, och samhällsekonomiskt lönsamt.

– 6 av 10 som får ta del av det extra bostadsbidraget är ensamstående mammor. Rent samhällsekonomiskt är stödet också ett bra sätt att få igång ekonomin. Det här är inte grupper som lägger pengarna på hög, utan de spenderar dem, kanske på galonbyxor till barnen inför våren, säger Ida Gabrielsson.

Hur ser du på att det här bidraget till barnfamiljer dras in när stödet till företag utvidgades så sent som i veckan?

– Vi tycker också att man ska stötta företag och har till exempel fått igenom ett utskottsinitiativ om att företagare ska kunna få a-kassa. Men att stora stöd kan ges till storföretag som Sandvik som uppenbarligen har råd med stora bonusar och löner, medan inget ges till utsatta barnfamiljer ­– det tycker jag är anskrämligt.

Dagens Arena har sökt Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för en kommentar om initiativet, men de har i skrivande stund inte återkommit.