Enligt Moderaterna ska Länsstyrelsen i Stockholm ha slagit fast att mellan 300-500 personer utnyttjades för tiggeri under 2013. Men rapporten har blivit starkt kritiserad och flera kommuner har senare tagit tillbaka sina uppgifter.

– Rapportförfattarna skriver själva att man inte kan dra slutsatsen att människohandel är kopplat till tiggeri. Det har Sverigedemokraterna gjort och nu även Beatrice Ask, säger Aaron Israelson, chefredaktör på Faktum, som tidigare debatterat tiggerifrågan med Beatrice Ask.

På torsdagens DN-debatt föreslår Beatrice Ask och Tomas Tobé ett förbud mot organiserandet av tiggeri. Bland annat hänvisar de till en rapport från länsstyrelsen i Stockholm som enligt toppmoderaterna slog fast att mellan 300-500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Rapporten, som kom i maj 2014, har redan tidigare blivit starkt kritiserad.

– Debatten har blivit konstig. Allt har blivit fokuserat på tiggeri som bara var en liten del av rapporten. Det kan hända att frågorna var för vaga och att kommunerna missförstått, sa Petra Tammert Seidefors, utvecklingsledare vid länsstyrelsen i Stockholm och en av de ansvariga för rapporten, till Göteborgs-Posten.

Fyra skånska kommuner tog tillbaka uppgifterna i rapporten med hänvisning till att de helt enkelt hade missförstått frågan. Marie Olsson, tillförordnad verksamhetschef på socialförvaltningen i Lund, sa till Sydsvenskan:

–  Det måste ha blivit fel i enkäten. Vi vill inte stå för uppgiften, och vi har nu kollat igen med diakonin som har främsta kontakten med tiggarna. Vi har inte stött på organiserat tiggeri, sa hon.

I Kristianstad är förklaringen från den tillförordnade chefen på arbete och välfärdsförvaltningen, Pål Sander, liknande:
–  Den som besvarat enkäten har nog läst frågan som hur många tiggare vi har. En felläsning, helt enkelt. Vi kan inte säga att vi har sett organiserat tiggeri här, sa han.

I Hässleholm sa den tillförordnade verksamhetschefen Jenny Alskepp:
– Det vi har uppgett är hur många EU-medborgare utan försörjning vi varit i kontakt med. Man kan inte utesluta att de har varit tiggare, och inte utesluta att de i så fall har utnyttjats för tiggeri. Siffran ska tas med försiktighet.

Även Sverigedemokraterna använde samma rapport förra året i sin antitiggeri-propaganda i tunnelbanan.