Nära 40 000 arbetssökande har inte lämnat in sina aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen för oktober månad. Många av dem kan riskera att bli av med sin a-kassa.

Arbetsförmedlingens nya kontrollsystem av arbetssökande fortsätter att stöta på problem. För oktober månad missade nästan en femtedel av de arbetssökande att skicka in sina aktivitetsrapporter, där de ska beskriva vilka jobb de har sökt under månaden. Det är ändå en förbättring mot september månad då bara 90 000 av 160 000 rapporter inkom till AF.

– Det går inte bra, men det blir bättre och bättre, sa Arbetsförmedlingens tillförordnade chef Clas Olsson vid en pressträff på tisdagen, enligt Sekotidningen.

Dagens Arena har tidigare berättat om hur datorproblem och felaktig information, samt stor arbetsbörda på AF-personalen har lett till att rapporter har uteblivit eller blivit inskickade för sent. Kravet på att lämna en aktivitetsrapport trädde i kraft den första september. Syftet är att kontrollera att arbetssökande söker arbete enligt den handlingsplan som finns för individen. Arbetssökande som inte kommer in med rapporter i tid, eller som lämnar in en rapport som inte motsvarar de förväntningar som ställs, riskerar att få sänkt a-kassa – och i förlängningen att förlora den.

Exakt hur många av de 38 000 som riskerar sanktioner för oktober månad är oklart. Men Arbetsförmedlingen har via en enkätundersökning fått fram att fyra av tio som inte skickat in rapporten heller inte har rätt till a-kassa, och att många därför inte förstått att kravet på aktivitetsrapport gällde dem.

– Förordningen som styr vårt arbete stoppar oss och a-kassorna från att dela med oss av information om vilka som har ersättning, säger Göran Åman som är projektledare på Arbetsförmedlingen, till Sekotidningen.

För de grupper som står utanför a-kassan – och som missar att lämna in sina aktivitetsrapporter – blir den slutgiltiga sanktionen att de tvingas avbryta sina arbetsmarknadspolitiska program. Personer som i dag får socialbidrag kan också få sitt stöd indraget, men det är ett beslut som kommunernas socialtjänst fattar.