Sara AppelgrenSara Appelgren

Marcus Priftis: Fakta biter inte på rasisterna

Dela

Fakta kommer aldrig hindra någon från att bli rasist. Vi som vill propagera mot rasism måste börja prata om värderingar.

De flesta som försökt argumentera mot rasism har nog haft känslan att fakta inte spelar någon roll. Hur många sakupplysningar man än kommer med, hur mycket statistik man än rabblar, tar det inte skruv. Man möts av en blank vägg av vägran – eller i värsta fall av en misstanke om att ingå i en lömsk, politiskt korrekt konspiration.

Den känslan är tyvärr vetenskapligt belagd.

Sedan tidigare har statsvetaren Brendan Nyhan i flera experiment visat att väljare som har en ogrundad uppfattning i en kontroversiell fråga kommer helt enkelt att reagera på fakta genom att kraftfullt förkasta dem och än hårdare klamra sig fast vid sin felaktiga ståndpunkt. Tendensen är densamma längs hela den politiska skalan.

Nu har Yale-professorn Dan Kahan gått ett snäpp längre, och visat att principen gäller själva förmågan att tänka. Kahan lät försökspersoner tolka en matematisk tabell, som antingen visade hur en hudkräm lindrade irriterad hud eller hur hårdare vapenlagar förebyggde brott. Fastän det var samma siffror i båda tabellerna, hade försökspersonerna mycket svårare att tolka matematiken i vapentabellen. Men bara om siffrorna stred mot deras politiska uppfattning.

Det är inte bara det att åsikter trumfar fakta och känslor trumfar förnuftet. Det är värre: En stark politisk åsikt hämmar förmågan att tänka – och stärks av att ha verkligheten till fiende. Någon som känner igen en särskild del av det svenska politiska landskapet?

Det finns en lärdom att dra: De initiativ som dykt upp för att tillhandahålla korrekta fakta som ”medicin” mot de felaktigheter som rasister sprider, må vara lovvärda, men kommer aldrig att räcka till. Fakta kommer aldrig hindra någon från att bli rasist. Vi som vill propagera mot rasism måste börja prata om värderingar.

Ingen blir rasist genom ett rationellt beslut. Att hemfalla till rasistiska idéer är ett försök att hantera en oro, en rädsla, genom att skylla på en syndabock. Idén ”Det är svartskallarnas fel” är inte förnuftig och inte grundad i sakförhållanden – det är ett svar som lindrar ångesten. Den får sin näring av de rasistiska stereotyper som finns i samhället. Det är också dessa som är vår uppgift att bekämpa – men i grunden är den en tagg i varje enskild rasists själ.

Statistik är bra till mycket. Men som ångestdämpare är den inte mycket att ha. Vill vi hindra någon från att falla i rasistgropen, måste vi adressera hens underliggande oro.

Vi behöver ge hen en annan berättelse och ett annat löfte. Och vi behöver berätta om vad som ligger i den rasistiska vågskålen. Splittring, sociala motsättningar och ett samhälle präglat av misstänksamhet och fiendskap. Mer hat, mer lidande och ännu mer rädsla.

Vi behöver visa att rasismen inte erbjuder några lösningar. Och så måste vi erbjuda något som faktiskt kan vara en lösning.

Det är förstås svårare än att bara rabbla statistik. Men det leder åtminstone åt rätt håll.

Marcus Priftis

100 kommentarer

 1. Fredrik Sjölin - 22 oktober, 2013

  Nej.
  Jag tror lösningen är att inse följande:
  Även de som är invandringskritiska kan ha rätt i sina framlagda ”fakta”.
  Att totalt ta avstånd från allt som de säger och vägra att lyssna gör att
  vi får detta debattklimat. Då blir det vi och dom. Och glöm inte att det
  på bägge sidor finns en vilja att just detta skall bestå.

  • David - 3 november, 2013

   Bingo.

   Garvade mig igenom hela krönikan. Om någon sida är känd för att vara verklighetsfrånvänd så är det människor som propagerar för mångkultur. Spelar ingen roll hur mycket statistik man ger dem när gäller invandrare och brottslighet – påpekar även att man kontrollerar för fattigdom i dessa fall – men det biter aldrig.

   Så är det när man talar med fanatiker.
   Så får man denna krönika. Det är en massiv psykos.
   Omöjligt för dessa människor att ta emot fakta.

   • Nestor - 5 november, 2013

    Det står ju faktiskt klart och tydligt att tendensen är densamma längs hela den politiska skalan, så Davids kommentar ovan får väl ses som en illustration på hur en politisk övertygelse kan hämma tankeverksamheten.

 2. Daniel - 22 oktober, 2013

  Nu vet jag inte vilken definition av rasism som Priftis har. Menar han de som ser sin ras som överlägsen andra raser eller menar han alla som på något sätt ogillar den nuvarande invandringspolitiken och den bristande integrationen?

  Har det inte slagit Priftis att all sanning inte ligger på någon sida? Att egenskapen ”att vara rasist” inte är något implicit hos en individ utan att det är sådant som ”splittring, sociala motsättningar och ett samhälle präglat av misstänksamhet och fiendskap” som leder till att folk blir främlingsfientliga. Själv är jag främlingsfientlig. Men bara mot vissa grupper. Öst- och sydostasiater gillar jag och de har en förmåga att kunna smälta in bra i samhället.
  Sedan finns det vissa smågrupper som söker omforma samhället efter sin egen tro och som blir kränkta för varje sak som inte går deras väg. De kommer från sina raserade hemländer och söker omforma Sverige till det samhälle som de tidigare flytt från. Deras oförmåga att integreras med samhället stjäl resurser från såväl de som redan bor här och de invandrare som kan integreras.

  Och ja, man kan vara ”rasist” trots sådan fakta såsom att 600 000 utlandsfödda av 1 800 000 befinner sig i någon form av sysselsättning varje vecka.

  • A-B Karlsson - 22 oktober, 2013

   ” Statistik är bra till mycket. Men som ångestdämpare är den inte mycket att ha. Vill vi hindra någon från att falla i rasistgropen, måste vi adressera hens underliggande oro.”

   Värderingar…

   • Daniel - 22 oktober, 2013

    Det är en sak som jag ställer mig oförstående till i Priftis text. Det att han först diskuterar statistik och fakta som sådant som kan rasister ogillar för att sedan konstatera att det är meningslöst och istället pekar ut värderingar som det centrala.
    Då kommer så klart följande frågor som brev på posten:
    Värderingar definierade av vem?
    Är dessa värderingar normativa?
    Om de är normativa, ska alla som inte lever efter dem kritiseras? Även personer som kommer från andra ”kulturella sfärer” där centrala element i värderingarna skiljer sig från de ”rätta”?

    Sedan har jag ett problem med Priftis antagande att rasism (nu menar jag en vid definition där all kritik mot invnadringspolitiken ingår) utgår från en ”underliggande oro” hos individen.
    Vad kan stödja detta antagande?

    De två vetenskapliga exempel han tar upp visar bara att ”en stark politisk åsikt hämmar förmågan att tänka – och stärks av att ha verkligheten till fiende”. Detta kan lika väl appliceras på så kallade ”PK-ister” som väljer att blunda för vissa faktiska företeelser för att de inte passar in i den mall som de skapat.

    Det där pratet om värderingar är lite skrämmande för då börjar det likna en sorts religiös moralism.
    Det som ska vara förbjudet är diskriminerande handlingar på grund av ras. Rasistiska åsikter ska inte vara förbjudet oavsett hur vidriga de är. När man börjar förbjuda åsikter eller försöker indoktrinera folk i de rätta tankarna och värderingarna så börjar det likna något annat än demokrati.

    • Vilfredo Pareto - 22 oktober, 2013

     Vi är redan där! ” När man börjar förbjuda åsikter eller försöker indoktrinera folk i de rätta tankarna och värderingarna så börjar det likna något annat än demokrati.”

     • Sten - 22 oktober, 2013

      Att plädera mot rasistiska åsikter är inte detsamma som att förbjuda dessa.
      När en privat skribent på en från den offentliga makten fristående tidskrift tycker till handlar det inte om att ”indoktrinera folk i de rätta tankarna”, utan vanlig opinionsbildning på en röd tidskrift..

     • Daniel - 24 oktober, 2013

      Sten – Att rakt av tabubelägga all diskussion om invandringspolitikens problem genom att slentrianaktigt slänga sig med det alltmer urvattnade begreppet ”rasism” är något som inte bör förekomma i en demokrati. När detta främst drivs av agendadrivna journalister och vindflöjlar till broilerpolitiker så får det i alla fall mig att bli intellektuellt deprimerad.
      ———————————–
      Det Priftis uttrycker är något som man kan höra från många håll. Flera fackförbund motarbetar t.ex. SD aktivt, trots att partiet är demokratiskt. Organisationer släpps in i skolor för att ”undervisa” barn i värderingar.
      ———————————–
      Det påminner om en mjuk version av Kinas kulturrevolution.

   • Martin - 22 oktober, 2013

    Tror att slutsatsen att rasism och främlingsfientlighet aldrig kan botas med fakta eftersom deras kognitiva universum inte bygger på rationalitet.

    Däremot är jag övertygad om att fakta är ett oöverträffat vaccin för de som ligger i riskzoner. I kombination med värderingsövningar kan man aldrig utrota pesten men väl begränsa och kanske är det gott nog för att Sverige ska fungera.

    Det behövs mer fakta och siffror på fördelarna, till om nödvändigheten, av att ha ett öppet samhälle. Okunskap leder till rasism.

    • Daniel - 22 oktober, 2013

     Varför får ordet ”värderingsövning” mig att tänka på Östtyskland?
     Är vägen till ett lyckligt samhälle att passivisera och kontrollera medborgarnas tankar och värderingar?

 3. C. - 22 oktober, 2013

  Jag tror att han med rasist menar kryptofascistiska träskallar som du, som som tillskriver inneboende negativa egenskaper hos vissa etniska grupper. Bara en gissning. Inga citationstecken behövs.

  • Daniel - 22 oktober, 2013

   Så det gäller bara etniska grupper menar herr C? Och man måste vara ganska ytlig i sitt resonerande om man tror att beteende hör ihop med etnicitet. Det är bara rasister (riktiga) och stenkorkade så kallade antirasister som tror att ras/etnicitet hör ihop med beteende.

   • C. - 22 oktober, 2013

    Well, etniska grupper, liksom ras, är en socialt konstruerad kategorisering. Ras är inget man är, det är något man görs till. Det vill säga: när SD-fascister och andra nazzar pratar om muslimer används religionen så blir religionen/kulturen det man utgår ifrån när man skapar ras, snarare än gamla pseudo-vetenskapliga raskategorier. Inte desto mindre är det rasism.

    Frågor på det?

    • Daniel - 22 oktober, 2013

     Så då menar herr C att de kulturföreningar som baseras på etniciteter och som får statliga bidrag ej har skäl att existera? Samma sak med den särlagstiftning som tillåter samer att bedriva rennäring men förbjuder icke-samer att göra detsamma.
     Förvisso kan vem som helst när som helst känna sig som same och bli del av den gruppen. Är samer och andra minoriteter tillräckligt öppna och inkluderande att de accepterar det?
     ———————
     Och nej, du lyckas inte koppla ihop ras och religion/kultur. SD ser den som är assimilerad som okej. Partier som SvP däremot ser uteslutande på etnicitet.
     Rasism kontra ”kulturrasism”.
     ———————
     Frågan är om den som förfäktar kulturrelativism verkligen är helt konsekvent i sitt tänkande.

     • C. - 22 oktober, 2013

      Fast assimilationsbegreppet bygger ju också på en essentialistisk föreställning, där någon som ser ut på ett visst sätt/kommer från ett visst land har helt andra krav på sig att leva upp till nån sorts upphöjt svenskhetsideal än vad vita svenskar har.

      Det blir en sorts omvänd bevisbörda där du, eftersom du är av en viss etnicitet, måste bevisa att du inte är som folk som ser ut som du är. Det är inte mer än en gradskillnad från SvP.

      Och kulturrelativism? Det är raka motsatsen! En kulturrelativist menar att människor från vissa kulturer är på ett visst sätt och att andra omöjligt kan förstå dem, och därför inte uttala sig. Det här handlar om att förstå att människor inte är slavar under kulturella mönster, utan individer som förtjänar att behandlas som sådana. Felanvänder du begreppet medvetet, eller svamlar du bara i nattmössan?

     • Daniel - 22 oktober, 2013

      Jag skulle vilja säga att assimilationsmodellen är MOTSATSEN till essentialistiska föreställningar. Den innebär ju en tro på att en individ kan kasta av sig vissa kulturella föreställningar från sitt gamla hemland och anta de som råder i det nya hemlandet.
      Alltså att individ och kulturella föreställningar är åtskilda. Dock att kulturella värderingar är något som kan ses som sammanhållande i ett samhälle och att olika samhällen kan ha värderingar som skiljer sig åt.
      —————————————————
      Jag ser fortfarande inte kopplingen mellan etnicitet och beteende. Förväntar du dig att människor av ett visst ursprung beter sig på ett uniformt sätt? Kan de inte ändra sitt beteende? Har du problem med invandrare som beter sig ”svenskt”?
      —————————————————
      En kulturrelativist är i stort sett en nihilist och ser alla kulturella företeelser som likvärdiga och vägrar att se vissa kulturer som bättre.
      Jag kan kalla mig för kulturrasist då jag skiter i hudfärg men anser vissa kulturer vara bättre än andra. Det är kanske en godtycklig gradering men så är det mesta här i världen.
      Jag använder inte begreppet ”kulturrelativist” såsom det används inom antropologi eller etnologi. På samma vis så används inte begreppet rasism i sin ursprungliga betydelse i diskussioner.

    • Leif - 23 oktober, 2013

     Ja jag har en fråga .
     Det beror alltså inte på ras och inte på etnicitet , men vad beror det då på att det ser så illa ut i hela muslimvärlden , att mänskliga rättigheter är så eftersatta , att kvinnas värde är så lågt , att det är ett så sort demokratiunderskott , att dom ständigt behöver ”fly ” till det som den stygge dålige vita mannen har skapat .
     Varför behöver den vite mannen år ut och år in pumpa mrd efter
     mrd USD in i dessa länder ?
     Varför klarar dom sig inte själva ?
     Vad är det som vi har som dom uppenbarligen inte har ?
     Kan det ha ngt med IQ att göra ?
     Lägger man ett IQ-raster över världskartan så framträder vissa mönster , dito ett korrupt -raster .
     Frågor på det C ?

     • C. - 23 oktober, 2013

      Problemet som ni båda, liksom dedikerade kulturrelativister, gör är att ni ser kultur som nån sorts överordnad kategorisering. Det tror jag är både analytiskt oanvändbart och direkt farligt för människosynen.

      Kulturer finns, men är inte fasta kategorier utan komplexa, motstridiga begrepp som kan användas lite hur som helst. Att prata om svensk kultur blir alltid svajigt och generaliserande, och det blir det ännu mer när man pratar om t.ex. muslimsk kultur, som man både är uppenbart okunnig om, och som dessutom innefattar flera hundra gånger så många. Det betyder inte att man inte kan diskutera begreppen, men som grund för nån sorts politisk agenda blir det, vilket med all önskvärd tydlighet framgått under de senaste åren, bara sörja.

      Vad vi kan prata om är ekonomiska och sociala motsättningar. Vi kan prata om hundratals år av Europeiska länder som utnyttjat mellanöstern som politisk spelplan, sponsrat gerillarörelser, förstört infrastruktur osv. Att såna platser blir konfliktdrabbade är inte konstigt, och att reaktionära, hatiska rörelser uppstår där det finns ett demokratiskt underskott behöver man inte titta längre än på SD för att förstå.

      På samma sätt ser man att social och ekonomisk utestängning i allra högsta grad drabbar flyktingar till Sverige. Pga. vithetsnorm och strukturell rasism, samt en borgerlig föreställningvärld där arbete är det enda sättet att deltaga i samhället, förvägras man en plats i samhället på lika villkor som andra. Då uppstår problem. Det har cirka ingenting att göra med vaga, svajiga föreställningar om kulturella skillnader, och ungefär allt att göra med väldigt konkreta ekonomiska och sociala problem.

      Ni rassar anklagar vänstern för att vara flummig, men det är ju ni som pratar om mystiska kulturessenser och folkgemenskaper, och vänstern som pratar om fördelningspolitik, profitkvoter, bostadsbrist, segregering osv. Vem är det egentligen som är okonkret?

      Och Leif, öhm, inte för att vara taskig men du kanske kastar lite sten i glashus när du börjar anklaga andra för bristande intelligens?

 4. Micke - 22 oktober, 2013

  Marcus Priftis du är the Dhimmi of the day !

  http://www.b.dk/kommentarer/sort-flag-over-egedalsvaenge

 5. Falkenberg - 22 oktober, 2013

  Fakta kommer aldrig hindra någon från att bli PK. Vi som vill propagera mot PK måste börja prata om värderingar.

  De flesta som försökt argumentera mot PK har nog haft känslan att fakta inte spelar någon roll. Hur många sakupplysningar man än kommer med, hur mycket statistik man än rabblar, tar det inte skruv. Man möts av en blank vägg av vägran – eller i värsta fall av en misstanke om att ingå i en lömsk, politiskt korrekt konspiration.

  Den känslan är tyvärr vetenskapligt belagd.

  Sedan tidigare har statsvetaren Brendan Nyhan i flera experiment visat att väljare som har en ogrundad uppfattning i en kontroversiell fråga kommer helt enkelt att reagera på fakta genom att kraftfullt förkasta dem och än hårdare klamra sig fast vid sin felaktiga ståndpunkt. Tendensen är densamma längs hela den politiska skalan.

  Nu har Yale-professorn Dan Kahan gått ett snäpp längre, och visat att principen gäller själva förmågan att tänka. Kahan lät försökspersoner tolka en matematisk tabell, som antingen visade hur en hudkräm lindrade irriterad hud eller hur hårdare vapenlagar förebyggde brott. Fastän det var samma siffror i båda tabellerna, hade försökspersonerna mycket svårare att tolka matematiken i vapentabellen. Men bara om siffrorna stred mot deras politiska uppfattning.

  Det är inte bara det att åsikter trumfar fakta och känslor trumfar förnuftet. Det är värre: En stark politisk åsikt hämmar förmågan att tänka – och stärks av att ha verkligheten till fiende. Någon som känner igen en särskild del av det svenska politiska landskapet?

  Det finns en lärdom att dra: De initiativ som dykt upp för att tillhandahålla korrekta fakta som ”medicin” mot de felaktigheter som PK-folket sprider, må vara lovvärda, men kommer aldrig att räcka till. Fakta kommer aldrig hindra någon från att bli PK. Vi som vill propagera mot PK måste börja prata om värderingar.

  Ingen blir PK genom ett rationellt beslut. Att hemfalla till PK-idéer är ett försök att hantera en oro, en rädsla, genom att skylla på en syndabock. Idén ”Det är svenskarnas fel” är inte förnuftig och inte grundad i sakförhållanden – det är ett svar som lindrar ångesten. Den får sin näring av de PK-stereotyper som finns i samhället. Det är också dessa som är vår uppgift att bekämpa – men i grunden är den en tagg i varje enskild PK-själ.

  Statistik är bra till mycket. Men som ångestdämpare är den inte mycket att ha. Vill vi hindra någon från att falla i PK-gropen, måste vi adressera hens underliggande oro.

  Vi behöver ge PK-hen en annan berättelse och ett annat löfte. Och vi behöver berätta om vad som ligger i PK-vågskålen. Splittring, sociala motsättningar och ett samhälle präglat av misstänksamhet och fiendskap. Mer hat, mer lidande och ännu mer rädsla.

  Vi behöver visa att PK inte erbjuder några lösningar. Och så måste vi erbjuda något som faktiskt kan vara en lösning.

  Det är förstås svårare än att bara rabbla statistik. Men det leder åtminstone åt rätt håll.

 6. Andreas Larsson - 22 oktober, 2013

  Fakta biter inte heller biter på många invandringsförespråkare. Hela invandringsdebatten domineras av två ointellektuella läger.

  • Stolt - 22 oktober, 2013

   Vad är PK? Det som byggt Sverige är att vara politisk korrekt. Att finna lösningar, finna fred, harmoni och samförstånd. Det är ett vara PK.

   Att vara anti samförstånd är att vilja göra som i IRAN, Irak, Nordkorea, som kommunister, Nazister, sionister, extremister öht.

   Vad är det för ideal att hylla? Att vara inpolitiskt korrekt är både att ha fel, men cokså kämpa för sin egna dumhet. Rasism och främlingsfientlighet har aldrig skapat några bra samhällssystem. Det ligger ju i sakens natur att utmåla individer som roten till all skit och utplåna de från sitt egna område.

   Varför vill du kasta ut mina vänner? Vad vinner du på att ta bort min flickvän, ta bort mina arbetskamrater?

   Du finner bara en slags inre frid ”blattarna ska bort”. Men logiskt är det ju dumt att slänga ut människor som är produktiva och kreativa.

   Vad är det för nåt att vara stolt över att vara ”den som rör om i grytan” om det är den som förstör hela vårt samhällsbygge?

   Att vara svensk är att vara PK.
   I Europa är det samma trend. En liten aggressiv klick rasister som får syre genom att spotta på enskilda individer. Sparka neråt. Mot Romer som redan är svagaste grupperna. Mot arbetslösa invandrare. Mot människor som redan är utsatta.
   Rasister sparkar neråt och slickar gärna uppåt mot Kapitalet och Makten som de själva vill ha.

   För mig är det fega as.

   Jag är stolt svensk. jag är stolt över att tillhöra ett Sverige där alla människor får leva i fred och frihet, oavsett hur man ser ut, tror på, röstar på, lever.
   Ni som är anti allt svenskt. Ni som spottar på oss alla. Ni driver inget framåt. Inga idéer för företagande, miljön, samförstånd. Ni är bara aggressiva typer som vill spotta på de redan svagaste.

   Ni borde skämmas

   • Andreas Larsson - 22 oktober, 2013

    Vad hade det där ens med mitt inlägg att göra?

    • Stolt - 22 oktober, 2013

     Det hamnade fel, skulle vara som svar till mannen ovanför dig, falkenberg. Hur den hamnade på dig vet jag inte.

     • Andreas Larsson - 23 oktober, 2013

      Då förstår jag. Misstänkte att det kunde vara så. :)

   • Daniel - 22 oktober, 2013

    Varför placerar du automatiskt invandrare i en offerroll?

    • Stolt - 22 oktober, 2013

     Har aldrig utpekat invandrare som offer. Hur kan du tolka mitt inlägg som det. Jag pekar ut förövarna, de som pekar på invandrarna som roten till allt ont. Det jag gör är att påpeka att 700 000 invandrare jobbar på vilket sätt är det att visa på att de är offer? Inte alls. Det är individer som jobbar. Inget annat.

     Som liberal ser jag inte hudfärger utan individers handlingar. Döm individer efter deras handlingar inte vad andra människor gör.

     SDare och annat löst folk pekar på vad idioter gör i nåt annat land, 7000 mil härifrån och menar att de som beter sig som idioter där är samma idioter är. De har tydligen ingen tanke på att de faktiskt har flytt ifrån skiten för att få frid.

     • Johan - 22 oktober, 2013

      Är det verkligen 700 000 som arbetar? Det är nog snarare så att de är i kategorin ”sysselsatta”, det är ett väldigt vagt uttryck(som journalister borde ställa styrande politiker till svars för varje dag) och definitionen är: ” personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen som avlönade arbetstagare eller egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) samt oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som han/hon bor tillsammans med (= sysselsatta, i arbete).

      personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som medhjälpande familjemedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande (hela referensveckan). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex för vård av barn eller för studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, oavsett om frånvaron varit betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet).
      Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
      Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, säsongsarbete, provanställning eller objekts/projektanställning samt övriga former av tidsbegränsade anställningar.” Taget ifrån SCB,” I storstadsregionerna där många nyanlända invandrare bosatt sig på
      senare år, är andelen sysselsatta i genomsnitt 58 procent bland de
      utrikes födda och 82 procent bland de inrikes födda. Andelen
      sysselsatta bland de nyanlända är något högre i Stockholms än i
      Göteborgs och Malmö FA-region.”

     • Daniel - 22 oktober, 2013

      ”Sparka neråt. ”
      ”…som redan är svagaste grupperna.”
      ”Mot arbetslösa invandrare. ”
      ”Mot människor som redan är utsatta.”

      Låter rätt så mycket som ett automatiskt placerande av en viss kategori människor i en offerroll.
      —————————————————
      Visst arbetar ca 600 000 utlandsfödda. Men det är av ca 1 800 000, dvs ca 33%. Och då räknas all sysselsättning inom en arbetsvecka, dvs den som jobbar deltid 1 timme på en vecka räknas med.
      —————————————————
      En stor del av de som tar sig till Sverige betalar motsvarande tiotusentals kronor för att köpa falska identitetshandlingar samt betala smugglare. Sverige har skickat ut signaler att det är lätt att få uppehållstillstånd så då är det många som söker ett bättre materiellt liv som tar sig till Sverige. När de väl har uppehållstillstånd kan de bosätta sig i andra västländer.
      Samtidigt kan Sverige inte klara av sina åtaganden gentemot de ca 2000 kvotflyktingar som UNHCR fördelat till Sverige. Dessa är vad jag skulle kalla för äkta flyktingar – de saknar medel att fly och är ofta hotade till livet.
      —————————————————
      Inser du att i och med att syrier kan få PUT i Sverige så kan en syrier som bor VAR SOM HELST i världen ta sig till Sverige, visa sin syriska ID och få in foten i ett västland.
      —————————————————
      Gränsen mellan god och godtrogen är tunn…

 7. Jonny - 22 oktober, 2013

  Att bli väldigt skrämd av nån ”fakta”.; ”invandrare våldtar”, ”De tar våra jobb”, ”De tar över Sverige”, ”snart är vi i minoritet”. Är precis det som gör att ungdomar gå in i sekten. De skräms in.

  Där får de alla sina ”fakta” bevisade genom massor av exempel; ”Se hur muslimerna beter sig i sina hemländer… vill vi ha hit det?”

  Nej, det vill ingen. Men de lägger fram ”bevis på bevis” från många olika länder på hur individer, som kanske inte ens är troende muslimer, utan bara fått frispel, svartsjuka, kriminalitet, psykiska problem osv… men de klumpas ihop som en grupp; muslimerna! Det stora hotet. Ser man till Sverige, hittar man knappast några våldsbrott eller fundamentalister… Faktan är att av Sveriges 400 000 muslimer går bara 125 000 till mosken, resten gör det inte.

  Men det biter inte.
  Det är känslomässiga argument.
  Exakt samma typ av känsloargument som gjorde att jag en gång i tiden blev grön. När jag såg hur sälar klubbades ihjäl, hur valfångare beteede sig, hur miljön förstördes… känslor… engagemang.

  Det är så vi alla åker in i ”sekterna”.

  Men vi som är sekulära, liberala, humana och älskar vårt land, vi får höra att vi är ”Sverigehatare”.
  De tar alltså över begreppet; ”älska vårt land”, Vi som älskar – Ni som förstör.

  Jag anser att det är precis tvärtom. SDare och rasister, skyller ALLT på Sossar, moderater, 7 klöver, media, journalister, batikhäxor, feminister, liberaler, miljönissar, invandrare. Dvs. resten av de 95% av svenskarna som bor här. Det är VI som förstör och DE som har lösningarna.

  precis så fungerar en sekt.

  Sektens ledare talar ständigt om ALLA andras fel. Vi har rätt. Ni har fel.
  Men hör ni några lösningar från SD?
  Aldrig. SD hoppar från block till block som väderkvarnar far de runt och pekar finger på andra sidan. ”ni har förstört”, ”Ni vill inget”.
  SD själva kommer aldrig med några lösningar på t.ex kärnkraften, problemen i skolan, vården, omsorgen, miljön. De kan ingenting om det. Men de kan en sak; Peka finger och hälla eld på debatterna. Som mobbare går de runt; ”Hör du vad han sa… tål du det…” Sen gör de samma sak på andra sidan.

  Då kan de stå där i mitten och visa sina sektmedlemmar… ”Se på kaoset”

  De tar alla partiers kärnfrågor och gör till sina. De kidnappar: Hela sverige parti, Alla ska vara med, arbetarpartiet, Sverigepartiet. osv.

  En sekt som är smarta nog att ha en bild utåt och sen genom Avpixlat ha fotsoldater som hetsar sina egna väljare.

  Ju hårdare och aggressivare tonen är, ju mer vinner de.
  Men jag tror, precis som man gör med hundar, tryck ner de. Var ännu hårdare. Slå ännu hårdare. Bli ännu mer vass i retoriken och kör både med fakta och väldigt förenklade frågor.

  ”Om invandringen är ett problem”- förklara hur 700 000 invandrare som jobbar i Sverige är ett problem.
  ”Förklara hur 70 000 företag i Sverige som ägs av invandrare är ett problem!”
  ”Förklara hur människor som startar eget, som arbetar, sköter sig och som inte gör en fluga förnär är ett problem?”

  ”Ni säger att mångkultur är helt fel, ett misslyckande, på vilket sätt är det ett misslyckande att människor kommer från olika länder och jobbar inom samma företag?”

  Om mångkulturen är fel, hur ska ni göra sverige till monokulturellt igen. Ska ni stänga kinakrogar, thairestauranger, företag som ägs av chilenare, greker, Syrianer?”

  ”Om hudfärgen inte spelar nån roll, vad är det då för fel på att ha mångkultur?”

  jag tycker att svenskarna är för känslomässigt naiva när dessa korkade rasister får hålla på.
  Det är och kommer för alltid vara byfånen som vill ha syre.

  De ställer grupper mot varandra. Men då bör ju vi också göra det.

  Det är ett krig. Och de vinner på att de ”rör om i grytan”. Rör tillbaka och slå hårdare tillbaka. Verbalt alltså.

  Med fakta och känsloargument och värderingsfrågor.
  Åkesson får en alldeles för lätt resa.

  Stolt PK 2014

  • Andreas Larsson - 22 oktober, 2013

   Jag håller med om det mesta du tar upp. Dock håller jag inte med om följande:

   ”Om invandringen är ett problem- förklara hur 700 000 invandrare som jobbar i Sverige är ett problem.
   Förklara hur 70 000 företag i Sverige som ägs av invandrare är ett problem!
   Förklara hur människor som startar eget, som arbetar, sköter sig och som inte gör en fluga förnär är ett problem?”

   Det man lär titta på är nettoeffekterna. Det går inte bara att plocka russinen ur kakan. Tittar man på invandringen totalt så har den en negativ effekt på den offentliga ekonomin. Och lyfts en stor grupp av invandrarna upp av de företag och arbetande invandrare som du nämner. Tittar man på de lågkvalificerade så har de en väldigt problematisk situation eftersom det inte finns jobb för dem. Ytterligare lågkvalificerad invandring gör det ännu svårare för befintliga arbetslösa invandrare att få jobb. Mängden invandring har alltså blivit en orsak till integrationsproblemen. Detta anser också vissa migrationsforskare som forskat kring vår integration.

   Det finns mycket saklig kritik mot invandringen. Men det handlar främst om invandringens förhållande till arbetsmarknaden samt att invandring skapar befolkningstillväxt vilket medför problem. Det finns visserligen också en del nackdelar med mångkultur – exempelvis visar forskning att den sociala tilliten är lägre i mångkulturella samhällen. Det kan försvåra integrationen.

  • Daniel - 22 oktober, 2013

   Intressant kommentar men är du säker på att du helt kommit från det kategoriserande och generaliserande tänkandet? Din kommentar är knökfull av halmdocke-argument.
   Det att du kopplar SD till rasism och att du dessutom har en tämligen bristande koll på SD:s politik (inklusive invandringspolitiken – SD vill inte kasta ut någon annan invandrare än ej svenska medborgare som dömts för grövre brott) verkar tyda på att du resonerar inom ett tämligen smalt område. Om du har lyssnat på partiledardebatterna och andra fora där SD:s politik kommer fram så ser du att de har många egna förslag och står för en tämligen konservativ värdemässig politik samtidigt som de balanserar mellan M och S när det gäller ekonomiska frågor.

   Om du ser på den politik som förts tidigare så ser du att SD påminner mycket om S fram till mitten av 70-talet (plus slutet av 80-talet med införandet av det sk Luciabeslutet): De som kan och vill anpassa sig är välkomna.
   Dessutom: flyktingskapet som företeelse ska inte vara ett medel för invandring. Det är till för att skydda de som riskerar politisk och religiös förföljelse och behöver ett tillfälligt skydd. Som det är nu så är det den som är högstbjudande och kan betala tiotusentals kronor till flyktingsmugglare som kan ta sig till Sverige. Samtidigt som de så kallade kvotflyktingar som Sverige skrivit avtal med UNHCR om att ta om hand, ca 2000 per år, inte kan komma då de med pengar och vassa armbågar fyllt upp de platser som finns. Migrationsverket upplever ett större tryck just nu än det någonsin har upplevt.

   Den massiva invandring som förekommer sedan ca 20 år är en helt ny företeelse och den påverkar hela samhället. Det finns positiva effekter men det finns också negativa. SD må sätta fokus på de negativa men att göra det kan väl inte vara rasistiskt?

   Samtidigt som du vill sätta hårt mot SD måste du väl kunna skärskåda de argument du själv använder?
   * ”700 000 invandrare som jobbar i Sverige” Är det inte utlandsfödda? Med tanke på att ca 1,8 miljoner är utlandsfödda så är det en väldigt låg procent. Med en mer strikt invandringspolitik av kanadensiskt snitt, där välutbildade premieras så skulle säkert det snittet höjas. Men lutar invandringspolitiken åt det hållet?
   *”Förklara hur människor som startar eget, som arbetar, sköter sig och som inte gör en fluga förnär är ett problem?” – SD har aldrig sagt att dessa utgör ett problem. Det är just de som SD vill se som exempel på bra integration. SvP eller andra etnonationalistiska partier är en annan sak – de baserar värde på etnisk grund.
   * Mångkultur är inte samma sak som mångetnicitet. Du bör försöka se en skillnad mellan begreppen. Mångkultur innebär att olika värdesystem får styra. Det innebär särlagstiftning med segregering som resultat. Man kan inte välja sin hudfärg. Man kan dock välja att anamma ett lands kulturella koder och försöka passa in. Detta behöver inte innebära att göra våld på sig själv.
   * Sverige har aldrig varit monokulturellt men betydligt mer homogent. SD vill väl inte behandla vissa grupper negativt baserat på etnicitet? De vill väl snarare ta bort positiv särbehandling?

   Du behöver träna betydligt mer innan du bemästrar patetikens propaganda…

   • Stolt - 22 oktober, 2013

    Det hänger inte ihop. Å ena sidan vill man vara värdekonservativ. Samtidigt säger man att mångkulturen är ett misslyckande, vilka kulturer är det som slåss om syret i Sverige? Vilka krig är det som pågår utanför fönstret? För på SD verkar det som att det pågår ett regelrätt krig utan för Sverige. Ett övertagande.

    Det är ok med olika etniciter, men en person från Irak som är muslim är väl också en etnicitet?
    Folk från Chile, Grekland, Argentina, Somalia, Kina, japan, Thailand, ryssland, irak är väl massa olika kulturer och enticiteter. Det är mångfald. Vad är som inte fungerar med mångfald och att kunna käka olika maträtter, umgås med människor från olika delar av världen.

    Vad är det en muslim har som inte är ok? De kan inte diska? Äta? Laga mat, städa? bygga hus? Köra taxi? Sälja kläder? Sy?
    Vad är det som inte fungerar om en person kommer från Irak?

    För å ena sidan är mångkultur ett hot, ett misslyckande. Men ni kan inte berätta vilka kulturer det är? Kvinnofientlighet tillhör inget land, det är en människosyn som även SDare har mot t.ex feminister, Gudrun schyman, Mona Sahlin och kvinnor som jobbar inom kultur. Det är ett djäkla förakt.

    Om muslimerna är den kulturen som de vill ha bort måste man väl vara väldigt konkret med hur problemet ser ut?
    Hur många svenska barn blir omvända till islam varje dag?
    Hur många svenska kvinnor tvingas bära slöja varje dag?
    Hur många av de muslimer som bor i Sverige är troende muslimer?
    De som är sekulära, som flytt från tortyr och skit och söker ett land där de kan leva i fred och frihet, de klumpas ihop med fundamentalister i sina gamla hemländer? Hur smart och logisk är man som SDare då?

    2. Deras ekonomiska politik kan man ju inte ta på allvar.
    Den är gjort av en gammal misslyckad butikschef, utan ekonomisk utbildning, med sig har han ett gäng småkillar som inte gjort nånting annat än gnälla på invandringen. De har inga som helst idéer för utom att de tror sig kunna spara pengar på nån slags hittepå framtidsscenario.

    3. OECD har gjort uträkning som visar att invandringen är plusekonomi.
    70 000 företag som ägs och drivs av invandrare är inget man hör från SDs håll. De letar bara problem. Deras avpixlat letar bara händelser från hela världen som bevis för deras sekt har rätt. Du läser ju aldrig om allt det goda invandringen för med sig.

    ”Det är inte invandrare eller invandrigen som är ett problem, vi har invandrare i vårt parti också…” påstås det… Men samtidigt görs det ju inget annat från SDU, Avpixlat, alla era bloggare och politiker som spottar och spyr galla över invandrare, invandringen och på våra hederliga politiker som anser vara roten till allt ont; invandringen. Många hävdar ju till och med att det är konspiration för att förstöra den svenska genen och det svenska samhället.

    Man kan väl säga så här:
    Det finns en politik i tv-studion men en annan inställning till invandringen på krogen och på nätet.

    Du påstår att SD inte vill behandla någon grupp sämre.
    jag frågar: Vad tycker SD om Romer? Om muslimer?
    Feminister? Genusvetenskap? Kultur? Homosexulla, (jo, jag vet utåt sett… men några av era ledare har uttryckt nåt helt annat)

    • Daniel - 22 oktober, 2013

     Nu vill jag inte representera SD eftersom jag bara sympatiserar med dem även om jag inte röstat på dem ännu. Har bott utomlands i ett industrialiserat och rikt land med en invandringspolitik som är betydligt striktare än den som SD för.
     —————————————————
     Det centrala med mångkulturalismen är det postmoderna upplösandet av en gemensam värdegrund och införande av parallella värdesystem. Särlagstiftning och ökande segregering på grund av respekt för vissa kulturella företeelser.
     Kort sagt – sådant som man kritiserar andra länder för blundar man för i sitt eget.
     Detta leder till ökande splittring och minskad gemenskap i samhället. Folk söker sig till sina egna. Sk ”white flight” ökar, och även de som är för mångkultur verkar söka sig till sina egna. Unga invandrarmän som har en muslimsk bakgrund känner sig främmande för det svenska samhället och radikaliseras – Sverige är numera väldigt väl representerat i såväl Syrien som i Somalia när det gäller unga jihadister.
     —————————————————
     Bristen på en gemensam ”code of conduct” skapar motsatsen till ett samhälle.
     —————————————————
     Jag har inget emot muslimer, men jag ogillar islam som ideologi. Hur många homosexuella imamer har du sett? Hur många kvinnliga? Det finns enligt vad jag vet EN kvinnlig imam i Sverige. I en bosnisk moské i Göteborg (om jag minns rätt).
     Kristendomen har anpassat sig till det moderna samhället. Anpassar sig det muslimska civilsamhället? Vilka är det som tar sig rätten att företräda muslimer i Sverige?
     —————————————————
     2. När det gäller ekonomi så ställer sig civilekonomien Tino Sanandaji på SD:s sida utan att ta någon ideologisk ställning. Han ser bara på de rena siffrorna och kommer fram till att invandringen är en förlustpost för Sverige. Läs gärna på hans blogg. Han pulveriserar alla motargument. Otroligt skarp kille.
     —————————————————
     3. OECD-rapporten har två modeller där olika utgiftsposter räknas med. En har färre poster och visar på ett positivt resultat (0,2% av BNP). Den andra har fler poster och visar på ett negativt resultat (-0,57% av BNP). Svensk media rapporterade BARA om den positiva modellen.
     Varför?

    • Andreas Larsson - 23 oktober, 2013

     Nu är jag inte SD utan har alltid röstat på MP, dock är jag numera trött på politiken eftersom den präglas av lögner, okunskaper, argumentationsfel och allmän sandlådenivå. Jag har därför valt att ta några steg bakåt för att objektivt försöka betrakta och analysera denna fars.

     Visst har SD sina nackdelar men det är upp till folket att rösta. Och oavsett hur dåliga SD är så ska man inte försköna verkligheten. Den främsta anledningen att SD gått framåt är för att övriga partier misslyckats med sitt jobb. De behöver titta sig i spegeln och ändra sin politik.

     ”Samtidigt säger man att mångkulturen är ett misslyckande”
     Värt att notera är att även Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, David Cameron samt Vladimir Putin också hävdat att multikulturen är ett misslyckande.

     ”För på SD verkar det som att det pågår ett regelrätt krig utan för Sverige”.
     Är det verkligen SD som säger detta eller är det en högljudd grupp internetakivister som dessutom snarare kanske sympatiserar med SvP?

     ”Vad är som inte fungerar med mångfald och att kunna käka olika maträtter, umgås med människor från olika delar av världen.”
     Det är inte där som problemet ligger, det ligger i mänskliga beteenden (etnocentrism, grupptillhörighet, främlingsfientlighet, egoism, mm), de kulturella värderingar, anpassning till samhällssystemen, mm. Ytligheterna är av mindre betydelse förutom exempelvis klädesplag som uppfattas som kvinnoförtryckande.

     ”Vad är det som inte fungerar om en person kommer från Irak?”
     Det går inte att säga bu eller bä om en enskild person eftersom man inte kan dömma denne utfrån vad som är representativt för den grupp han tillhör. Däremot kan man säga att Irakier som grupp har värderingar som skiljer sig en hel del från de svenska värderingarna, exempelvis synen på jämställdhet. Det går även att se att de har en utbildningsnivå som inte är fördelaktig på vår arbetsmarknad. Sen är det bara det faktum att personen är människa och varje ny människa ställer krav på vårt samhälle och vårt ekosystem.

     ”Kvinnofientlighet tillhör inget land, det är en människosyn som även SDare har mot t.ex feminister, Gudrun schyman, Mona Sahlin och kvinnor som jobbar inom kultur.”
     Fast det där är en väldigt svartvit syn på verkligheten. Man behöver nyansera det eftersom det är stora gradskillnader mellan olika länder. I Afghanistan tycker 90 procent av kvinnorna att det är okej att deras män slår dem, kvinnor är handelsvaror, det finns stora begränsningar i vad de får göra. Afghanistan är visserligen ett extremt land men det är också Sverige fast åt andra hållet. De flesta länder i världen har värderingar som skiljer sig mycket från de som vi tar för givet här i Sverige. Exempelvis på värderingar som är vanliga i de flesta länder:

     Män är bättre ledare än kvinnor.
     Kvinnan behöver föda barn för att må bar.
     Motstånd mot att ha främlingar, homosexuella eller AIDS-sjuka som grannar.
     Ett barn behöver både en pappa ooch en mamma för att växa upp.
     Män ska få jobb före kvinnor
     Män är värda mer än kvinnor
     Inom ett förhållande är våld mot kvinnor delvis acceptabelt.

     Vissa länder anser även att mannen har rätt till kvinnans kropp. Dvs det kan aldrig räknas som våldtäkt inom ett äktenskap.

     ”Deras ekonomiska politik kan man ju inte ta på allvar.
     Den är gjort av en gammal misslyckad butikschef, utan ekonomisk utbildning, med sig har han ett gäng småkillar som inte gjort nånting annat än gnälla på invandringen. De har inga som helst idéer för utom att de tror sig kunna spara pengar på nån slags hittepå framtidsscenario.”

     Istället för åsiktsargument så borde du vara mer saklig och visa var de har fel.

     ”OECD har gjort uträkning som visar att invandringen är plusekonomi.”
     Nej de har de inte. De har visat att ”befintliga invandrare” efter man räknat bort stora kostnadsposter ger ett plus i ekonomin. Rapporten är dessutom tydlig med att den inte kan användas för att påvisa effekterna från dagens invandring.
     Dessutom blev det en nettoförlust efter alla kostnadsposter räknats in. Felet var att DN vinklade det hela. Jag har skrivit en artikel om det här (rubriken ska dock vara ”Medier generaliserar om invandringen”): http://gd.se/ledare/debatt/1.6045008-oecd-generaliserar-om-invandringen

     ”70 000 företag som ägs och drivs av invandrare är inget man hör från SDs håll. De letar bara problem.”
     Och invandringsförespråkarna tittar bara blint på de positiva effekterna, det är snarare värre. Det mest relevanta är nettoeffekten och den visar att vi går minus. Vill man förbättra detta så är det inte de positiva delarna man ska titta på utan på de negativa. Det är där man behöver sätta in åtgärderna. Därför är det bättre att leta problemen – lösa dem – och gå vidare.

     ”Genusvetenskap?”
     Tyvärr är det mycket pseudovetenskap och subjektivitet inom genusvetenskapen. Det blir lätt mer ideologi än vetenskap och det är trist att sånt sprider sig eftersom det är fördummande. Med det sagt så är inte all genusvetenskap dålig.

 8. Thorsten Schütte - 22 oktober, 2013

  Det gäller att vara varsamt med orden. Att använda epitetet ”rasist” för lättvindigt slår bara tillbaka på en själv, se Skavlan i fredags där Özz Nuyen nog drog det kortare strået i debatten med Jens Stoltenberg. Ibland är jag, som övertygad antirasist, benägen att utbrista: Hjälp mig mot mina vänner, mina fiender klarar jag själv…

  • Sten - 22 oktober, 2013

   Epitetet rasist ligger väldigt nära till hands när det handlar om ett parti som pratar om att utvisa romer.

   • Daniel - 24 oktober, 2013

    Det är inte norska medborgare som man pratar om, utan personer från östeuropeiska länder. Nu är förvisso inte Rumänien och Bulgarien fullt med i Schengen ännu, men från den 1 januari 2014 kan det bli så att många romer från främst dessa länder söker sig till norra Europa för att förbättra sin materiella situation. Ofta sker detta genom tiggeri eller olagliga handlingar.
    Dessa personer är trots att de befinner sig i t.ex. Norge inte detta lands ansvar. Det land som bär ansvar är det som de är medborgare i.

 9. Ivan - 22 oktober, 2013

  Bra artikel som slår huvudet på spiken. Klar och koncis i språket och med ett kristallklart budskap. Rasism är inte rationell, den är känslomässig. Tack.

  Den bruna vinden

  Ekon hörs från forna tider
  maran nu nationen rider
  Tjuter vilt ut sitt bittra hat
  styr snart vårt Svea med diktat

  Påstås värna folkets bästa
  stiftar lagar mot vår nästa
  Envar som vissa gener bär
  ej längre ska få vara här

  Kängorna de håller takten
  gränsen stängs då de tar makten
  Bussar kör med barn och gamla
  de ska annorlunda samla

  Män och kvinnor som ställs på led
  salvor skjuts mot en grav så bred
  Hus och hemman de sticks i brand
  etnisk rensning i vårat land

  Har vi då inget lärt från förr
  när tecken målades på dörr
  Välkänt mönster som går igen
  vad gör vi nu min käre vän?

  © 2013, Olaga Poesi

  • Daniel Ohlvin - 24 oktober, 2013

   Vad är rasism? Är det påpekandet att personer med västafrikanskt ursprung har bättre biologiska förutsättningar än personer med europeiskt ursprung att vara snabba sprinterlöpare? För det låter nämligen inte som ett känslomässigt påstående, utan ganska faktaorienterat.

 10. Karpstryparn - 22 oktober, 2013

  Artikeln är felaktig, fakta biter inte på mångkultur- och invandringsextremisterna däremot. Men så är det också en mångkulturextremist som har skrivit den.

  • Stolt - 22 oktober, 2013

   Kan du vara mer konkret vad som fel?
   För du bekräftar nämligen det artikeln handlar om.

   • Andreas Larsson - 23 oktober, 2013

    Felet är att de resonemang som Priftis framför inte bara gäller för rasister utan för alla ideologiskt drivna. Dvs även de som är för ett multikulturellt samhälle eller vad det nu kan vara.

 11. ayanami rei - 22 oktober, 2013

  Min bästa vän är invandrare och kom hit när han var 6 år gammal. När hans mor bestämde de skulle åka hit for det pansarvagnar på vägarna utanför deras hus. Han är övertygad om att hans namn inte gör honom gott när han söker jobb, men varje dag kämpar han för att motbevisa andra. Detta behövs inte längre, han beter sig som vem som helst nu. Han älskar detta land och känner sig inte hemma där han kom ifrån för 20 år sedan. Snart är han en utbildad civilingenjör.

  2014 kommer han rösta SD efter att ha övergett Moderaterna. De krafter som dödar i hans hemland och stora andra delar av världen etablerar sig här. Han är inte emot invandring, ty om Sverige kan locka intelligenta och utbildade är det bara bra. Men han är kritisk till varför man inte ser till vilken effekt pengar har. När man lägger närmare 100.000 per elev och år på den nu nedlagda Rosengårdsskolan så gick 90 % ut utan behörighet. I Limhamn lade man strax under 50.000 kr per elev och år och där gick 90 % ut med behörighet. Det är inget pengar som är problemet längre när det gäller utbildning. Detta är inte rasism. Detta är en fråga om gemensamma investeringar, resurser och resultat.

  • Ingenjören - 14 november, 2013

   I så fall är han en självisk idiot som vill stänga gränsen så att inte de som flyr från mullorna i Iran eller talibanerna i Afghanistan ska ha möjligheten att göra den flykt han själv gjorde. Men så är det med första generationens svenskar, precis som alla andra i Sverige är har och ska alla ha den okränkbara rätten att vara själviska idioter, även om man föredrog att de inte var det.

 12. Ronn - 22 oktober, 2013

  Marcus Priftis förklarar mycket tydligt att fakta inte biter på rasister. Han kommer med en del fakta som påvisar detta. Ni rasister som skrivit i kommentarsfältet vill inte ta till er denna fakta vilket återigen bevisar att han har rätt. Kram på er!

  • Falkenberg - 22 oktober, 2013

   Marcus Priftis påvisar ingenting alls. Han refererar till en undersökning om hur politiska uppfattningar kan påverka hur man förhåller sig till fakta. Sen drar Priftis slutsatsen att ”rasister”, ett begrepp han inte specifierar, inte vill inse fakta. Det är ett mycket bra exempel på det som kallas ”non sequitur”, att dra förhastade slutsatser. Du kan på samma sätt lika gärna säga att det är vänsterradikala og politisk korrekta som inte vill inse fakta, men det blir lika fel. Läs min kommentar ovan där jag bytt ut ”rasist” med ”PK”, så ser du hur enkelt det är att skriva en sån artikel bara med att slänga ut en massa grundlösa påståenden.

   Det enda Marcus Priftis kanske påvisar är att han, i likhet med dig och majoriteten av svenska ”journalister”, inte förstår elementär logik.

 13. Sten - 22 oktober, 2013

  Journalister förstår inte elementär logik = Journalister tycker fel för de är dumma.
  Förstår jag dig rätt?

 14. Leif - 23 oktober, 2013

  Var det inte just fakta Jimmi Åkesson använde när han sågade Mona Sahlin och
  Moud Olofsson med resp 5 min ?
  Ja fakta är att enl Migrationsverket så ljuger sanslösa 95.6 % om sin färdväg och/eller
  om sin identitet .
  Fakta är att högst 5 % av dom som utropar det magiska ordet ”asyl ” har ett skyddsbehov .
  Fakta är att Sverige tar in per capita 5 ggr fler ”flyktingar ” än länder som Frankrike ,
  Tyskland eller England .
  Fakta är att svenska folket nu utsätts för den största befolkningsomvandling ngt land i västvärlden har utsatts för i fredstid .
  Fakta är att kommun efter kommun inte ekonomiskt , skolmässigt , bostadsmässigt
  klarar av nämnda påtvingade befolkningsomvandling .
  Fakta är att kommun efter kommun ser att 40 % av socialkostnaderna ligger på berikarna medan dom utgör 10% av befolkningen .
  Fakta är samma relation ang vem som utför brott .
  Att värna om sitt land är inte detta mantra rasism det är realism .
  Kanske borde Priftis besöka tex badet i Malmö , eller läsa om badbesökarnas erfarenheter om detta i Avpixlat , där står nämligen fakta , fakta som ofta har källanvisningar ngt man av ngn anledning väldigt sällan ser i övriga media .

 15. offside - 23 oktober, 2013

  ”Ingen blir rasist genom ett rationellt beslut. Att hemfalla till rasistiska idéer är ett försök att hantera en oro, en rädsla, genom att skylla på en syndabock. Idén ”Det är svartskallarnas fel” är inte förnuftig och inte grundad i sakförhållanden – det är ett svar som lindrar ångesten. Den får sin näring av de rasistiska stereotyper som finns i samhället. Det är också dessa som är vår uppgift att bekämpa – men i grunden är den en tagg i varje enskild rasists själ.”

  …och i så fall kanske antirasismen är, om inte lika inihelvete orationell så åtminstone, orationell den med? jag försöker själv att hänga med i svängarna – vare sig det är en priftis eller en axel bengtsson & co – men det är sällan som man kommer längre än ”känslan” att man är bättre än SD. är måhända rationaliteten, förknippad med den orasifierade manliga västerländska upplysningen det stora problemet? om vi raderar bort dess djupt obehagliga och exkluderande tankegods den från historien kanske vi kan nå en bättre värld?

 16. modig - 23 oktober, 2013

  Det är nog snarare så att fakta inte biter på de religiöst motiverafe anti-rasisterna. Psykologiskt är det nog så att anti-rasisterna närmast projicerar sina egna känslor av storsvenskhet och rasistiska tänkande på omgivningen,

 17. Sofie - 23 oktober, 2013

  För det första bör nog skribenten definiera ordet rasist. Det har gått inflation i det ordet, och numera innefattar det alla som ifrågasätter invandringen och dess konsekvenser. Jag tillhör gruppen som ifrågasätter invandringen och dess konsekvenser för det svenska samhället. Allt från de konsekvenser som vi ser i nuläget, men även de som kommer ske på sikt. ”Fakta” biter inte på rasister. Fakta är inte alltid skrivet i sten, det var en gång i tiden fakta som gjorde många till övertygade rasister (i ordets rätta benämning). ”Fakta” har också skapat kommunister, nazister, demokrater.. Att skribentens ”fakta” ifrågasätts innebär inte att ”fakta” inte biter på vissa människor. Skribenten sitter med största sannolikhet inte inne med mer fakta än någon annan. Själv är jag kvinna, 35 år, högutbildad och statligt anställd. Mina ställningstaganden är inte ångestdämpande karaktär. Däremot är de grundade i de värderingar jag har. Så jag håller med skribenten, vi borde ha en utökad debatt om värderingar. Då kommer det snabbt visas vilka värderingar som kommer till vårt land. Det kommer inte gagna skribenten eller hans gelikar.

 18. Leif - 23 oktober, 2013

  Ja låt oss diskutera värderingar .
  Vilka värderingar har tex dom som kastar ut folk från balkonger ?
  Vilka värderingar har dom som springer runt och skjuter skarpt på gatorna ?
  Vilka värderingar har dom som inte tillåter individen sin egen tro ?
  Vilken värdering har dom som har dödsstraff för otrohet ?
  Vilka värderingar har dom som håller kvinnan som en ägodel ?
  Vilka värderingar har dom som gjort Malmö till en gangsterstad ?
  Vilka värderingar har dom som kan mörda sina egna döttrar ?
  Vilka värderingar har dom som sätter igång ett inbördeskrig och mördar sina egna ?
  Vilka värderingar har dom som till 95.6 % ljuger om sin färdväg/identitet ?
  Vilka värderingar har dom som bränner upp andras bilar + skolor ?
  Ja låt oss diskutera värderingar Prifitis
  Och låt oss för all del se till att den vite mannens värderingar skyddas , för det är dom värderingarna som försörjer inte bara oss själva utan även dom som har värderingar enl ovan .

  • C. - 23 oktober, 2013

   Men snälla människa du blandar högt och lågt på ett helt sjukt sätt. Det är som att peka på Guantanamo-basen, Josef Fritzl, Andra Världskriget och en bidragsfuskare och sen dra slutsatser om ”vita människors värderingar” som helhet. Skärp dig.

   • Torkel - 23 oktober, 2013

    Är det inte precis detta vi får läsa om hela tiden, den vite mannens skuld.

    • C. - 24 oktober, 2013

     Om man nu prompt ska påtvinga olika grupper ”värderingar” utifrån massvis av hemska företeelser, såväl på kollektiv som individuell nivå, så visst, då skulle jag säga att den vite mannen har absolut sämst ”track record”. Men nu tycker inte jag det är särskilt konstruktivt.

     Den vite mannens skuld är förvisso inget vidare begrepp, men är inte heller en fråga om vita människors bristande värderingar. Det är en fråga om hur Europa och Förenta Staterna under hundratals år genom krig, slaveri, fördrivning och ekonomiskt tvång tvingat andra länder att på olika sätt tillfredsställa vårt behov av resurser, för att säkra vår orimligt höga levnadsstandard. samtidigt som det omöjliggjort andra människors rätt att leva som de vill. Jag tror inte på kollektiv skuld, men jag tror att Europa har möjlighet att förändras och bli en mindre vidrig plats.

     Det första man kan göra är att skydda dem som är på flykt från krigshärjade länder, där kriget är en direkt eller indirekt konsekvens av västerländska politiska maktspel och västerländsk kolonialism. Som exempelvis Irak, Afghanistan, Somalia, Iran, Syrien, Palestina, Egypten, Libyen etc. Eller var fan som helst ifrån, ärligt talat. Det är en moralisk plikt.

     • Daniel - 24 oktober, 2013

      Nåväl. De flesta västländer avskaffade slaveriet under den senare halvan av 1800-talet.
      Slaveri förkommer fortfarande i ett fåtal länder dominerade av islam. Utan muslimska handelsrutter för slavar skulle västländer på 1800-talet tvingats själva bygga upp ett nätverk. Nu kom de istället till ett dukat bord.

   • Leif - 24 oktober, 2013

    Bäste C , jag väntar fortfarande på svar varför det är den vite mannen som år ut och år in pumpar in Mrd USD i länder som just har för mänskligheten fel värderingar .
    Och skärp dig , jag hävdar inga värderingar jag frågar vilka värderingar dom har som tex mördar sina egna barn ?
    Vet du vilka värderingar dom har ?
    Varför tar du upp Guantanamo -basen ?
    Menar du att USA bara skulle sitta med armarna i kors när ”dom med fel värderingar” mördade 3000 civila oskyldiga ?
    Eller menar du att dom mördarna hade rätt värderingar ?
    Igen då C , vi och dom med fel värderingar lever de facto på den vite mannens värderingar .
    Var rädd om dom du , för förlorar vi vita män intresset för denna cirkus
    ja då är det kört för alla som lever på oss.

    • C. - 24 oktober, 2013

     Poängen är att man inte kan dra slutsatser om värderingar hos stora grupper människor genom att ta upp en rad olika hemskheter, helt utan kontext, som begåtts av människor som knappt har något gemensamt utom att de inte är européer. Med samma resonemang kan man, med lätthet, måla upp en bild av européer i allmänhet som monstruösa, men så vet vi ju att det inte är.

     Och de miljarder dollar som pumpas in i de här länderna är inte generösa bidrag, de är ett sätt att säkerställa västerländska ekonomiska intressen. Jag förstår inte vad det har med saken att göra.

     Och hur fan lever man på någons värderingar? Man lever på RESURSER; man lever på livsmedel, olja och arbetskraft; och det är vi som lever på andras resurser, inget annat.

     • Molle W - 24 oktober, 2013

      Du har på många sätt rätt, att man inte kan ge hela kollektiv skuld och särskilt inte historiskt, det som avsåg andra människor i en annan tid. Men har du tänkt på att med det så faller hela Priftis ‘resonemang’? Och har du tänkt på att han får ta så stor plats och genomsyrar en hel tidningsredaktion…..och avspeglar resonemanget hos ledande politiska företrädare och organisationer? Bristen på logik är osannolikt stor. Tillbaka till skolbänken Priftis. En kurs e elementär logik parat med decennielånga studier i psykologi och samhällsekonomi är på sin plats, inte komma dragande med gymnasiekunskaper i filosofi tack!

     • C. - 24 oktober, 2013

      Nu förstår jag inte? Man kan väl beskylla rasister i nutiden för att vara rasistiska och ha skeva värderingar? Det låter inte direkt som kollektiv skuld, bara ett faktakonstaterande.

     • Leif - 25 oktober, 2013

      Bäste ”C”
      Som mina barn brukar säga till mig : ” Du förstår ju ingenting du ”.Priftis ville ha en disk om värderingar .
      Och det är den vite mannens värderingar som gjort det möjligt att ta fram teknik och kunskap för att just kunna utnyttja RESURSER på ett förnuftigt sätt .
      Eller varför tror du att folk från hela världen står i kö (nu 1800 pers /veckan som vill ta del av den välfärd som har skapats just tack vara den vite mannens värderingar .
      Så enl ”C” så gäller inte värderingar enskilda , inte en befolkning , inte ett folkslag , inte en region , men kan man då överhuvudtaget diskutera värderingar ?
      Eller är det bara ”C ” värdering som gäller ?

     • C. - 25 oktober, 2013

      Vi kan definitivt prata värderingar hos värderingsgemenskaper, t.ex. politiska grupperingar som SD-fascisterna. Sen får jag ta och hålla med dina barn: din historieanalys är helt åt helvete. Det är sant att länder som England och Frankrike (men knappast Sverige) var teknologiskt överlägsna, vilket möjliggjorde en snabb industrialisering. Men resurserna hade säkrats långt innan industrialisering, vetenskaplig metod och enorm teknologisk utveckling; de hade säkrats med hjälp av hänynslös kolonial slavpolitik, stöld och plundring. Är det ”den vite mannens” värderingar? Slaveri och kolonialism?

      Men vi kan inte bara låsa in oss med våra guldkistor medans vi konsekvent suger ut resten av världen och försätter den i krig och kaos. Människor kommer, med rätta, kräva sin beskärda del av kakan. Och framförallt kommer människor att vilja fly när deras liv hotas.

     • Molle W - 25 oktober, 2013

      De teknologiska resurserna utvecklade med vetenskapen i väst europa. Slaveri och kolonialism var inte en förutsättning, de hade del i kapitalackumulation hos handelsmän och borgare och bidrog till kapitalismens uppkomst, men det var inte ansamlande av resurser den vägen som hade betydelse.

      Vad som är väsentligt är att dina och Priftis värderingar bygger på tankar om kollektiv skuld.

      Värderingsmässigt är det du som värderar SD och jämställer SD med Nazizm och Fascism på 30-talet. Sannolikt fel. Bevisbördan ligger hos dig, inte hos de som får epitetet klistrat på sig.

 19. Stellan Bojerud - 23 oktober, 2013

  Marcus Priftis skriver: ”Vi behöver visa att rasismen inte erbjuder några lösningar. Och så måste vi erbjuda något som faktiskt kan vara en lösning.”

  Är detta en ny insikt för ”antirasisterna”? SD kallas rasistiskt och valdes in i riksdagen 2010. Ännu tre år senare har Marcus & Co inte påvisat att ”rasismen” inte erbjuder några lösningar och än mindre själva erbjudit några lösningar.

  Rasist är det svenska språkets mest urvattnade och missbrukade ord. Allt verkar vara rasism.

  Nu känner jag SD:s riksdagsgrupp rätt väl. Jag har inte aktivt samlat information, eftersom jag inte intresserar mig för människors härkomst, hudfärg, sexualitet o s v, utan blott memorerat vad jag passivt uppfattat.

  Av dessa 20 riksdagsledamöter är en invandrare, två andra generationens invandrare, två är gifta med invandrare och två har utlandsadopterade barn.

  I min hemkommun Sundbyberg har SD sex kommunala förtroendeuppdrag, varav tre innehas av invandrare, d v s 50%.

 20. Daniel Ohlvin - 23 oktober, 2013

  Människor med ursprung i Västafrika har i genomsnitt biologiska förutsättningar att springa snabbare än människor med ursprung i Europa – håller du med om att det är fakta?

  Det är nämligen en typ av fakta som kan hänga ihop med vissa andra fakta, som vissa tycker är väldigt obehagliga, och föredrar att avfärda a priori så fort de konfronteras med dem, hellre än att betrakta dem nyktert och neutralt.

  Att en människa springer snabbare kan delvis ha att göra med att den har smalare höfter, vilket ger mer effektiv vinkel på benen vid löpning. Att en människa har smalare höfter kan samtidigt hänga ihop med att den, om det är en kvinna, föder barn med mindre huvuden. Att en människa har mindre huvud kan, tro det eller ej, hänga ihop med lägre intelligens.

  Är det här fakta som du tycker är obehagliga, och som du irrationellt vill avfärda redan innan du undersökt saken? Eller vet du att teorierna ovan är falska? Förutsätter du att de är falska utan att känna till några närmre fakta i frågan?

  Jag anser inte att teorierna ovan har några särskilda implikationer, men det gör uppenbarligen du, om du anser att de är så farliga att du inte kan överväga dem på ett sakligt sätt.

  P.s. Personer med ursprung i Ostasien springer långsammast, har bredast höfter, föder barn med störst huvuden, och har högst uppmätt genomsnittlig IQ (som inte är ett perfekt mått på intelligens, men som åtminstone är korrelerat med vad vi brukar kalla för intelligens).

  • C. - 24 oktober, 2013

   ”Okej”. Finns det inte nån fangrupp för amatör-rasbiologer på Facebook där du och andra snillen kan sitta och spekulera fritt, istället för att fylla upp kommentarsfält med dylikt irrelevant skräp?

   • Daniel Ohlvin - 24 oktober, 2013

    Jag ser inga fakta i din kommentar, bara ett kraftfullt känslomässigt förkastande i form av att kalla min förmedlade teori för ”irrelevant skräp”.

    • C. - 24 oktober, 2013

     Det är riktigt. Jag är inte intresserad av att diskutera rasbiologins evetntuella riktighet/förträfflighet med en övertygad rasist.

     • Daniel Ohlvin - 24 oktober, 2013

      Jag är inte övertygad i de nämnda frågorna, men jag brukar lämna frågor öppna för att avgöras av fakta, inte avfärda dem a priori.

      Men låt mig fråga: förnekar du att människor med ursprung i Västafrika i genomsnitt har biologiska förutsättningar att springa snabbare än människor med ursprung i Europa? Vad beror det på att de vinner alla sprinttävlingar i OS?

      I min mening verkar det mest troligt att denna fördel vid 100-meterslopp beror på ärftliga faktorer och inte på miljö, men har du någon bättre förklaring så lyssnar jag gärna.

     • Daniel - 24 oktober, 2013

      Men du vet väl att de bästa maratonlöparna kommer från ett område i östra Afrika?
      ”And for East African endurance runners, suggested genetic factors in their favor include the nature of their muscle fibers, thin build, naturally low body fat levels and narrow hips, lung capacity, and superior gait. ”
      ————————————-
      En stor del av enuiter och östasiater saknar ett enzym som bryter ner alkohol och blir därför väldigt lätt påverkade.
      ————————————-
      Olika folkgrupper har påverkats av omgivande natur och levnadsvanor under årtusenden. Att konstatera detta är inte rasism. Att hävda att en grupp är bättre och en annan sämre på grund av sådana egenskaper är dock rasism.
      ————————————-
      Var noggrann med hur du använder din terminologi…

     • C. - 24 oktober, 2013

      Jag vare sig förnekar eller bekräftar, jag tycker att frågeställningen i sig är fullständigt ointressant. För mig är en sådan kategorisering främmande, och saknar, framförallt, helt politisk relevans. Det alldeles oavsett vilka ”fakta” du presenterar för att bekräfta din världsbild.

     • Daniel Ohlvin - 25 oktober, 2013

      Vad är det för världsbild du talar om som jag har? Saknar frågor om ras alltid politisk relevans? Jag har fått bilden av att i samhällen där det finns stora grupper av självidentifierade olika raser, så brukar politiska intressen av någon anledning i betydande grad delas upp utefter dessa självidentifierade raslinjer. Det verkar alltså finnas något samband med politiken som kan vara intressant att studera. Det finns ofta en korrelation mellan ras och klass, och mellan ras och andra kulturella gruppindelningar. Om man vill försöka politiskt att motverka denna stratifiering, så är det politiskt relevant att fråga sig i vilken mån det är möjligt.

 21. Daniel - 24 oktober, 2013

  Bara för att man saknar fakta kan man inte förkasta vikten av det.
  Om du hade haft fakta som en gång för alla skulle bevisa att de som är kritiska till den integrationspolitiken som idag förs (du kallar det för rasism för att du inte har argument) har fel, skulle du aldrig behövt använda nedvärderings teknik.

  Det är faktiskt just såna som du som hela tiden ökar kritiken mot integrationspolitiken. Du och andra faktaförnekare.

  Sätt dig ner och skriv ihop en riktigt bra faktalista som dödar alla argument som kommer från de du kallar rasister och du kommer få det så åtråvärda stora journalistpriset.

  Med din text har du nog tyvärr redan bevisat att du inte är mer en just en man som skriver bokstäver efter varandra.

  Tyvärr så växer SD på grund av just såna som vill vara journalister men aldrig blir det fullt ut.

  • C. - 24 oktober, 2013

   Nej, vi kallar det rasism för att det är rasism. Ifall du formulerade en kritik mot integrationspolitiken som inte byggde på vaga, rasistiska resonemang om kulturkrockar, muslimskt övertagande, sharia-lag etc, och som inte hävdade den ”etniska svenskens” rätt att slänga ut folk beroende på hudfärg, så tror jag att du skulle få ett helt annat bemötande.

   Jag är också kritisk till integrationspolitiken. Jag finner den inhuman och utestängande, och jag tycker att vi både borde ta emot fler och ge dem mer stöd. Konstigt att jag inte anklagas för rasism, då?

  • Daniel - 24 oktober, 2013

   Du är en annan Daniel än jag! (som har skrivit ett gäng kommentarer ovan). Men hur som helst så har du ett fint namn.

 22. Leif - 24 oktober, 2013

  Du förstör begreppet rasism med dina fula påhopp .
  Självklart har den etniska svensken all rätt i världen att ”slänga ut folk ”som till 95.6 %
  ljuger om färdväg och/eller om sin identitet och som till 5 % har ett skyddsbehov .
  Precis som alla andra länder får ”slänga ut folk ” som inte är ärliga med sin identitet .
  Många länder ger den sk asylsökande 48 tim på sig att verifiera vad han hävdar , därefter åker han antingen ut (slänger ut ) eller in i finkan .
  Det är inte rasism , det är realism ngt som måste införas också i Sverige .
  Nej det behövs verkligen inga ”vaga rasistiska resonemang ” det räcker så bra med att konstatera att Sverige med 9 Milj invånare tar in lika många sk flyktingar som Tyskland med 80 Milj invånare , ett helt orealistiskt förh som förstör Sverige som en välfärdsnation .

  • Daniel Ohlvin - 24 oktober, 2013

   Socialister anser att det inte går att förstöra ett välfärdssystem genom överkonsumtion. Det är helt enkelt omöjligt, för kapitalisterna har nämligen oändligt med produktionsöverflöd som man kan ta av som från ett ymnighetshorn för att bekosta kalaset.

   • C. - 24 oktober, 2013

    Nu är det ju förvisso så att vi är i en ekonomisk kris pga absurt hög överproduktion/underkonsumtion, vilket är den huvudsakliga orsaken till arbetslösheten, så för tillfället så tror jag åtminstone det är ganska säkert att säga att det inte är någon större risk.

    • Daniel Ohlvin - 25 oktober, 2013

     ”Överproduktionen” är en överinvestering i oefterfrågade sektorer på grund av en alltför slapphänt räntepolitik. Detta har lett till att ekonomin som helhet är totalt överbelånad. Det är ett argument för att spara och inte för att slösa ännu mer.

 23. Leif - 25 oktober, 2013

  Till C ,
  På den tiden när en sanning var en sanning så visste vi som då jobbade utomlands
  tex som sjömän , byggsvängen och vi exportfolket mycket väl vem som hade vilka värderingar , med vilka man kunde ARBETA med och vilka som inte ville/kunde ARBETA
  och som hade fel värderingar (se tidigare kommentar ) om disciplin, om ärlighet , om
  kvinnans värde , om att investera i långsiktig utbildning och arbete , om demokrati , om tillit , om solidaritet , om människorespekt .
  Nu gör figurer som tex ”C” allt för att lägga ut dimmor om just värderingar , som aningslöst talar om slaveri och kolonialism som om det vore en verksamhet som bara vita sysslat med . Det sorgliga är ju att det sysslar man med fortfarande i Afrika i skrivande stund . Som gör fula påhopp genom att kalla SD för rasister / fascister .
  Jo visst kan människor vilja fly , men vad är det dom flyr ifrån ?
  Är det från sina egna länder där tyvärr fel värderingar verkar råda ?
  Så kanske du skall börja med att förändra värderingarna där , det verkar verkligen behövas (se igen mitt tidigare inlägg om värderingar )

  • Lars Rudström - 26 oktober, 2013

   Som gammal man med 50 års industrierfarenhet från Norden, Tyskland, Frankrike, USA och Kina använder jag inte en pseudonym. Känns ärligare.
   Jag har lästa samtliga dessa 83 inläggen här. Välformulerade och insatta i ämnet.
   Nu vill jag ansluta mig till ”Leif”:s senaste inlägg ovan. Väl skrivet!
   Sedan vill jag än en gång, denna gång till artikelförfattaren fråga:

   1: Du använder ordet ”rasism” ganska vårdslöst. Jag vill se din definition av ”rasism”!

   2: För att ordet ”rasism” ska vara relevant fordras det ju också en defintion av ordet ”ras”. Kan du ange exempel på raser?

   Hoppas på snart svar från artikelförfattaren, men även från ”C”.

   Bästa hälsningar
   Lars

   • Molle W - 26 oktober, 2013

    Lars, vi har inte ett sådant debattklimat och inte heller någon anständig journalistik i landet att det är rimligt lägga ut sitt eget namn på internet. Det skrivna blir dessutom kvar och kan användas mot dig nu eller i framtiden utanför den kontext det är skrivet i. IP-adressen du använder får ju inte lämnas ut utan laga beslut, men som du ser av Aftonbladets skandalreportage och publicering av vilka som lämnar bidrag till tidningen Avpixlat, utnämnt av sagda tidning sos Sveriges största hat site, så finns ju ingen anständighet kvar. Om man tryggt lämnar ut sitt namn beror mer på läsarens art än en själv, det beror på var man bor, var man arbetar och vilka engagemang man har. Rätt som det är har du AFA efter dig!

    • Lars Rudström - 27 oktober, 2013

     Molle! Tack för kommentaren!

   • Molle W - 26 oktober, 2013

    Lars, jämför även hanteringen av Carema skandalen och striden i dagens Samhälle. Visserligen förefaller Dagens Samhälle ha rätt om DNs bristande behandling, men de själva pekar ut medicinskt ansvarig sjuksköterska som den som dragit gång allt och som ensam står för uppgifterna. Nog börjar en och annan offentliganställd dra sig för att gå till tidningarna med information skulle jag tro. Så frågan om debattklimat i samhället berör många fler viktiga frågor än invandringen. Det handlar om allt från bostadsförsörjning, kapitaltäckning i bankerna, vägproduktionskostnader, utländska transportörer, sjukvård, äldreomsorg, skola mm.

    http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dn-chefer-pr-konsulter-brstyr-oever-ds-redaktion-2822

    • Lars Rudström - 27 oktober, 2013

     Håller helt med dig i detta!

 24. Löjligt - 26 oktober, 2013

  http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ny-krankning-av-redan-oskyldigt-kartlagda/

  Kan alla antirasister se vad som är löjligt i detta? Är det lönt förklara?

 25. Leif - 5 november, 2013

  Priftis säger att ”fakta inte biter på ”rasister ” vilket är lite märkligt eftersom just vettiga människor som ifrågasätter massimporten av arbetslösa analfabeter = dvs enl Priftis
  är detta uttjatade ”rasist ” just läser Avpixlat som ju ständigt relaterar sin text till angivna källor .
  Nu i dag sade denna invandrare från Rumänien Alexandra Pascalidou i ”Ring P1 ” att invandrare inte har en högre brottslighet än födda svenskar .
  Detta trotts att SvD för ngn vecka sedan haft en artikel som refererar till seriösa källor
  som påvisar att 40 % av alla brott i Sverige begås av invandrare , att dom har 5 ggr
  överrepresentation på våldtäkter se : svd.se/opinion/leda .
  Så det verkar som om just fakta inte biter på ohederliga journalister som denna Alexandra , eller så är hon hopplöst dåligt påläst .
  Ok nu säger Priftis att fakta inte biter , så nu skall vi diskutera ”värderingar ” men min önskan i DA av den 23 Okt att just diskutera värderingar har klingat ohörd .
  Kan det bero på att det är den vite mannens värderingar som har resulterat i just Sverige , dit nu alla står i kö för att få del av våra vita värderingar ?
  Så nu bäste Priftis får du hitta på ngt nytt angrepp på våra vita värderingar .

 26. Leif - 12 november, 2013

  I snart 10 års tid har vi Sverigevänner fått höra : ” Vi tar debatten ” men bortsett från
  Mona Sahlins och Maud Olofssons totala tillkortakommande mot J Åkesson så
  har vi Sverigevänner aldrig fått se era sk ”fakta ” i någon debatt .
  Ert motto har ju tvärtom varit att ” Vi vågar att inte ta debatten ” dvs att inte presentera
  era ”fakta ”.
  Så bäste Priftis presentera gärna era förmenta fakta .
  Det skulle ju sitta bra nu när senast Herman Lindqvist , nationalekonomer , statsvetare ifrågasatt den skenande massinvandringen , helt unik i hela EU för att inte säga i hela världen .
  Vi väntar på ”fakta ” som visar att Lindqvist , nationalekonomer , statsvetare och snart sagt alla övriga länder i EU , Tyskland ,Österrike ,Holland ,England ,Norge ,Finland ,
  Grekland , Frankrike har fel och du Priftis har rätt .
  Så som jag förstår det så menar därmed Priftis att alla nämnda länders folk är rasister eftersom ju enl Priftis bara frågan om hur mycket invandring tål Sverige är
  rasistiskt .
  Lycka till med faktapresentationen .

 27. Niklas - 14 november, 2013

  Håller med i allt artikelförfattaren skriver.

  SD väljare

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016