Nasser Naje Lazem

debatt Varför ska en människa bli just svensk för att få möjlighet att tillhöra, eller ens få ett jobb? Finns det endast en kultur i Sverige, eller finns det flera? undrar Nasser Naje Lazem. 

Lördagen den 8 september utmanade jag Jimmie Åkesson att söka samma arbete som jag. Det var ett svar på hans uttalande på SVT:s slutdebatt kvällen innan.

Jag radade upp mina meriter och menade på att om Jimmie mot förmodan skulle få jobbet, är det endast på grund av att vi lever i ett samhälle med strukturer som väger namn över meriter.

Utmaningen har blivit mycket uppmärksammad på sociala medier där många kände igen sig. Människor med utländsk bakgrund skrev och förklarade hur dem blivit sållade från jobb trots hög utbildning.

Det har också riktats en del hat och bortförklaringar som jag vill möta här

Meningsmotståndare söker bortförklara det Jimmie sa i slutdebatten på SVT.

»Han borde ha lyssnat till hela uttalandet” säger den ene, ”SVT och vänsterradikala censurerade och tog uttalandet ur sammanhanget« säger den andre.

Mot förmodan lyssnade jag klart på hela Jimmies uttalande och minns väl vad han sa.

Efter drevet om att människor inte fick arbete därför att de inte var svenskar och att de inte passade in försökte Jimmie försköna sitt uttalande med att det var just vad han ville göra.

Genom att, som han uttryckte det, ge de här människorna chansen att bli just svenskar och därav möjligheten att passa in. Märk här hans assimileringsretorik.

Assimilering handlar  om att helt byta ut det gamla mot det nya för att få tillhöra.

Assimilering innebär att en människa raderar ut sin egen kultur och de egna värderingarna för att omfamna majoritetsbefolkningens.

Här handlar det om att helt byta ut det gamla mot det nya för att få tillhöra. Där har vi problemet. Varför ska en människa bli just svensk för att få möjlighet att tillhöra, eller ens få ett jobb?

Räcker det inte med att en människa arbetar, tillför något positivt, bidrar till samhället, följer lagar och regler och lever ett sunt liv, oavsett tro, bakgrund, kön eller sexualitet?

Det verkar inte räcka för Jimmie, eftersom han verkar tro att det behövs mer än så, det behövs svenskhet för att fullt ut passa in. En särskild »nedärvd essens«. När inte ens Zlatan verkar vara svensk nog för honom vet jag inte om någon vid namn Nasser någonsin skulle ha en chans att bli just svensk.

Missförstå mig inte nu, alla som läst min tidigare artikel på ETC om nationalism vet att jag aldrig skulle yrka på något sådant.

Jag är nöjd med att vara en människa utan nationstillhörighet. Min mening är inte att trampa någon på tårna, eller på något sätt anse mig vara bättre än någon annan.

Men jag har svårt att yrka på någonting så diffust, så subjektivt som exempelvis svenskhet och svenska värderingar. Jag fortsätter mina frågor för att klargöra min mening.

Finns det endast en kultur i Sverige, eller finns det flera?

I så fall levde min far och dog i Irak utan vetskapen om att han var svensk.

Som det hittills har verkat under mina 21 år i landet, så finns det flera olika kulturer och flera olika generationer med olika intressen och värderingar.

Vilket tycker Jimmie att Nasser ska assimilera sig till för att få tillåtelse att tillhöra?

Eller ska Nasser ta till sig alla? Ska jag därav både bli hiphoppare, punkare, hippie, måste jag dricka nubbar på midsommar, dansa runt en stång föreställande en pung som befruktar jorden?

Vad om jag är en nykterist eller är vegetarian och inte åt varken julskinka, prinskorvar eller drack snaps. Kan jag få ett jobb? Får jag tillhöra? Får jag bli en del av samhället?

Jag vill också förstå vad svenska värderingar är? Kan någon förbarma sig över en ignorant främling, snälla ös över mig med förklaringar?

Vad är svenska värderingar? Har svenskheten monopol på dessa värderingar?

Några uttalar sig om att svenska värderingar är att eftersträva jämställdhet och jämlikhet mellan människor. Är det verkligen så?

I så fall levde min far ett helt liv i opposition mot regimer och diktaturer i Irak. Han stred för dessa värderingar och blev fängslad, torterad, hans naglar utdragna med en tång, hans kropp elektrifierad och sönderslagen tusentals gånger.

Han blev nedgrävd i ett av världens strängaste fängelser som var känd för att radera ut politiska fångar.

Han var en kulturmänniska, en poet som med sina ord försökte bidra till ett jämlikt och jämställt land. I så fall levde min far och dog i Irak utan vetskapen om att han var svensk.

Nasser Naje Lazem är författare till den självbiografiska romanen Drömmar i vaket tillstånd, som skildrar hur det var att som barn växa upp i Irak under krig, sanktioner, kvinnoförtryck och destruktiva maskulinitetsideal. Nasser är också initiativtagare till #invandrarstrejk.