Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen. Foto: Pixabay & Peter Jönsson

Tesla Under tisdagen träder den senaste sympatiåtgärden mot Tesla i kraft. Nu är det Sveriges största fackförbund Unionen som gett sig in i konflikten med en blockad. 

IF Metalls konflikt med Tesla har nu pågått i över sex månadet och parterna tycks inte ha kommit närmare en överenskommelse. Därför har IF Metall nu bett Unionen, Sveriges största fackförbund, att varsla om sympatiåtgärd. 

Dekra Industrial AB är ackrediterade att utföra besiktningar av verkstadsutrustning och har avtal med Tesla. Besiktningarna görs på till exempel de stora liftarna som lyfter upp bilarna i verkstaden. Dessa måste besiktigas med jämna mellanrum precis som personbilar. Allt arbete DEKRA gör som är kopplat till Tesla är alltså från och med den 14 maj satt under blockad. 

– Vår bedömning är att detta kommer att försvåra Teslas arbete. Kanske inte direkt, men allt eftersom deras utrustning behöver besiktigas kommer det att bli svårare för Tesla att fortsätta som vanligt, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen. 

Egna förhandlingar

Martin Wästfelt säger att de även tittar på andra åtgärder de kan införa, om det skulle behövas framöver. Men tills dess kommer de att följa DEKRA-blockaden nära. 

– Vi kommer att ha uppsikt hur blockaden påverkar Tesla. De skulle väl kunna använda obesiktade maskiner precis som att det går att köra en obesiktigad bil. Om de gör det kommer det att bli ett ärende för Arbetsmiljöverket, säger han. 

Unionen är i en särskild sits i denna konflikt eftersom att de har egna medlemmar på Tesla som de har påbörjat förhandlingar om kollektivavtal för. 

– Vi har inte hållit på lika länge som IF Metall, de har arbetat för kollektivavtal i fem år. Men vi har en pågående dialog med våra medlemmar på Tesla om konflikten. Vi som förbund vill understödja den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Martin Wästfelt.