Bild: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

debatt Genom att Sverigedemokraterna så ensidigt fokuserar på invandrade mäns våld mot kvinnor förminskas och döljs de svenska männens våldsbrott. Jag vill se åtgärder som gör skillnad för tryggheten för alla kvinnor i Sverige, skriver Vera Peterson, Kommunistiska partiet.

Jimmie Åkessons ensidiga argumentation till frågan om mäns våld mot kvinnor är medveten. I en debattartikel i Aftonbladet den 23 april inför mötet med övriga partiledare skriver Åkesson att en betydande del av denna typ av brottslighet grundar sig i en förlegad kvinnosyn som fått allt större fäste i Sverige. Detta efter, det han kallar, åratal av ansvarslös massinvandring från företrädesvis Mellanöstern.

Men genom att så ensidigt fokusera på invandrade män från Mellanöstern förminskas och döljs, med Sverigedemokraternas språkbruk, de svenska männen. De svenska männen går fria.

I partiledardebatten i Agenda den 2 maj återkommer argumenten. Med en massinvandring har det importerats en medeltida kvinnosyn som varit utrotad i Sverige, säger Jimmie Åkesson

Att påstå att kvinnoförtrycket i Sverige varit utrotat är anmärkningsvärt historielöst för att komma från en företrädare för ett politiskt parti som säger sig värna om ”det svenska”. Genom århundraden har det stiftats lagar till skydd för kvinnor. De har stiftats för att det fanns ett verkligt behov av att skydda kvinnor. Nu är det 2021, lagar finns men våldet mot kvinnor lever fortfarande kvar.

Dagligen måste kvinnor freda sig och säga ifrån mot tafsande och oönskade närmanden. Kvinnor utsätts för övergrepp och tvingas fly sina hem. Kvinnor blir slagna och i värsta fall leder slagen till död. I Metoo vittnade hundratusentals kvinnor om utsatthet. I skolan, på jobbet och i det offentliga livet. Dessa vittnesmål visar kvinnors villkor som kvinnor. De uppstod inte ur tomma intet och de visar att kvinnoförtrycket inte är utrotat i Sverige.

Åkesson vill se åtgärder som gör skillnad för svenska kvinnors trygghet. Jag vill se åtgärder som gör skillnad för tryggheten för kvinnor i Sverige.

Lagstiftningen är viktig men ändå inte avgörande för en förändring. För vilken man kalkylerar med vilket straff det eller det övergreppet kan ge? Mer avgörande är den samhälleliga norm som säger hur män ska bete sig mot kvinnor. Det är ett arbete som måste börja med att grundlägga spärrar redan hos pojkar.

Det arbetet har till stora delar varit framgångsrikt, men inte hos alla män. All erfarenhet säger att våldet som dödar har föregåtts av en längre tid av förminskning som bryter ner. Ofta har kvinnor anmält till polis och andra myndigheter, anmälningar som inte tagits på allvar. Här måste mer göras från samhällets sida.

Kvinnors samhälleliga underordning, vilka uttryck de än tar sig, är ett problem för samhället. Och mord är mord oavsett motivet är svartsjuka, begånget i samband med skilsmässa eller våld i hederns namn.

Sverigedemokraterna säger sig ha en stående inbjudan för den som vill ansluta sig till en politik som delar ut ordentliga och kännbara straff till grova våldsbrottslingar, kvinnomisshandlare och mördare. Åkesson vill se åtgärder som gör skillnad för svenska kvinnors trygghet. Jag vill se åtgärder som gör skillnad för tryggheten för kvinnor i Sverige.

Då krävs insatser, i förskola och skola, på arbetsplatser och i det offentliga rummet som tar debatten mot trakasserier. En debatt som för upp frågan om mäns våld mot kvinnor i ljuset och på så sätt motverkar tystnadskulturen. Idag är det dessutom helt nödvändigt att öka resurserna till kvinnojourerna.

 

Vera Peterson, talesperson i kvinnopolitiska frågor Kommunistiska partiet