Oppositionen kritiserar vårbudgeten

Vårbudget Vårpropositionen har överlämnats till riksdagen och kritiken är skarp från oppositionen. »Sverige betalar ett högt pris för regeringens passivitet« kommenterar Kristdemokraternas Jakob Forssmed. 

Sveriges konjunktur går på högvarv och arbetslösheten är låg. Vård och äldreomsorg får ytterligare anslag i regeringens vårproposition. Men oppositionen tycker inte det är tillräckligt.

– I och med vårpropositionens överlämnande kan vi konstatera att regeringen Löfven misslyckats en hel mandatperiod med att genomföra en enda strukturreform, kommenterar Jakob Forssmed Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson på kristdemokraternas presskonferens.

Jakob Forssmed tycker att regeringen varit för passiv i frågor som rör välfärden. Han är kritisk till att regeringen i »elfte timmen« satsar 200 miljoner för att kunna anställa vårdpersonal med bristkompetenser som vill jobba kvar i vården efter 65 års ålder.

– Sverige betalar ett högt pris för regeringens passivitet inför tudelningen på arbetsmarknaden, samt problemen i vård, omsorg, lag och ordning, säger Jakob Forssmed.

Även moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson tycker att regeringens extra miljoner till välfärden kommer för sent. I en debattartikel i Aftonbladet summerar hon regeringens vårbudget: för lite, för sent.

– Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder. Vårdköerna har fördubblats. Polistätheten minskat och integrationsproblemen växt, säger hon vid Moderaternas pressträff.

Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, Mats Persson, tycker att det saknas fokus på skolan i regeringens vårbudget.

– Regeringens budget offrar skolan, säger han under partiets presskonferens.

Ingen av de tidigare allianspartierna tycker att regeringen utnyttjat den högkonjunktur som varit.

Screen Shot 2018-04-16 at 11.35.06
Emil Källström (C)

 

– Jag ser det här som fyra förlorade år när det gäller svensk ekonomisk politik. Mandatperioden har handlat om massiva skattehöjningar på jobb och företagande och dyr och ineffektiv jobbpolitik, säger Emil KällströmCenterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Vårbudgeten är ett samarbete mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet är överlag nöjd med samarbetet och framhåller bland annat sommarjobbssatsningen för unga, sjukvårdsmiljonerna och gratis glasögon.

– Under mandatperioden har vi fått igenom runt 80 reformer för jämlikhet. Alltifrån gratis glasögon för barn till 10 årliga miljarder till välfärden. Det visar vad Vänsterpartiet är för parti.

Men mer behöver göras menar Ulla Andersson. Hon tycker fortfarande »Sverige är ett skatteparadis för rika människor«.

– Vi måste börja beskatta kapital och förmögenheter. Regeringen har sagt nej till det gång efter gång, oavsett vad Stefan Löfven säger i intervjuer, säger hon.

Screen Shot 2018-04-16 at 11.37.08
Lisa Pelling, i SVT2:s måndagssändning


Lisa Pelling
, ledarskribent på Dagens Arena och utredningschef på Arena idé, tycker att den ekonomiska politik som regeringen fört har bidragit och skapat tillväxt. Hon förstår inte oppositionens kritik att det skulle vara »förlorade år«

– Regeringen har fört en politik som stärkt Sverige och tillväxten har understötts av satsningar i Sverige. Nu får vi dessutom draghjälp från omvärlden, där EU äntligen börjar hämta sig efter finanskrisen.

Hon tycker inte att finansministern har en för optimistisk bedömningen av tillväxten, men efterfrågar långsiktiga satsningar inom välfärden. Hon tror att välfärdsutmaningarna framöver kommer göra det svårt att hålla löftet om inga skattehöjningar under nästa mandatperiod.

– Det löftet blir svårt att infria tror jag. Men sen kan man diskutera vilka sorters skattehöjningar? Regeringen bör fokusera på att beskatta det osäkerhetsskapande finanskapitalet, skatteflykt och skattefusk hos de stora företagen.