Skärmavbild 2012-09-03 kl. 11.29.59

Nya siffror: Många utförsäkrade står helt utanför systemet

Dela

Fler siffror

256 av de som utförsäkrades det första halvåret 2010 har avlidit fram till och med juli 2012.

278 har fyllt 65 år 2010.

Cirka 2,7 procent av de som utförsäkrades nådde en förvärvsinkomst på 300 001 kronor eller mer.

De som har uppnått lägst förvärvsinkomst av de utförsäkrade är den grupp som har psykiska sjukdomar som till exempel personlighetsstörningar och beteendestörningar.

Nya siffror från Försäkringskassan visar att många av de som utförsäkrats saknar inkomst och inte heller är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller hos Försäkringskassan.

I förra veckan redovisade Försäkringskassan nya fakta om den grupp som utförsäkrades helt under det första halvåret 2010. Siffrorna visar att redan innan första året passerat var hälften tillbaka i sjukförsäkringen, samt att ett stort antal människor tycks ha försvunnit helt ur systemet.

Av de 26 644 som utförsäkrades denna tidsperiod står 45,8 procent, eller 12 227 personer, helt utan förvärvsinkomst åtta månader senare. Bland de som hade förvärvsinkomst åtta månader senare ingår också de som hade det redan innan de utförsäkrades, det vill säga de som jobbade deltid och var deltidssjukskrivna.

Helt utanför systemet
Nära 25 procent av de utförsäkrade, runt 6 000 personer, återfinns 20 månader efter att de utförsäkrats i gruppen som Försäkringskassan kallar ”övriga”. Det är personer som efter utförsäkringen varken finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller hos Försäkringskassan.

Det går inte att ännu dra klara slutsatser om gruppens försörjning efter 20 månader, eftersom inkomstuppgifterna släpar efter. Men tittar man på hur det ser ut åtta månader efter utförsäkring saknar hela 22 procent av dessa ”övriga” helt förvärvsinkomst. För den gruppen återstår framför allt försörjning via föräldrar, barn och partner eller ekonomiskt bistånd via socialtjänsten.

”Utslagningen har ökat”
LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio menar att en av få effekter av utförsäkringarna man kan vara helt säker på är att utslagningen har ökat.
– Många av de här hamnar inte hos socialen utan försörjs av anhöriga. Du får inte ha en make eller maka som har en inkomst som gör att hushållet hamnar ovanför existensminimum. Den här gruppen växer väldigt kraftigt. Det har även Svenskt Näringsliv visat i den statistik de kallar ”utanför utanförskapet”. Sociologen Tapio Salonen har också visat att antalet som lever på anhöriga ökar kraftigt. Där hamnar en hel del av de som utförsäkras.

Och att vissa av de som utförsäkrats trots allt återgått till arbete betyder inte heller att det är fler som långsiktigt gör det tack vare de förändringar av sjukförsäkringsreglerna som genomförts.

– Det är en svår fråga. Det förekom ett visst utflöde även förr. Om de som jobbar nu skulle ha kommit tillbaka med de gamla reglerna vågar jag vare sig säga ja eller nej till, säger Mathias Johansson, analytiker och prognosmakare på Försäkringskassan, till Dagens Arena.

Kan man av de här siffrorna dra slutsatsen att det här på något sätt är en framgång jämfört med tidigare regler?
– 
Nej, det kan man inte bevisa. Om det är en framgång eller inte är inget man mäter vetenskapligt eller inte, det får politikerna ta ställning till. Det kan vara svårt att hitta vettiga jämförelsegrupper och det är svårt att säga hur det förhåller sig.

Hur vet man att andelen som har fått inkomst från arbete inte skulle haft det ändå med de gamla reglerna? Eller till och med fler?
– Det vet man inte.

Läs hela redovisningen (pdf-länk).


16 kommentarer

 1. Christine Holmberg - 4 september, 2012

  Det här är ett ämne som jag engagerat mig i, jag är väl insatt och så gott min hälsa tillåter försöker jag dra mitt strå till stacken för att påverka, för det som pågår är katastrof – för så enormt många människor och de som inte är drabbade verkar ha skygglappar stora som elefantöron. Tystade av jobbskatteavdrag?

  Läser:
  ”Kan man av de här siffrorna dra slutsatsen att det här på något sätt är en framgång jämfört med tidigare regler?
  – Nej, det kan man inte bevisa. Om det är en framgång eller inte är inget man mäter vetenskapligt eller inte, det får politikerna ta ställning till. Det kan vara svårt att hitta vettiga jämförelsegrupper och det är svårt att säga hur det förhåller sig.”

  Och det skulle alltså vara en som arbetar på uppdrag av försäkringskassan som uttalar detta.
  Och de politiker som tar ställning och hörs utåt är de som skapat systemet, som hade detta med i sina beräkningar, det finns i ideologin – klartt som korvspad de ser det som en framgång! Och det bekräftas ju om och om igen.
  Men för människorna är detta katastrof. Denna samhällsutveckling skrämmer mig…

 2. Alf Carlsson - 4 september, 2012

  Det är ganska intressant hur etablissemanget dikterar villkoren. Försäkringskassan ställer medborgare utanför systemet och massmedia ställer medborgare utanför systemet.
  Jag undrar om tankar, kunskap och idéer försvinner för att någon kväver debatten.
  Jag undrar om människor försvinner när försäkringskassan raderar ut människor ur systemet.

  Varje forum lägger upp sina regler, så anpassade och så lagom. Mitt språk kan dansa som älvor i gryningen, jaga vildsvin och låta honungen rinna med bi i ansiktet.
  Allt ska vara inom någons ram. Någon ska bestämma. Den politiska och intellektuella medelmåttigheten vill ha det lagom och trots att skogen vrålar när stormen piskar elden i stammarna, så ska det betraktas på håll, lagom. Alltid lagom. Hettan ska inte kännas, vrålen ska inte höras. Jag undrar om någon inbillar sig att hettan och vrålen försvinner, för att man står långt ifrån? Nej, det undrar jag inte. Jag inser bara att den tar vägen någon annanstans. Så att det finns något nytt att skriva om imorgon.

  Jag tar alltid fullt ansvar för det jag skriver. Det finns ingen på de anklagades bänk som ens tänker tanken att rota i sina exkrementer. Ingen skulle våga riskera att bli avslöjad som de systembärande svin man är. Det finns ingen risk, mer än att utanförskapet får sin rätta genomlysning och att de svin som avlönas för sitt ansvar också måste bära det.
  Det finns inget intresse för utanförskap. Bara statistiken och att systembärarna går fria.
  Så länge dom nu gör det.

  Varför skriver ni om utförsäkrade när ni saknar intresse och vad har ni emot försäkringskassans regler, när ni själv tillämpar era egna efter behag och utan prövning?

  ”Det här är ett ämne som jag engagerat mig i, jag är väl insatt…”, skriver Christine Holmberg.
  Jag är inte helt säker på det. Inte alls säker faktiskt.

 3. Fred Torssander - 5 september, 2012

  I den rapport som Försäkringskassan publicerade framgår i en fotnot att i det redovisade materialet ”ingår inte 256 personer som avled under perioden 2010 –juli 2012” Enligt den brasklapp som lagstiftarna efteråt lagt in i lagen om tidsgräns för sjukförsäkringen, gäller att den bortre perentesen inte skall tillämpas om ”det i annat fall på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning. Lag (2011:1513).”
  Därmed borde utförsäkring inte kunna drabba människor som är döende. Eller ens dödssjuka.

  Vilka som är döende eller dödssjuka i meningen att de kommer att dö av sin sjukdom eller i sviterna av denna inom ett eller ett par år har dock Försäkrinskassan misslyckats med att avgöra.
  Det framgår av dödstalet för utförsäkrade.
  256 utförsäkrade har avlidit efter utförsäkringen.
  Det innebär att dödstalet per år bland utförsäkrade är ungefär 3,8 per tusen.
  I åldersgruppen 20-64 år i befolkningen i Sverige i övrigt är dödstalet omkring 2,1 per tusental och år.
  Överdödligheten bland utförsäkrade är alltså 1,7 per tusen jämfört med det normala. Detta kan också beskrivas som att dödligheten är 80 procent högre i gruppen uförsäkrade ur sjukförsäkringen än bland övriga befolkningen.

  Siffror som påvisar en påtaglig överdödlighet är vanligtvis som toppen på ett isberg. Sjukdomars svårighetsgrad brukar följa den så kallade Paretokurvan. Konsekvensen kan beskrivas som att 20 procent av patienterna tar upp 80 procent av behandlingsresurserna. I fall en viss grupp har ökad dödlighet är det vanligtvis ännu fler i denna grupp som är svårt sjuka och väldigt mycket fler som är för sjuka för att gå till jobbet.

 4. Rättvisetörstande Realist - 28 september, 2012

  ”3.5 miljarder kronor satsas på att förbättra och reparera sjukförsäkringen” lovar Tomas Eneroth
  Vi får se hur långt det räcker när M redan har tagit 100 miljarder ur socialförsäkringen till sina ”jobbskatteavdrag” (som S INTE har tänkt ifrågasätta vad jag kan förstå…).
  Risken är att detta endast blir ett litet, litet populistiskt plåster på en gigantisk blödande borgerlig skottskada.

  Hur ställer man sig t.ex. till den förhatliga ”stupstocken”… ska den vara kvar?

  Vad gör man för de långtidssjukskrivna som var slagpåsar redan under det förra socialdemokratiska styret… och vars fallerande rehabilitering ligger till grund för större delen av det ohälsotal som gett upphov till den osanna men ack så slagkraftiga myten om ”sjukfusket”…?

  S talar om att höja ersättningen till 80% och det är bra, men vad händer med ersättningen för dem som är sjukpensionerade och knappt når upp till 60%…?

  Kan/törs S tala ur skägget i de här frågorna före valet, alternativt håller man tyst av valtaktiska skäl… eller har man helt enkelt inte tänkt ändra dessa missförhållanden…?

 5. jimvidar - 27 november, 2012

  Moderaterna är ett parti helt utan empati och moral. Skillnaden är dessutom inte längre så stor mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna efter att Moderaterna röstade fram Tonio Borg i Bryssel.
  Moderaternas kompis Tonio Borg vill förbjuda homosexuella och fri abort, vad blir det nästa gång??

 6. Jonas Palmqvist - 27 november, 2012

  En släkting till mej råkade ut för detta, arbetat och betalat skatt i mer än 40 år. blev arbetslös och sattes på bar backe. Han fick ingenting, med det menar jag att han fick 4000/ månaden. Det gick ju naturligtvis inte och eftersom han ägde en bil så var han inte välkommen på soc. Vad göra? Jo han började stjäla, han stal allt utav värde som han kunde avverka på blocket. Poängteras skall att han aldrig varit kriminell i sitt hela liv. Han kunde få i hop 5-8000 per dag! Genom all denna avans med gods så ”upptäckte” tyngre förmågor han. Kontentan blev att han blev involverad i mycket tyngre saker, som gav extrema pengar. Nu har det gått några år och han slutade pga av att han fick barn. Men han lider absolut ingen brist på pengar längre. Kontentan:Hade man gett han en anständig arbetslöshetsersättning så hade samhället haft idag en skattebetalande medborgare. Istället sparkade men han rätt i röven och då gick det som det gick. Sår moderaterna vind så skördar dom storm.

 7. mira - 28 november, 2012

  ”I förra veckan redovisade Försäkringskassan nya fakta om den grupp som utförsäkrades helt under det första halvåret 2010.”
  Kommer Försäkringskassan redovisa statistik/fakta för gruppen som utförsäkrades, blev av med sin SGI och utförsäkrades från juli 2008 då nya lagar trädde i kraft.

  http://resurs.ning.com/forum/topics/utan-sgi-sedan-2009?x=1&id=3026123%3ATopic%3A358945&page=2#comments

  ”Fram till november 2009 hade jag halv sjukersättning sedan några år. Innan dess hade jag sjukersättning på heltid, lyckades sedan gå tillbaks till mitt yrke, och klarar nu halvtid (med svårighet, ska sägas, men dock…).
  Sista perioden med sjukersättning gick ut i augusti 2009, och jag hade ansökt om ny period från och med september. I november fick jag avslag på det. Under tiden fortsatte jag arbeta halvtid, men hade alltså plötsligt bara min halvtidslön att leva på. Och så är det än idag.
  Jag ansökte om omprövning av beslutet, och överklagade senare osv. Många turer har det varit sedan dess.
  Har nu åter fått avslag på begäran om sjukpenning på den andra delen av min heltidsanställning. Har läkarintyg för hela det här året.
  Har hört att det just under den perioden, under 2009, när jag inte fick förlängning av min sjukersättning, miste man sin SGI för alltid, medan andra i samma situation både före och efter den perioden fick tillbaka sin SGI.
  Vi skulle alltså vara några tiotusen eller hundratusen personer eller så, som inte fått tillbaka sin SGI på grund av att vi hamnade i någon sorts limbo tidsmässigt.
  Vet någon vilket beslut det här handlar om, vad man kan hänvisa till? Vilken regel har styrt den här orättvisan???
  Mycket tacksam för svar!”

 8. Stefan Lennartsson - 27 augusti, 2013

  Jag blev utförsäkrad 2009. Efter att ha varit sjukskriven i 7 år och 5 månader, Och det var inte Jesus som kom tillbaka. Utan politiska beslut. Försäkringskassa blev förnedringskassan. Man ansåg att alla deras kunde var simulanter. Man var en kriminell person. Och man skulle bevisa att personen var en lat person som inte vill göra rätt för sig. Alltså blev jag kriminell på grund av mina problem.
  Mvh Stefan.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  annons_julkap_2016
  Arena_banner_nyhetsbrev