Skärmavbild 2012-09-03 kl. 11.29.59

Nya siffror: Många utförsäkrade står helt utanför systemet

Dela

Fler siffror

256 av de som utförsäkrades det första halvåret 2010 har avlidit fram till och med juli 2012.

278 har fyllt 65 år 2010.

Cirka 2,7 procent av de som utförsäkrades nådde en förvärvsinkomst på 300 001 kronor eller mer.

De som har uppnått lägst förvärvsinkomst av de utförsäkrade är den grupp som har psykiska sjukdomar som till exempel personlighetsstörningar och beteendestörningar.

Nya siffror från Försäkringskassan visar att många av de som utförsäkrats saknar inkomst och inte heller är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller hos Försäkringskassan.

I förra veckan redovisade Försäkringskassan nya fakta om den grupp som utförsäkrades helt under det första halvåret 2010. Siffrorna visar att redan innan första året passerat var hälften tillbaka i sjukförsäkringen, samt att ett stort antal människor tycks ha försvunnit helt ur systemet.

Av de 26 644 som utförsäkrades denna tidsperiod står 45,8 procent, eller 12 227 personer, helt utan förvärvsinkomst åtta månader senare. Bland de som hade förvärvsinkomst åtta månader senare ingår också de som hade det redan innan de utförsäkrades, det vill säga de som jobbade deltid och var deltidssjukskrivna.

Helt utanför systemet
Nära 25 procent av de utförsäkrade, runt 6 000 personer, återfinns 20 månader efter att de utförsäkrats i gruppen som Försäkringskassan kallar ”övriga”. Det är personer som efter utförsäkringen varken finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller hos Försäkringskassan.

Det går inte att ännu dra klara slutsatser om gruppens försörjning efter 20 månader, eftersom inkomstuppgifterna släpar efter. Men tittar man på hur det ser ut åtta månader efter utförsäkring saknar hela 22 procent av dessa ”övriga” helt förvärvsinkomst. För den gruppen återstår framför allt försörjning via föräldrar, barn och partner eller ekonomiskt bistånd via socialtjänsten.

”Utslagningen har ökat”
LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio menar att en av få effekter av utförsäkringarna man kan vara helt säker på är att utslagningen har ökat.
– Många av de här hamnar inte hos socialen utan försörjs av anhöriga. Du får inte ha en make eller maka som har en inkomst som gör att hushållet hamnar ovanför existensminimum. Den här gruppen växer väldigt kraftigt. Det har även Svenskt Näringsliv visat i den statistik de kallar ”utanför utanförskapet”. Sociologen Tapio Salonen har också visat att antalet som lever på anhöriga ökar kraftigt. Där hamnar en hel del av de som utförsäkras.

Och att vissa av de som utförsäkrats trots allt återgått till arbete betyder inte heller att det är fler som långsiktigt gör det tack vare de förändringar av sjukförsäkringsreglerna som genomförts.

– Det är en svår fråga. Det förekom ett visst utflöde även förr. Om de som jobbar nu skulle ha kommit tillbaka med de gamla reglerna vågar jag vare sig säga ja eller nej till, säger Mathias Johansson, analytiker och prognosmakare på Försäkringskassan, till Dagens Arena.

Kan man av de här siffrorna dra slutsatsen att det här på något sätt är en framgång jämfört med tidigare regler?
– 
Nej, det kan man inte bevisa. Om det är en framgång eller inte är inget man mäter vetenskapligt eller inte, det får politikerna ta ställning till. Det kan vara svårt att hitta vettiga jämförelsegrupper och det är svårt att säga hur det förhåller sig.

Hur vet man att andelen som har fått inkomst från arbete inte skulle haft det ändå med de gamla reglerna? Eller till och med fler?
– Det vet man inte.

Läs hela redovisningen (pdf-länk).


16 kommentarer

 1. Christine Holmberg - 4 september, 2012

  Det här är ett ämne som jag engagerat mig i, jag är väl insatt och så gott min hälsa tillåter försöker jag dra mitt strå till stacken för att påverka, för det som pågår är katastrof – för så enormt många människor och de som inte är drabbade verkar ha skygglappar stora som elefantöron. Tystade av jobbskatteavdrag?

  Läser:
  ”Kan man av de här siffrorna dra slutsatsen att det här på något sätt är en framgång jämfört med tidigare regler?
  – Nej, det kan man inte bevisa. Om det är en framgång eller inte är inget man mäter vetenskapligt eller inte, det får politikerna ta ställning till. Det kan vara svårt att hitta vettiga jämförelsegrupper och det är svårt att säga hur det förhåller sig.”

  Och det skulle alltså vara en som arbetar på uppdrag av försäkringskassan som uttalar detta.
  Och de politiker som tar ställning och hörs utåt är de som skapat systemet, som hade detta med i sina beräkningar, det finns i ideologin – klartt som korvspad de ser det som en framgång! Och det bekräftas ju om och om igen.
  Men för människorna är detta katastrof. Denna samhällsutveckling skrämmer mig…

 2. Alf Carlsson - 4 september, 2012

  Det är ganska intressant hur etablissemanget dikterar villkoren. Försäkringskassan ställer medborgare utanför systemet och massmedia ställer medborgare utanför systemet.
  Jag undrar om tankar, kunskap och idéer försvinner för att någon kväver debatten.
  Jag undrar om människor försvinner när försäkringskassan raderar ut människor ur systemet.

  Varje forum lägger upp sina regler, så anpassade och så lagom. Mitt språk kan dansa som älvor i gryningen, jaga vildsvin och låta honungen rinna med bi i ansiktet.
  Allt ska vara inom någons ram. Någon ska bestämma. Den politiska och intellektuella medelmåttigheten vill ha det lagom och trots att skogen vrålar när stormen piskar elden i stammarna, så ska det betraktas på håll, lagom. Alltid lagom. Hettan ska inte kännas, vrålen ska inte höras. Jag undrar om någon inbillar sig att hettan och vrålen försvinner, för att man står långt ifrån? Nej, det undrar jag inte. Jag inser bara att den tar vägen någon annanstans. Så att det finns något nytt att skriva om imorgon.

  Jag tar alltid fullt ansvar för det jag skriver. Det finns ingen på de anklagades bänk som ens tänker tanken att rota i sina exkrementer. Ingen skulle våga riskera att bli avslöjad som de systembärande svin man är. Det finns ingen risk, mer än att utanförskapet får sin rätta genomlysning och att de svin som avlönas för sitt ansvar också måste bära det.
  Det finns inget intresse för utanförskap. Bara statistiken och att systembärarna går fria.
  Så länge dom nu gör det.

  Varför skriver ni om utförsäkrade när ni saknar intresse och vad har ni emot försäkringskassans regler, när ni själv tillämpar era egna efter behag och utan prövning?

  ”Det här är ett ämne som jag engagerat mig i, jag är väl insatt…”, skriver Christine Holmberg.
  Jag är inte helt säker på det. Inte alls säker faktiskt.

 3. Fred Torssander - 5 september, 2012

  I den rapport som Försäkringskassan publicerade framgår i en fotnot att i det redovisade materialet ”ingår inte 256 personer som avled under perioden 2010 –juli 2012” Enligt den brasklapp som lagstiftarna efteråt lagt in i lagen om tidsgräns för sjukförsäkringen, gäller att den bortre perentesen inte skall tillämpas om ”det i annat fall på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna sjukpenning. Lag (2011:1513).”
  Därmed borde utförsäkring inte kunna drabba människor som är döende. Eller ens dödssjuka.

  Vilka som är döende eller dödssjuka i meningen att de kommer att dö av sin sjukdom eller i sviterna av denna inom ett eller ett par år har dock Försäkrinskassan misslyckats med att avgöra.
  Det framgår av dödstalet för utförsäkrade.
  256 utförsäkrade har avlidit efter utförsäkringen.
  Det innebär att dödstalet per år bland utförsäkrade är ungefär 3,8 per tusen.
  I åldersgruppen 20-64 år i befolkningen i Sverige i övrigt är dödstalet omkring 2,1 per tusental och år.
  Överdödligheten bland utförsäkrade är alltså 1,7 per tusen jämfört med det normala. Detta kan också beskrivas som att dödligheten är 80 procent högre i gruppen uförsäkrade ur sjukförsäkringen än bland övriga befolkningen.

  Siffror som påvisar en påtaglig överdödlighet är vanligtvis som toppen på ett isberg. Sjukdomars svårighetsgrad brukar följa den så kallade Paretokurvan. Konsekvensen kan beskrivas som att 20 procent av patienterna tar upp 80 procent av behandlingsresurserna. I fall en viss grupp har ökad dödlighet är det vanligtvis ännu fler i denna grupp som är svårt sjuka och väldigt mycket fler som är för sjuka för att gå till jobbet.

 4. Rättvisetörstande Realist - 28 september, 2012

  ”3.5 miljarder kronor satsas på att förbättra och reparera sjukförsäkringen” lovar Tomas Eneroth
  Vi får se hur långt det räcker när M redan har tagit 100 miljarder ur socialförsäkringen till sina ”jobbskatteavdrag” (som S INTE har tänkt ifrågasätta vad jag kan förstå…).
  Risken är att detta endast blir ett litet, litet populistiskt plåster på en gigantisk blödande borgerlig skottskada.

  Hur ställer man sig t.ex. till den förhatliga ”stupstocken”… ska den vara kvar?

  Vad gör man för de långtidssjukskrivna som var slagpåsar redan under det förra socialdemokratiska styret… och vars fallerande rehabilitering ligger till grund för större delen av det ohälsotal som gett upphov till den osanna men ack så slagkraftiga myten om ”sjukfusket”…?

  S talar om att höja ersättningen till 80% och det är bra, men vad händer med ersättningen för dem som är sjukpensionerade och knappt når upp till 60%…?

  Kan/törs S tala ur skägget i de här frågorna före valet, alternativt håller man tyst av valtaktiska skäl… eller har man helt enkelt inte tänkt ändra dessa missförhållanden…?

 5. jimvidar - 27 november, 2012

  Moderaterna är ett parti helt utan empati och moral. Skillnaden är dessutom inte längre så stor mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna efter att Moderaterna röstade fram Tonio Borg i Bryssel.
  Moderaternas kompis Tonio Borg vill förbjuda homosexuella och fri abort, vad blir det nästa gång??

 6. Jonas Palmqvist - 27 november, 2012

  En släkting till mej råkade ut för detta, arbetat och betalat skatt i mer än 40 år. blev arbetslös och sattes på bar backe. Han fick ingenting, med det menar jag att han fick 4000/ månaden. Det gick ju naturligtvis inte och eftersom han ägde en bil så var han inte välkommen på soc. Vad göra? Jo han började stjäla, han stal allt utav värde som han kunde avverka på blocket. Poängteras skall att han aldrig varit kriminell i sitt hela liv. Han kunde få i hop 5-8000 per dag! Genom all denna avans med gods så ”upptäckte” tyngre förmågor han. Kontentan blev att han blev involverad i mycket tyngre saker, som gav extrema pengar. Nu har det gått några år och han slutade pga av att han fick barn. Men han lider absolut ingen brist på pengar längre. Kontentan:Hade man gett han en anständig arbetslöshetsersättning så hade samhället haft idag en skattebetalande medborgare. Istället sparkade men han rätt i röven och då gick det som det gick. Sår moderaterna vind så skördar dom storm.

 7. mira - 28 november, 2012

  ”I förra veckan redovisade Försäkringskassan nya fakta om den grupp som utförsäkrades helt under det första halvåret 2010.”
  Kommer Försäkringskassan redovisa statistik/fakta för gruppen som utförsäkrades, blev av med sin SGI och utförsäkrades från juli 2008 då nya lagar trädde i kraft.

  http://resurs.ning.com/forum/topics/utan-sgi-sedan-2009?x=1&id=3026123%3ATopic%3A358945&page=2#comments

  ”Fram till november 2009 hade jag halv sjukersättning sedan några år. Innan dess hade jag sjukersättning på heltid, lyckades sedan gå tillbaks till mitt yrke, och klarar nu halvtid (med svårighet, ska sägas, men dock…).
  Sista perioden med sjukersättning gick ut i augusti 2009, och jag hade ansökt om ny period från och med september. I november fick jag avslag på det. Under tiden fortsatte jag arbeta halvtid, men hade alltså plötsligt bara min halvtidslön att leva på. Och så är det än idag.
  Jag ansökte om omprövning av beslutet, och överklagade senare osv. Många turer har det varit sedan dess.
  Har nu åter fått avslag på begäran om sjukpenning på den andra delen av min heltidsanställning. Har läkarintyg för hela det här året.
  Har hört att det just under den perioden, under 2009, när jag inte fick förlängning av min sjukersättning, miste man sin SGI för alltid, medan andra i samma situation både före och efter den perioden fick tillbaka sin SGI.
  Vi skulle alltså vara några tiotusen eller hundratusen personer eller så, som inte fått tillbaka sin SGI på grund av att vi hamnade i någon sorts limbo tidsmässigt.
  Vet någon vilket beslut det här handlar om, vad man kan hänvisa till? Vilken regel har styrt den här orättvisan???
  Mycket tacksam för svar!”

 8. Stefan Lennartsson - 27 augusti, 2013

  Jag blev utförsäkrad 2009. Efter att ha varit sjukskriven i 7 år och 5 månader, Och det var inte Jesus som kom tillbaka. Utan politiska beslut. Försäkringskassa blev förnedringskassan. Man ansåg att alla deras kunde var simulanter. Man var en kriminell person. Och man skulle bevisa att personen var en lat person som inte vill göra rätt för sig. Alltså blev jag kriminell på grund av mina problem.
  Mvh Stefan.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Dagens Arena har stängt kommentarsfälten

Blogg › Beslutet om stängda kommentarsfält gäller tillsvidare.  2facebook: 2

Slavlöner för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › 18 kronor i timmen. Så mycket tjänar de utländska hyrsjuksköterskor som bemanningsföretaget Orange rekryterar till den svenska sjukvården. »Ren människohandel« enligt jurist på LO.  1820facebook: 1820

Vårdförbundet rasar mot hyrföretag: »Slavkontrakt«

Nyhet › De utländska sjuksköterskorna på bemanningsföretaget Orange har sämre villkor än de svenska. »Att betrakta som slavkontrakt«, anser Vårdförbundet. 87facebook: 87

Varför så tyst om TTIP, Damberg?

Ledare › Det kan väl inte vara regeringens linje att tyst se på medan TTIP riskerar att utvecklas till ett juridiskt missfoster? 1763facebook: 1763

En livsfarlig feministisk regering

Blogg › Stefan Löfven och hans feministiska regering gör en redan utsatt situation för kvinnor på flykt ännu farligare, när de stryper möjligheten till familjeåterförening.  839facebook: 839

Spotify ratade nyproducerade lägenheter

Nyhet › Spotify-bossens hot om att lämna Sverige på grund av bostadsbrist faller platt. För någon månad sedan nobbade företaget 24 lägenheter med 25 minuters resväg till Östermalmskontoret. 1373facebook: 1373

Veronica Palm och medietrollens vita riddare

Blogg › Niklas Svensson går i strid mot S-toppens tilltänkta arvode från Rädda Barnen. 571facebook: 571

»Jag vägrar skämmas för mina diagnoser«

Krönika › Jag som har asbergers syndrom och ADD ska förväntas att inte prata om mina diagnoser. Men mitt liv är lika normalt som ert, och jag tänker att fortsätta att berätta om det, skriver Andrea, som driver NPF-bloggen, en blogg om livet med Aspergers syndrom och ADD. 749facebook: 749

Allt fler svenskar positiva till invandring

Nyhet › Migration klättrar på svenskarnas politiska dagordning och är i årets Som-undersökning svenskarnas viktigaste fråga. Allt fler är positiva till invandring men polariseringen ökar. 366facebook: 366

Henrik Arnstad: Europas cyniska egoism

Analys › Händelserna från 1938 låter sig 2016 kopieras med kuslig exakthet inom europeisk politisk debatt. Man behöver inte vara fascist eller ens rasist för att kunna blunda när medmänniskor drunknar. 2058facebook: 2058

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

När ledarsidorna sluter upp bakom näringslivet

Blogg › När svenska ledarsidor mangrant sluter upp bakom ett mäktigt särintresse som går på tvärs med folket vilja – då pratar vi om ett demokratiskt problem som borde diskuteras mycket mer. 28twitter: 28

Anne Ramberg: »Historiens dom kommer att bli hård«

Nyhet › Uppgörelsen mellan EU och Turkiet om flyktingarna är en »osmaklig människohandel« och strider mot asylrätten, enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.  7653facebook: 7653

Carl Tham: Här är ditt statsmannatal, Löfven

Krönika › Många har klagat på att statsministern inte riktigt förklarat regeringens och EU:s ställningstaganden. Här är ett förslag till klargörande anförande. 2296facebook: 2296

Är social housing lösningen på Sveriges bostadskris?

Reportage › Sverige är i princip det enda EU-land som inte vill bygga särskilda bostäder för fattiga. Varför är politikerna så rädda? 367facebook: 367

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Sophie Stigfur

Nyanlända barn får förtur till friskolor med kö

I dag tar fristående skolor endast emot en bråkdel av alla nyanlända barn. Men en ny lag ska ge friskolorna möjlighet att låta nyanlända gå före i kön... 13facebook: 13

»Orange-sjuksköterskorna får mindre betalt än minimilönen«

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest


Nina Brevinge

Bostadspolitiken knäckfråga för MP

Bostadssamtalen med oppositionspartierna ska vara klara före sommaren. Men den nya bostadsministerns eget parti prioriterar ofta miljön framför nya bostäder... 4facebook: 4

Forskare: »Elever från friskolor går före i kön«

LO-ordföranden: »Precis den person Löfven behöver vid sin sida«


Johanna Senneby

Akut läge för Stockholms förlossningsvård

Situationen för Stockholms förlossningsvård är mycket ansträngd. En vecka efter BB Sophias nedläggning står det klart att klinikerna inte har tillräcklig kapacitet... 7facebook: 7

Här är Löfvens nya ministrar

Stampen är en satans storskurk


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik