Irene Wennemo. Bild: Medlingsinstitutet

PODD | I nya avsnittet av intervjupodden snackar vi med Irene Wennemo om det nya uppdraget som generaldirektör, om lönebildning, om strejkrätt och om hon tar över efter Ylva Johansson.

I senaste avsnittet av Dagens Arenas podd intervjuas Irene Wennemo, som inom kort tillträder som ny generaldirektör för Medlingsinstitutet. Ett uppdrag som den förre statssekreteraren, ledarskribenten och LO-utredaren ser fram mot:

– Det är en myndighet som jag följt sedan den föddes. Man behövde då lite mer muskler för att disciplinera lönebildningen, men den ökade makten var måttlig. Det handlar om att kunna tillsätta medlare och skjuta upp konflikter.

Statliga Medlingsinstitutet har tre huvudsakliga uppdrag: att säkerställa en ordnad lönebildning, motverka antalet konfliktdagar och sammanställa lönestatistik. I fjol hade svensk arbetsmarknad rekordfå konfliktdagar, men nästa år väntar en stor avtalsrörelse. Den rådande modellen med ett industriavtal som sätter märket för löneutvecklingen ifrågasätts av allt fler och kommer säkerligen att utmanas inom kort. Lägg därtill att januariavtalets 73-punktsprogram innehåller flera delar som sätter press på arbetsmarknadens parter att komma överens, exempelvis om nya regler kring turordning vid uppsägningar. Vill det sig illa kan en rad olika konflikthärdar hamna i Irene Wennemos knä i den nya rollen. Hon tror dock inte att faran är så stor.

– Även de som är negativa till Industriavtalet lyfter fram behovet av ett märke för lönebildningen, men de vill vara med och påverka mer. Det finns ändå en acceptans och det gör allt mycket lättare.

Irene Wennemo menar dock att januariavtalets uppgörelser kan bli en utmaning.

–Det finns en möjlighet för fack och arbetsgivare att komma överens, det är ingen omöjlighet. Men man måste inse att det är jättesvårt, att det är jättekänsliga frågor för facket. Arbetsgivarna anser att de redan vunnit något och vill nu ha ut det. Det finns en risk för en lösning som alla tycker är dålig. Viktigt också att Centerpartiet inte fastnar i hur de vill lösa detta, utan lyssnar på både fack och arbetsgivare.

Vid sidan av dessa utmaningar så lär också effekterna av den förändrade strejkrätten påverka avtalsrörelsen. Inskränkningar i lagstiftningen har skett med motivet att situationen i hamnarna var ohållbar. Sedan dess har Hamnarbetarförbundet tecknat ett avtal, och kommer därmed omfattas av en strejkrätt även i fortsättningen, vilket kan betyda att förändringen inte hade någon effekt på det ursprungliga problemet. Den före detta statssekreteraren i Arbetsmarknadsdepartementet vill dock avvakta innan effekten av lagändringen recenseras.

– Det var ett litet ingrepp i lagstiftningen, enligt de allra flesta, och det bryter inte mot grundlag eller ILO-konventionen. Men nu blir det upp till bevis för den nya lagstiftningen.

I sina tidigare roller har Irene Wennemo oftast kunna föra fram sina åsikter, men som generaldirektör gäller det nu att hålla sig neutral. En sak som kan visa sig vara svårare än det verkar, då hennes företrädare på myndigheten nyligen fick kritik av Justitieombudsmannen för en debattartikel i samband med hamnkonflikten där den rådande partsmodellen försvarades. JO ansåg att den var partisk.

– Det var väldigt överraskande att JO kom till den slutsatsen, konstaterar Irene Wennemo.

I samband med att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nominerats som EU-kommissionär spekuleras det om hennes efterträdare, och Irene Wennemo brukar nämnas som en het kandidat. Men har hon fått frågan?

– Nej. Eller så här ska man ju säga: Det kommenterar jag inte.

Hela intervjun går att höra här. Eller i de flesta poddspelare. (Glöm inte att aktivera en prenumeration i din spelare så missar du inga framtida avsnitt. Det är kostnadsfritt.)

 

***

Här hittar du alla våra podd-intervjuer!