Foto: Jon Andersson/Wikimedia

Kriminalpolitik Den kriminalpolitik som den nya regeringen vill genomföra är både ineffektiv och rättsosäker. Dessutom riskerar den att minska tilltron till polisen i utanförskapsområden.  Det säger Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi i det senaste avsnittet av Dagens Arenas podd Magasinet. 

Henrik Tham menar att det är viktigt att se de nya förslagen mot bakgrund av de två senaste mandatperioderna, som enligt honom präglats av repressiv lagstiftning. 

– Då las ett sextiotal propositioner som innehöll denna utvidgning av straff och tvångslagstiftning. Nu går man fram med att det inte gjorts tillräckligt. Men då är frågan vad som är tillräckligt. Den förra åttaårsperioden är historiskt helt unikt med att ha en sådan snabbt utökad strafflagstiftning.

Såväl socialdemokrater som borgerliga politiker har pekat på högre straff som ett sätt att komma åt gängvåldet. Men Henrik Tham menar att det inte är rätt väg att gå.

– Generellt är forskningen ganska entydig. Längre fängelsestraff ger inte mindre brottslighet, säger han. 

Han tar höjningen av straffet för mord som ett exempel. 

– Vi har höjt straffet för mord från tio år till livstid. Det tycks inte ha påverkat. Sannolikheten för att de här unga männen får “dödstraff” är ju ganska stor eftersom det är över 300 unga män som har skjutits. Men det verkar inte heller ha avskräckt dem, säger han. 

En hel del av de åtgärder som regeringen vill genomföra har kritiserats för bristande rättssäkerhet. Ett sådant förslag är att införa så kallade visitationszoner på vissa geografiska platser, där det ska bli lättare för polisen att söka efter vapen och sprängmedel. Förutom bristande rättssäkerhet finns det också andra problem med en sådan åtgärd, enligt Henrik Tham. 

– Du skapar bara ytterligare spänningar mellan unga män i utanförskapsområdena och polisen. Från USA kan vi se att det inte bara minskar tilltron till polisen, det minskar också benägenheten att hjälpa till och det bidrar till att skapa en tystnadskultur.

Henrik Tham tror också att flera av förslagen kommer att ha svårt att ta sig igenom en granskning av lagrådet. Det handlar om de lagar som berör utvisningar och som riktar sig direkt mot gängkriminella. Att ha särskilda lagar som enbart berör gängkriminella kan vara problematiskt enligt Tham, eftersom han menar att det kan bli svårt att definiera vilka som ingår i den gruppen. 

Vad finns det då för lösningar för att komma åt det dödliga skjutvapenvåldet? Det handlar enligt Tham bland annat om att se till att barn och ungdomar klarar sig igenom skolan, att komma tillrätta med trångboddheten och att kontrollera restaurangbranschen, eftersom det ofta finns en koppling mellan den branschen och den här typen av brott.  Men det finns också en annan åtgärd som är lite mer kontroversiell men värd att titta på enligt Tham.  

– Man måste titta på narkotikapolitiken. Så länge man har en marknad där man kan sälja då kommer man att göra det. Men allt fler länder i vår omvärld provar med olika former av legalisering. Låt oss titta på de historiska erfarenheterna och de länder som har prövat. Det skulle vara ett steg framåt. 

Lyssna på hela avsnittet här eller på andra ställen där poddar finns.