Foto:Pixabay

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar för första gången sedan 2007. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

Sedan 2001 har Medlingsinstitutet varje år analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Siffror från 2021 visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökade med 0,2 procent jämfört med året innan. Det är första gången som skillnaden ökar på 14 år. Men ännu är det för tidigt att dra för stora slutsatser av siffrorna, enligt Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

– Vi kan ännu inte avgöra om pandemin bara tillfälligt påverkade utvecklingen eller om den innebar ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera, säger hon enligt ett pressmeddelande.

2021 låg den genomsnittliga månadslönen för kvinnor på 35 100 kronor och 39 000 kronor för män. Det ger en löneskillnad på nästan 10 procent. Pandemin och den uppskjutna avtalsrörelsen kan vara faktorer som påverkat statistiken. Medlingsinstitutet konstaterar att det varit en dramatisk utveckling på arbetsmarknaden de två senaste åren med rekordmånga varsel samtidigt som arbetskraftsbrist uppstod i andra branscher.

– Privatanställda arbetare var de som hårdast drabbades av uppsägningar under pandemin och det är i denna grupp som löneskillnaden ökar kraftigt. Många av de branscher som har svårast att hitta anställda idag är de som blev av med flest arbetstillfällen under pandemin, säger Irene Wennemo.

I offentlig sektor och bland tjänstemän i privat sektor har dock löneskillnaderna fortsatt minska. Hela Medlingsinstitutets rapport finns att läsa här.